Vienotā pieteikšanās sistēma

Ir izveidota vienota sistēma, lai pieteiktos pamatstudijām 12 Latvijas augstskolās. Pieteikumu studijām var iesniegt un apstiprināt jebkurā no šo augstskolu pieteikšanās punktiem un ievērojot augstskolas uzņemšanas noteikumus, pieteikties uz jebkuru no šo augstskolu piedāvātajām studiju programmām. Pieteikšanās studijām notiks pēc prioritāšu sistēmas un konkursa rezultātā katrs reflektants var iegūt vienu studiju vietu vienā studiju programmā. Uzņemšana pilna laika pamatstudiju programmās notiek konkursa kārtībā pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem.

Uzņemšanas termiņi pamatstudiju programmās (bakalaura akadēmisko, bakalaura profesionālo un pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas) studiju programmās)

1.1. Elektroniskā pieteikšanās no 25. jūnija www.latvija.lv/studijas

1.2. Dokumentu uzrādīšana un pieteikumu apstiprināšana RTU pieņemšanas punktā:

 • Rīgā, Ķīpsalas iela 6– 115/116
  no 2., 3., 4. un 8. jūlijā plkst. 9–19, 5. un 9. jūlijā plkst. 9–18, sestdien 6. jūlijā no plkst. 9–13.
 • Daugavpilī, Smilšu iela 90
  no 2. jūlija līdz 5. jūlijam un 8., 9. jūlijā plkst. 10–15, sestdien 6. jūlijā plkst. 10–13.
 • Cēsīs, Piebalgas iela 3
  no 2. jūlija līdz 5. jūlijam un 8., 9. jūlijā plkst. 10–15, sestdien 6. jūlijā plkst. 10–13.
 • Liepājā, Liedaga iela 3
  no 2. jūlija līdz 5. jūlijam un 8., 9. jūlijā plkst. 10–15, sestdien 6. jūlijā plkst. 10–13.
 • Ventspilī, Kuldīgas iela 55
  no 2. jūlija līdz 5. jūlijam un 8., 9. jūlijā plkst. 10–15, sestdien 6. jūlijā plkst. 10–13.

Piesakoties studijām un apstiprinot pieteikumu klātienē Uzņemšanas komisijā, līdzi jāņem (oriģinālu jāuzrāda):

 1. Derīga pase vai Personas apliecība
 2. Iepriekšējās izglītības atestāts vai diploms;
 3. Pielikums – sekmju izraksts;
 4. CE sertifikāti;
 5. Laulības apliecība vai cits atbilstošs dokuments, ja dokumenti ir ar citu uzvārdu

Reģistrācijas maksas apmaksu 35€ apmērā var veikt portālā www.latvija.lv/studijas vai klātienē uzņemšanas punktā skaidrā naudā!

1.3. Iestājpārbaudījumi zīmēšanā Rīgā, Ķīpsalas ielā 6, 435. darbnīcā (papildus reģistrācijas maksa par iestājpārbaudījumu 20 EUR):

 • 10. jūlijā plkst. 9 – Arhitektūras programmas reflektantiem;
 • 11. jūlijā plkst. 9 – Materiālu tehnoloģijas un dizaina, Industriālais dizains programmas reflektantiem.

Reflektantiem jāierodas uz iestājpārbaudījuma sākumu. Nokavējušies reflektanti pārbaudījuma kārtošanai var netikt pielaisti.

Konsultācijas zīmēšanā 3., 4. un 5. jūlijā, Rīgā, Ķīpsalas ielā 6, 435. darbnīcā:

 • plkst. 11–13 Arhitektūras programmas reflektantiem;
 • plkst. 13.30–15.30 Materiālu tehnoloģijas un dizaina un Industriālā dizaina programmu reflektantiem.

1.4. Reģistrēšanās konkursam uz valsts budžeta finansētām studiju vietām (pieteikumu apstiprināšana) no 12. jūlija plkst. 16 līdz 16. jūlijam plkst. 16.

1.5. Informācija par konkursa rezultātiem reflektantiem – 16. jūlijā plkst. 19.

1.6. Reģistrēšanās studijām par maksu (pilna laika (dienas), nepilna laika (vakara un neklātienes)) no 2. jūlija līdz 23. augustam RTU SSD Uzņemšanas komisijā.

1.7. Studiju maksas priekšapmaksa pilna laika (dienas), nepilna laika (vakara un neklātienes) pamatstudiju maksas studiju programmu reflektantiem jāveic līdz 23. augustam.

Maksa par pieteikumu ir 35 EUR (izmantojot e-pakalpojumu www.latvija.lv/studijas vai uz vietas pieteikumu pieņemšanas punktā).

Piesakoties programmās, kurās jākārto iestājpārbaudījums zīmēšanā, bez reģistrācijas maksas jāsamaksā papildu maksa 20 EUR (uz vietas pieteikumu pieņemšanas punktā vai uz iedotā rēķina pamata veikt pārskaitījumu).

Visas studiju programmas

Ko nozīmē prioritāšu sistēma?

Vienotajā pieteikumā studijām var norādīt līdz 10 studiju programmām no piedāvāto augstskolu studiju programmu klāsta. Izvēlētajām studiju programmām var piešķirt līdz 20 prioritātēm.

Reflektanta rangs

Uzzini, kā tiek aprēķināts reflektanta rangs!

Studijas