Elektrotehnoloģiju datorvadība

.
.
Elektrotehnoloģiju datorvadība

Studijas sniedz zināšanas par elektrisko tehnoloģiju darbības teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem, energoelektronikas iekārtu projektēšanu, elektrisko tehnoloģiju automatizāciju un to sistēmu praktisko izveidi, izmantojot mikroprocesoru tehniku. Piedāvātie specializācijas virzieni: a) industriālā elektronika un elektrotehnoloģijas; b) Elektrotransporta datorvadība.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Programmas veids un līmenis
Profesionālās bakalaura (pirmā cikla) studijas
Studiju virziens
Enerģētika, elektrotehnika un elektrotehnoloģijas
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
35 Rīga,
15 Liepāja
Īstenošanas valoda
Latviešu
Programmas direktors
Oskars Krievs, Doktors, Profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes,
Nepilna laika klātienes,
Nepilna laika neklātienes
Studiju uzsākšana
Rīga, Liepāja

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Profesionālais bakalaura grāds elektrotehnikā / elektroinženieris
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Vidējā izglītība
Maksa gadā
€ 3 550 - Pilna laika klātienes
€ 2 840 - Nepilna laika klātienes
€ 2 840 - Nepilna laika neklātienes
Apjoms kredītpunktos
240
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 4 gadi
Nepilna laika klātienes studijām - 5 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 5 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir sniegt bakalaura profesionālo izglītību elektrotehnikas nozares elektrotehnoloģiju datorvadības apakšnozarē, kas atbilst 6. profesionālās kvalifikācijas līmenim (elektroinženieris), un sagatavot studentus turpmākām studijām profesionālajā maģistrantūrā šīs apakšnozares dažādos virzienos, kas ļautu turpināt studijas doktorantūrā.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
– sniegt zināšanas matemātikā un fizikā praktisko elektrotehnisko uzdevumu risināšanai;
– iemācīt prasmīgi un efektīvi pielietot skaitļošanas tehniku gan uzdevumu risināšanai, gan automatizācijas sistēmu izveidei;
– iemācīt risināt praktiskus elektrotehniskos uzdevumus projektu līmenī;
– dot priekšstatu par elektrotehnisko iekārtu uzbūvi, darbības pamatiem un automatizāciju;
– iemācīt risināt elektrotehnisko iekārtu automatizācijas uzdevumus projektu līmenī;
– dot priekšstatu par elektroenerģētiskajiem aspektiem;
– dot priekšstatu un zināšanas par darba organizāciju, sociālajiem jautājumiem un ekonomiskās darbības principiem;
– nostiprināt svešvalodu zināšanas.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi:
– spēj pielietot teorētiskās zināšanas matemātikā un fizikā praktisko elektrotehnisko uzdevumu risināšanai;
– spēj efektīvi pielietot skaitļošanas tehniku gan uzdevumu risināšanai, gan automatizācijas sistēmu izveidei;
– spēj risināt praktiskus elektrotehniskos uzdevumus projektu līmenī;
– izprot elektrotehnisko iekārtu uzbūvi, darbības principus un automatizāciju;
– spēj risināt elektrotehnisko iekārtu automatizācijas uzdevumus projektu līmenī;
– izprot elektroenerģētiskos aspektus;
– izprot darba organizāciju, sociālos un ekonomiskās darbības principus;
– spēj apgūt profesionālo literatūru svešvalodā.

Karjera

Studiju programmas absolventi var strādāt par elektroinženieriem ikvienā uzņēmumā, veicot atbilstošus pienākumus elektrisko tehnoloģiju ekspluatācijā, izveidē un projektēšanā.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

-

Kontakti

Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte (DITEF)

Zunda krastmala 10, Rīga
+371 67089506

DITEF mājaslapa

 

Studijas