Semināri

Semināri

Vienotais pasākumu plāns regulāri tiek papildināts ar jauniem pasākumiem un semināriem. Par tuvākajiem notikumiem var arī uzzināt Doktorantūras skolas Facebook lapā.

Doktoranti tiek arī aicināti jebkurā laikā iesniegt savus ierosinājumus par semināriem vai cita veida pasākumiem uz . Materiāli no iepriekšējiem semināriem ir atrodami Doktorantūras skolas e-studiju priekšmeta kursā.

Studijas