Kvalifikācijas paaugstināšana un mācību organizēšana

Kvalifikācijas paaugstināšana un mācību organizēšana

Rīgas Tehniskā universitāte piedāvā uzņēmumiem izstrādāt un nodrošināt darbinieku kvalifikācijas celšanai nepieciešamos kursus.

Uzņēmumu vērtīgākais resurss ir darbinieki, kas spēj sekmēt produktivitātes paaugstināšanu, jaunu tehnoloģisko risinājumu ieviešanu un esošo procesu uzlabošanu. Tāpēc mācību laikā tiks pilnveidotas un aktualizētas darbinieku zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas ikdienas darba pienākumu veikšanā, nodrošinot komersantus ar atbilstošas kvalifikācijas darbaspēku, kas spētu veicināt uzņēmuma izaugsmi:

  • mācību kursi tiek īpaši izstrādāti atbilstoši uzņēmumu prasībām;
  • kursus vada augsti kvalificēti mācībspēki;
  • kursu norises laiks, intensitāte un ilgums ir salāgojams ar uzņēmuma vēlmēm;
  • kursu noslēgumā dalībnieki saņem sertifikātu par kursu apguvi.

RTU darbinieki sniedz konsultācijas par iespējām darbinieku apmācībai piesaistīt Eiropas Savienības fondu finansējumu.

Papildu informācija:
 
+371 67089439

 

Pieteikties

Vārds, uzvārds / Uzņēmuma nos.*
E-pasts*
Telefons*
Kursa temats*
Kursa mērķis
Apmeklētāju skaits
Drošības kods*
- Piekrītu saņemt jaunumus no RTU

Studijas