Studiju programmas

Bakalaura līmeņa studiju programmas 2017./2018. studiju gadā

Arhitektūras fakultāte
Studiju programma Budžeta vietas Maksa semestrī (EUR)
pilna laika (klātiene) nepilna laika (neklātiene) nepilna laika (klātiene)
Bakalaura akadēmisko studiju programma:
Arhitektūra
(iestājpārbaudījums zīmēšanā)
40 1950 - -
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Studiju programma Budžeta vietas Maksa semestrī (EUR)
pilna laika (klātiene) nepilna laika (neklātiene) nepilna laika (klātiene)

Bakalaura profesionālo studiju programmas:

Būvniecība 90 1500 900 -
Ģeomātika 15 1500 900 -
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija 25 1500 900 1150
Transportbūves  50 1500 900 -
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
Studiju programma Budžeta vietas Maksa semestrī (EUR)
pilna laika (klātiene) nepilna laika (neklātiene) nepilna laika (klātiene)
Bakalaura akadēmisko studiju programmas:
Automātika un datortehnika
90 1350 - -
Datorsistēmas
130  1200 - -
Informācijas tehnoloģija 135 1200 - -
Intelektuālas robotizētas sistēmas  21 1200 - -
Bakalaura profesionālo studiju programmas:
Finanšu inženierija 22 1200 - -
Datorsistēmas (nepieciešamā iepriekšējā izglītība: 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība datorsistēmu jomā) 20 900 - -
Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte
Studiju programma Budžeta vietas Maksa semestrī (EUR)
pilna laika (klātiene) nepilna laika (neklātiene) nepilna laika (klātiene)
Bakalaura akadēmisko studiju programmas:
Elektronika un mobilie sakari 50 900 700 -
Telekomunikācijas 110 900 - -
Bakalaura profesionālo studiju programma:
Transporta elektronika un telemātika 17 900 700 -
Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte
Studiju programma Budžeta vietas Maksa semestrī (EUR)
pilna laika (klātiene) nepilna laika (neklātiene) nepilna laika (klātiene)
Bakalaura akadēmisko studiju programmas:
Enerģētika un elektrotehnika 75 900 700 800
Vides zinātne 18 900 - -
Bakalaura profesionālo studiju programma:
Adaptronika 20 900 - -
Elektrotehnoloģiju datorvadība 47 900 700 800
E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte
  Budžeta vietas
Maksa semestrī (EUR)
pilna laika (klātiene) nepilna laika (neklātiene) nepilna laika (klātiene)
Bakalaura profesionālo studiju programma:
Tehniskā tulkošana 5 800 - -
Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Studiju programma Budžeta vietas Maksa semestrī (EUR)
pilna laika (klātiene) nepilna laika (neklātiene) nepilna laika (klātiene)
Bakalaura akadēmisko studiju programmas:
Ekonomika 8 850 550 625
Uzņēmējdarbība un vadīšana 15 850 550 625
Bakalaura profesionālo studiju programmas:
Cilvēku resursu vadīšana 5 850 550 625
Drošības inženierija 12 1150 - -
Muitas un nodokļu administrēšana 15 1150 550 -
Nekustamā īpašuma pārvaldība 6 850 550 -
Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija 15 1050 550 -
Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana 5 850 - -
Uzņēmējdarbība un vadīšana 15 850 550 -
Uzņēmējdarbības loģistika 5 850 550 -
Visaptverošā kvalitātes vadība   15 1050 550 -
Radošās industrijas (uzņemšana Latvijas Kultūras akadēmijā) - - - -
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Studiju programma  Budžeta vietas Maksa semestrī (EUR)
pilna laika (klātiene) nepilna laika (neklātiene) nepilna laika (klātiene)
Bakalaura akadēmisko studiju programmas:
Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve 32 925 - -
Bakalaura profesionālo studiju programmas:
Automobiļu transports 50 925 700 -
Aviācijas transports 70 925 - -
Dzelzceļa elektrosistēmas 10 925 700 -
Dzelzceļa transports 25 925 700 -
Mašīnu un aparātu būvniecība 35 925 700 -
Medicīnas inženierija un fizika 45 925 - -
Mehatronika 30 925 - -
Siltumenerģētika un siltumtehnika 16 925 700 -
Transporta sistēmu inženierija 36 925 - -
Industriālais dizains (iestājpārbaudījums zīmēšanā) 20 - - -
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Studiju programma  Budžeta vietas Maksa semestrī (EUR)
pilna laika (klātiene) nepilna laika (neklātiene) nepilna laika (klātiene)
Bakalaura akadēmisko studiju programma:
Ķīmija 20 900 - -
Ķīmijas tehnoloģija 65 900 - -
Materiālzinātnes 15 900 - -
Bakalaura profesionālo studiju programmas:
Apģērbu un tekstila tehnoloģija 42 900 - -
Materiālu tehnoloģija un dizains (iestājpārbaudījums zīmēšanā) 66 900 - -
RTU Rīgas Biznesa skola
Studiju programma Budžeta vietas Maksa gadā (EUR)
 pilna laika (klātiene) nepilna laika (neklātiene) nepilna laika (klātiene)
Bakalaura akadēmisko studiju programma:
Vadīšana starptautiskos uzņēmumos (angļu valodā) - 3600 - -
RTU Cēsu filiāle
Studiju programma Budžeta vietas Maksa semestrī (EUR)
 pilna laika (klātiene) nepilna laika (neklātiene) nepilna laika (klātiene)
Bakalaura akadēmisko studiju programmas:
Enerģētika un elektrotehnika 5 900 700 -
Uzņēmējdarbība un vadīšana  - 850 - -
Vides zinātne - 900 - -
 Bakalaura profesionālo studiju programmas:
Elektrotehnoloģiju datorvadība 5 900 700 -
Materiālu tehnoloģija un dizains (iestājpārbaudījums zīmēšanā) (specialitāte: Koka dizains un tehnoloģijas) 5 900 - -
RTU Daugavpils filiāle
Studiju programma Budžeta vietas Maksa semestrī (EUR)
 pilna laika (klātiene) nepilna laika (neklātiene) nepilna laika (klātiene)
Bakalaura akadēmisko studiju programmas:
Automātika un datortehnika 5 900 - -
Datorsistēmas 15 900 - -
Elektronika un mobilie sakari - 900 - -
Enerģētika un elektrotehnika
 16 900 700 -
Informācijas tehnoloģija  12 900 - -
Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve 7 925 - -
Telekomunikācijas 6 900 - -
 Bakalaura profesionālo studiju programmas:
Automobiļu transports 8 925 700 -
Būvniecība
 - - 900 -
Dzelzceļa elektrosistēmas - 925 700 -
Dzelzceļa transports 12 925 700 -
Elektrotehnoloģiju datorvadība
 5 900 - -
Mašīnu un aparātu būvniecība - 925 - -
Mehatronika 7 925 - -
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
 - - 900 -
Siltumenerģētika un siltumtehnika 8 925 700 -
RTU Liepājas filiāle
Studiju programma Budžeta vietas Maksa semestrī (EUR)
 pilna laika (klātiene) nepilna laika (neklātiene) nepilna laika (klātiene) 
Bakalaura akadēmisko studiju programmas:
Enerģētika un elektrotehnika 5 900 700 -
Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve 5 925 - -
Telekomunikācijas 3 900 - -
 Bakalaura profesionālo studiju programmas:
Apģērbu un tekstila tehnoloģija 3 900 - -
Būvniecība - - 900 -
Elektrotehnoloģiju datorvadība 6 900 700 -
Mašīnu un aparātu būvniecība 5 925 700 -
Mehatronika 5 925 - -
Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija 5 850 550 -
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija - - 600 -
Siltumenerģētika un siltumtehnika 3 925 700 -
Uzņēmējdarbība un vadīšana 12 850 550 -
RTU Ventspils filiāle
Studiju programma Budžeta vietas Maksa semestrī (EUR)
  pilna laika (klātiene) nepilna laika (neklātiene) nepilna laika (klātiene)
Bakalaura akadēmisko studiju programma:
Datorsistēmas 6 900 - -
Elektronika un mobilie sakari - 900 - -
Enerģētika un elektrotehnika 20 900 700 -
Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve 5 925 - -
Telekomunikācijas 3 900 - -
Vides zinātne - 900 - -
 Bakalaura profesionālo studiju programmas:
Adaptronika 3 900 - -
Finanšu inženierija 3 900 - -
Automobiļu transports - - 700 -

Buklets «RTU pamatstudiju programmas 2018/2019»

Studiju programmu reģistrā ir pieejama informācija par programmu akreditāciju, uzņemšanas nosacījumiem, vērtēšanas kārtību, studiju ilgumu, nepieciešamajiem kredītpunktiem, kā arī norādītas iespējamās absolventu profesijas.

Papildu informācija par nepilna laika studijām.

Studijas