E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība

.
.
E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība

Studiju programma sagatavo speciālistus ar spēju radīt konkurētspējīgus produktus zināšanu pārvaldībā, mobilajās un sadarbības tehnoloģijās, kā arī e-produktu un pakalpojumu jomā. Tās ietvaros apgūsi prasmi veikt starptautiski nozīmīgus pētījumus, kā arī ierosināt un vadīt dažāda mēroga projektus. Zinātnes doktora (Ph. D.) grāds pavērs karjeras izaugsmes iespējas pētniecības un akadēmiskajā vidē, kā arī industrijā.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Programmas veids un līmenis
Doktora (trešā cikla) studijas
Studiju virziens
Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
1 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Atis Kapenieks, Doktors, Asociētais profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) inženierzinātnēs un tehnoloģijās vai zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) dabaszinātnēs / –
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Inženierzinātņu, dabaszinātņu, mākslas, sociālo vai izglītības zinātņu maģistra grāds, vai tam pielīdzināma izglītība
Maksa gadā
€ 7 700 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
192
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 4 gadi
Mērķis

Attīstīt starpdisciplinārus pētījumus tehnoloģiju un izglītības zinātnēs, tādējādi attīstot starptautiska līmeņa pētniecību e-studiju jomā. Apgūt esošas un radīt jaunas pētniecības metodes e-studijām un radniecīgām jomām. Sagatavot augstākās kvalifikācijas speciālistus lielu un sarežģītu projektu izstrādei un darbam augstskolās atbilstoši rītdienas zināšanu ekonomikas vajadzībām.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
- veikt pētījumus situācijās, kurās organizācijas izmanto informācijas sistēmas savu mērķu sasniegšanai,
īpaši mācību mērķu un cilvēkresursu attīstības mērķu sasniegšanai;
- izstrādāt un pārbaudīt teorijas un modeļus, kas apraksta procesus e-studiju attīstības un lietošanas jomā;
- veikt pētījumus ar mērķi radīt jaunas informācijas sistēmas un metodes e-studiju tehnoloģiju jomā;
- analizēt zinātnisko literatūru e-studiju pētījumu un radniecīgās zinātņu nozarēs;
- precizēt pētījumu uzdevumus ņemot vērā citu pētnieku darbus.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolvents:
- spēj radīt konkurētspējīgus produktus zināšanu pārvaldībā, mobilajās un sadarbības tehnoloģijās, e-produktu un pakalpojumu jomā;
- spēj veikt akadēmiskus un rūpnieciskus starpdisciplinārus pētījumus un tos sagatavot publicēšanai zinātniskos žurnālos;
- spēj izprast zināšanu sabiedrības vajadzības e-studiju tehnoloģiju jomā un izvēlēties metodes šo vajadzību apmierināšanai;
- spēj ierosināt un sagatavot nacionālus un starptautiskus e studiju pētījumu un attīstības projektus un veikt šādu projektu vai to daļu vadīšanu;
- spēj sekot e-studiju tehnoloģiju pētniecībai un attīstībai pasaulē, novērtēt jaunākos risinājumus un paredzēt to ietekmi;
- spēj īstenot inovatīvus e-studiju kursus un novērtēt rezultātus, lietojot jaunākās e-studiju tehnoloģiju atziņas;
- spēj radīt, attīstīt un ieviest jaunas idejas e-studiju tehnoloģiju jomā.

Karjera

Speciālisti ir sagatavoti darbam augstākās izglītības institūcijās, valsts pārvaldes iestādēs un zinātniskās pētniecības iestādēs Latvijā un ārzemēs.

Kontakti

Doktorantu studiju nodaļa:
+371 67089416; +371 67089854,

Studijas