Semināri

Semināri

2017./2018. studiju gada aktuālais semināru grafiks. Tas tiks regulāri papildināts ar jauniem pasākumiem un semināriem. Par tuvākajiem notikumiem var uzzināt Doktorantūras skolas Facebook lapā.

Doktoranti tiek arī aicināti jebkurā laikā iesniegt savus ierosinājumus par semināriem vai cita veida pasākumiem uz . Materiāli no visiem iepriekšējiem semināriem ir atrodami Doktorantūras skolas e-studiju priekšmeta semināru arhīvā.

Studijas