Darba laiki un kontakti

Bibliotēkas izmantošanas noteikumi COVID-19 ierobežojumu laikā:

1. Bibliotēku klātienē ir tiesīgas apmeklēt personas, kurām ir spēkā esošs sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts (turpmāk - Covid-19 sertifikāts), uzrādot to kopā ar personu apliecinošu dokumentu. 

2. Bibliotēkā ienākušajiem lietotājiem, izmantojot savus personīgos rakstāmpiederumus, jāreģistrējas apmeklējuma lapās, ierakstot personas vārdu, uzvārdu, studenta apliecības vai darbinieka apliecības numuru, ierašanās un aiziešanas laiku, tālruņa numuru.  

3. Bibliotēkas publiskajās telpās visiem jālieto sejas aizsargmaskas. 

4. Saziņai ar bibliotēku jāizmanto e-pasts un tālrunis. Kontaktinformācija atrodama RTU mājaslapā. 

5. Lietotāji, kuriem nav Covid-19 sertifikāts ir tiesīgi attālināti rezervēt grāmatas līdzņemšanai.  

6. Attālināti rezervētās grāmatas lietotāji var saņemt bibliotēkas 1. stāvā P. Valdena ielā 5 bibliotēkas darba laikā.  

7. Saņemtās grāmatas lietotāji var nodot bibliotēkas darba laikā pašapkalpošanās grāmatu nodošanas aparātā pie bibliotēkas ieejas no Zundas kanāla puses (Paula Valdena iela 5). Ārpus darba laika grāmatas var atstāt oranžajā kastē pie bibliotēkas ieejas no pagalma puses. 

8. Grāmatas var rezervēt:

  • rakstot uz e-pastiem   vai 
  • ORTUSā sadaļā Bibliotēka
  • PRIMO
  • konsultācijas par grāmatu rezervēšanu, zvanot 6708930867089490, 67089246 vai 67089102 darba dienās no 9.00 - 17.00

9. Grāmatu lietošanas termiņu var pagarināt:

  • rakstot uz e-pastiem   vai 
  • ORTUSā sadaļā Bibliotēka
  • PRIMO
  • zvanot 6708930867089490 vai 67089246 darba dienās no 9.00 - 17.00.  

10. Konsultācijas par e-resursu izmantošanu var saņemt, zvanot uz tālruņa numuru 67089102

11. Lietotājiem bibliotēkā uz vietas izmantotās grāmatas pēc darba beigām jāatstāj uz lasītavas galdiem. 

12. Bibliotēkā lietotāju apkalpošanu ir tiesīgi veikt tikai bibliotēkas darbinieki ar spēkā esošu Covid-19 sertifikātu. 

13. Bibliotēkas lietotāju apkalpošanas vietās jābūt izvietotiem roku un virsmu dezinfekcijas līdzekļiem. 

14. Bibliotēkas lietotājiem un bibliotēkas darbiniekiem jāievēro arī citi ar normatīvajiem tiesību aktiem noteiktie epidemioloģiskie drošības pasākumi un Slimību profilakses un kontroles centra rekomendācijas. 

Kontakti

Bibliotēkas vadība
Amats Vārds, Uzvārds Adrese, telpa Tālrunis E-pasta adrese
Direktore Aija Janbicka-Vība Paula Valdena iela 5–313, Rīga +371 67089443
Direktores vietniece Sarmīte Krauze Paula Valdena iela 5–311, Rīga +371 67089367
Direktores vietniece saimnieciskajā darbā Ilga Neija Paula Valdena iela 5–117, Rīga +371 67089381
RTU Zinātniskās bibliotēkas nodaļas
Amats Vārds, Uzvārds Adrese, telpa Tālrunis E-pasta adrese
Krājuma veidošanas nodaļas vadītāja Filgita Muižniece Paula Valdena iela 5–105, Rīga +371 67089353

Informācijas un tehnoloģiju nodaļas vadītāja Maija Neilande Paula Valdena iela 5–208, Rīga +371 67089341
Lietotāju apkalpošanas nodaļas vadītāja p.i. Linda Braže Paula Valdena iela 5–410, Rīga +371 67089401
Sietuves vadītāja Inta Lagzdiņa Paula Valdena iela 5–104, Rīga +371 67089448
Mācību literatūras un nozaru nodaļas vadītāja Žanete Tupiņa Paula Valdena iela 3–360, Rīga +371 67089308 z
RTU Zinātniskās bibliotēkas filiāles
Filiālbibliotēka Darbinieka
vārds, uzvārds
Adrese, telpa Tālrunis E-pasta adrese
Ķīmijas filiāle Dace Kivliša Paula Valdena iela 3–465, Rīga +371 67089230
Transporta filiāle Benita Medisone Lauvas iela 8–101, Rīga +371 67089987
Daugavpils filiāle Gaļina Tjurina Smilšu iela 90, Daugavpils +371 65442469
Liepājas filiāle Aija Raižģe Liedaga iela 3, Liepāja +371 63484923
Ventspils filiāle Zane Altmane Kuldīgas iela 55, Ventspils +371 28647676
Cēsu filiāle Rita Bībere Piebalgas iela 3, Cēsis +371 26278435

Darba laiki

Uzzini bibliotēkas darba laiku un izmaiņas tajā.

Studijas