Videoceļvedis

Šajā videofilmiņā Jūs varat uzzināt informāciju par RTU Zinātnisko bibliotēku: atrašanās vietu, literatūras saņemšanas kārtību un saistību ar studenta apliecību. Kā arī par to, kur variet saņemt lietotāja paroli un kā uzzināt, vai nepieciešamā literatūra ir tieši šajā bibliotēkā? Katrs saņemtais izdevums ir jānodod laicīgi – noteiktajā termiņā vai lietošanas termiņš jāpagarina. Ja esat nokavējis, kā šo situāciju risināt?
 

Vai Jūs zināt, kas ir RTU Zinātniskās bibliotēkas elektroniskais katalogs un kā to izmantot? Kā atrast elektronisko katalogu? Elektroniskā kataloga izmantošanas iespējas: nepieciešamās literatūras sameklēšana dažādās valodās, rezervēšana, pasūtīšana un termiņa pagarināšana.
 

Kā izmantot grāmatu saņemšanas/nodošanas pašapkalpošanās iekārtas bibliotēkas telpās un, kā rīkoties, lai nodotu grāmatas ārpus bibliotēkas darba laika.
 

Studijas