Uzņemšanas noteikumi

Iepazīsties ar uzņemšanas noteikumiem pamatstudiju līmeņa programmām, augstākā līmeņa studijām, doktora studijām, kā arī uzņemšanas noteikumiem ārzemju studentiem.

Pamatstudiju programmās

Uzņemšanas noteikumi bakalaura akadēmisko, bakalaura profesionālo, pirmā līmeņa (īsā cikla) profesionālās augstākās izglītības studiju programmās.

Augstākā līmeņa studijās

Uzņemšanas noteikumi augstākā līmeņa akadēmisko un profesionālo studiju (maģistra akadēmisko, maģistra profesionālo un profesionālo studiju) programmās.

Doktora studijās

Uzzini vispārīgos uzņemšanas noteikumus doktora studiju programmās, kā arī pieteikšanās noteikumus, reflektantu uzņemšanas, ieskaitīšanas un studiju uzsākšanas kārtību.

Ārzemju studentiem

Uzņemšanas noteikumi RTU Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departamentam piesaistītajās studiju programmmās un programmu daļās.

RTU LJA Jūrskolas izglītības programmās

Uzņemšanas noteikumi RTU Latvijas Jūras akadēmijas Jūrskolas izglītības programmās.

Studijas