Studiju programmas

Koledžas līmeņa studiju programmas 2018./2019. studiju gadā

 
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Studiju programma Budžeta vietas Maksa semestrī (EUR)
pilna laika (klātiene) nepilna laika (neklātiene) nepilna laika (klātiene)
1. līmeņa profesionālo (koledžas) studiju programmas:
28 1500 800 -
Būvdarbu vadīšana
(uzņem pretendentus ar profesionālo vidējo izglītību
un ne mazāk kā 5 gadu praktiskā darba stāžu būvniecības nozarē)
- 1250 - -
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
Studiju programma Budžeta vietas Maksa semestrī (EUR)
pilna laika (klātiene) nepilna laika (neklātiene) nepilna laika (klātiene)
1. līmeņa profesionālo (koledžas) studiju programma:
Datorsistēmas (specializācija: Lietišķo datorsistēmu programmatūra) 10 1200 - -
Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte
Studiju programma Budžeta vietas Maksa semestrī (EUR)
pilna laika (klātiene) nepilna laika (neklātiene) nepilna laika (klātiene)
1. līmeņa profesionālo (koledžas) studiju programma:
Enerģētika un elektrotehnika (specializācija: Elektroapgāde un elektroiekārtas)
8 1350 - -
Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Studiju programma Budžeta vietas Maksa semestrī (EUR)
pilna laika (klātiene) nepilna laika (neklātiene) nepilna laika (klātiene)
1. līmeņa profesionālo (koledžas) studiju programmas:
Cilvēku resursu vadīšana - 800 500 600
Nekustamā īpašuma pārvaldība 13 800 500 -
Uzņēmējdarbība un vadīšana - 800 500 600
RTU Cēsu filiāle
Studiju programma Budžeta vietas Maksa semestrī (EUR)
 pilna laika (klātiene) nepilna laika (neklātiene) nepilna laika (klātiene)
1. līmeņa profesionālo (koledžas) studiju programmas:
Uzņēmējdarbība un vadīšana 8 800 - -
Datorsistēmas (specializācija: Mobilo lietotņu izstrāde) 12 1200 - -
RTU Daugavpils filiāle
Studiju programma Budžeta vietas Maksa semestrī (EUR)
 pilna laika (klātiene) nepilna laika (neklātiene) nepilna laika (klātiene)
1. līmeņa profesionālo (koledžas) studiju programma:
Būvdarbu vadīšana 12 1250 1150 -
Uzņēmējdarbība un vadīšana - 800 - -
RTU Liepājas filiāle
Studiju programma Budžeta vietas Maksa semestrī (EUR)
 pilna laika (klātiene) nepilna laika (neklātiene) nepilna laika (klātiene) 
1. līmeņa profesionālo (koledžas) studiju programmas:
Būvdarbu vadīšana  12 1250 - 1150
Būvniecība (specializācija: Transportbūves) - - 800 -
Datorsistēmas (specializācija: Lietišķo datorsistēmu programmatūra) 12 1200 - -
Uzņēmējdarbība un vadīšana 15 800 - 600
RTU Ventspils filiāle
Studiju programma Budžeta vietas Maksa semestrī (EUR)
  pilna laika (klātiene) nepilna laika (neklātiene) nepilna laika (klātiene)
 1. līmeņa profesionālo (koledžas) studiju programmas:
Būvniecība (specializācija: Transportbūves) - 1500 800 -
Cilvēkresursu vadīšana - 800 500 -

Buklets «RTU pamatstudiju programmas 2018/2019»

Studiju programmu reģistrā ir pieejama informācija par programmu akreditāciju, uzņemšanas nosacījumiem, vērtēšanas kārtību, studiju ilgumu, nepieciešamajiem kredītpunktiem, kā arī norādītas iespējamās absolventu profesijas.

Papildu informācija par nepilna laika studijām.

Studijas