Elektrotehnoloģiju datorvadība

.
.
Elektrotehnoloģiju datorvadība

Programma sniedz augstāko profesionālo izglītību elektrotehnikā un sagatavo augstākā līmeņa speciālistus ar inženiera kvalifikāciju un maģistra grādu, kas spēj formulēt un risināt sarežģītus elektrotehnisko iekārtu automatizācijas uzdevumus dažādās tautsaimniecības nozarēs, pētniecības iestādēs un uzņēmumos.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Programmas veids un līmenis
Profesionālās maģistra (otrā cikla) studijas
Studiju virziens
Enerģētika, elektrotehnika un elektrotehnoloģijas
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
25 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Leonīds Ribickis, Habilitētais doktors, Profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes,
Nepilna laika neklātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

1. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Profesionālais maģistra grāds elektrotehnikā / vadošais elektroinženieris
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Profesionālais bakalaura grāds elektrotehnikā, enerģētikā vai elektronikā un elektroinženiera profesionālā kvalifikācija, vai tam pielīdzināma izglītība un sestā līmeņa profesionālā kvalifikācija
Maksa gadā
€ 5 320 - Pilna laika klātienes
€ 4 260 - Nepilna laika neklātienes
Apjoms kredītpunktos
60
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 1 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 1.5 gadi

2. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Profesionālais maģistra grāds elektrotehnikā / vadošais elektroinženieris
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Inženierzinātņu bakalaura grāds elektrozinātnē, enerģētikā, elektronikā un automātikā vai tam pielīdzināma izglītība
Maksa gadā
€ 5 320 - Pilna laika klātienes
€ 4 260 - Nepilna laika neklātienes
Apjoms kredītpunktos
120
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 2 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 2.5 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir sniegt augstāko profesionālo izglītību elektrotehnikā, lai sagatavotu augstākā līmeņa speciālistus ar inženiera kvalifikāciju un maģistra grādu, kas spētu formulēt un risināt sarežģītus elektrotehnisko iekārtu automatizācijas uzdevumus dažādās tautsaimniecības nozarēs, pētniecības iestādēs un uzņēmumos, kā arī turpināt studijas doktorantūrā un realizēt zinātnisko un pedagoģisko darbību.

Uzdevumi

Studiju programma paredz lekcijās, praktiskajās nodarbībās, laboratorijas darbos un projektos apgūt padziļinātas zināšanas elektrotehnikā un gūt iemaņas zinātniski pētnieciskā darba pamatos un padziļināt zināšanas ekonomiskajos, sociālajos un pedagoģijas studiju kursos.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi prot:
- pielietot teorētiskās un praktiskās zināšanas elektrotehnisko iekārtu pilnveidošanas un ekspluatācijas jomā;
- realizēt zinātniski-pedagoģisko darbību;
- projektēt, izveidot un ekspluatēt jaunas datorvadības sistēmas visu tautsaimniecības nozaru elektrotehniskajām iekārtām;
- projektēt, izveidot un ekspluatēt modernas elektroniskās iekārtas, pusvadītāju enerģijas pārveidotājus un piedziņas sistēmas;
- izmantot datortehniku, sastādīt programmas tehnoloģisko procesu automatizācijai;
- izstrādāt tehnoloģijas elektriskās enerģijas taupīšanai un racionālai izmantošanai.

Karjera

Studiju programmas absolvents var strādāt par augsti kvalificētu speciālistu elektrisko tehnoloģiju un to automatizācijas jomā ikvienā uzņēmumā, zinātniskās pētniecības un izglītības iestādē.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

-

Kontakti

Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte (DITEF)

Zunda krastmala 10, Rīga
+371 67089506

DITEF mājaslapa

 

Studijas