Darba laiki un kontakti

No 14. septembra lasītājiem atvērtas būs visas RTU Zinātniskās bibliotēkas lietotāju apkalpošanas nodaļas un filiāles. Diennakts lasītava pagaidām nebūs pieejama.

Mācību grāmatu izsniegšanas grafiks:

 • Mācību literatūra tiks izsniegta Zinātniskās bibliotēkas Mācību literatūras abonementā Paula Valdena ielā 3/7 – 360.  Mācību grāmatas visu kursu studentiem izsniegs no 16. – 24. septembrim pēc grafika darbdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00, sestdienās no plkst. 9.00 līdz15.00.

 • Lai saņemtu mācību grāmatas, vajadzīga studenta apliecība un nepieciešamās literatūras saraksts.

 • Lūdzam ievērot grafiku: 
  • 16. septembrī – MLĶF 
  • 17. septembrī - EVIF 
  • 18. septembrī - ETF 
  • 19. septembrī - Nekl. un vakara st. 
  • 21. septembrī - MTAF 
  • 22. septembrī - BIF, AF 
  • 23. septembrī - IEVF,ETHZF 
  • 24. septembrī - DITF 
  • No 25. septembra mācību grāmatas varēs saņemt parastajā kārtībā bibliotēkas darba laikā. 

Grāmatas var rezervēt: 

 Grāmatu lietošanas termiņu var pagarināt:  

Aicinām izmantot e-resursus ORTUS vai bibliotēkas mājaslapā. Konsultācijas par e-resursu izmantošanu, zvanot uz 67089102.

Saziņai ar bibliotēku izmantojiet uzrādītos telefonu numurus un e-pastu. Sekojiet līdzi darba laikiem un izmaiņām!

Rīkojums par darba organizāciju RTU Zinātniskajā bibliotēkā 2020./2021. studiju gada rudens semestrī saistībā ar COVID-19 izplatību.

Kontakti

Bibliotēkas vadība
Amats Vārds, Uzvārds Adrese, telpa Tālrunis E-pasta adrese
Direktore Aija Janbicka-Vība Paula Valdena iela 5–313, Rīga +371 67089443
Direktores vietniece Sarmīte Krauze Paula Valdena iela 5–311, Rīga +371 67089367
Direktores vietniece saimnieciskajā darbā Ilga Neija Paula Valdena iela 5–117, Rīga +371 67089381
RTU Zinātniskās bibliotēkas nodaļas
Amats Vārds, Uzvārds Adrese, telpa Tālrunis E-pasta adrese
Krājuma veidošanas nodaļas vadītāja Filgita Muižniece Paula Valdena iela 5–105, Rīga +371 67089353

Informācijas un tehnoloģiju nodaļas vadītāja Maija Neilande Paula Valdena iela 5–208, Rīga +371 67089341
Lietotāju apkalpošanas nodaļas vadītāja p.i. Linda Braže Paula Valdena iela 5–410, Rīga +371 67089401
Sietuves vadītāja Inta Lagzdiņa Paula Valdena iela 5–104, Rīga +371 67089448
Mācību literatūras un nozaru nodaļas vadītāja Žanete Tupiņa Paula Valdena iela 3–360, Rīga +371 67089308 z
RTU Zinātniskās bibliotēkas filiāles
Filiālbibliotēka Darbinieka
vārds, uzvārds
Adrese, telpa Tālrunis E-pasta adrese
Ķīmijas filiāle Dace Kivliša Paula Valdena iela 3–465, Rīga +371 67089230
Transporta filiāle Benita Medisone Lauvas iela 8–101, Rīga +371 67089987
Daugavpils filiāle Gaļina Tjurina Smilšu iela 90, Daugavpils +371 65442469
Liepājas filiāle Aija Raižģe Liedaga iela 3, Liepāja +371 63484923
Ventspils filiāle Zane Altmane Kuldīgas iela 55, Ventspils +371 28647676
Cēsu filiāle Jānis Naglis Raunas iela 4114, Cēsis +371 64119003

Darba laiki

Uzzini bibliotēkas darba laiku un izmaiņas tajā.

Studijas

_