Studiju kursi

Studiju kursu reģistrā var iepazīties ar RTU pieejamajiem studiju kursiem. Tāpat arī studenti var reģistrēties brīvās izvēles (C daļu) kursiem, bet klausītāji pieteikties uz sevi interesējošiem kvalifikācijas celšanas kursiem.

Studiju kursu reģistrs

Studijas