Pieteikties studijām (latvija.lv)

Ir izveidota vienota sistēma, lai pieteiktos pamatstudijām 11 Latvijas augstskolās. Pieteikumu studijām var iesniegt un apstiprināt jebkurā no šo augstskolu pieteikšanās punktiem un ievērojot augstskolas uzņemšanas noteikumus, pieteikties uz jebkuru no šo augstskolu piedāvātajām studiju programmām. Pieteikšanās studijām notiks pēc prioritāšu sistēmas un konkursa rezultātā katrs reflektants var iegūt vienu studiju vietu vienā studiju programmā. Uzņemšana pilna laika pamatstudiju programmās notiek konkursa kārtībā pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem.

Uzņemšanas termiņi pamatstudiju programmās (bakalaura akadēmisko, bakalaura profesionālo un pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas) studiju programmās):

Pieteikšanās iespējas:

1.1. 14.07–24.07. – elektroniski www.latvija.lv/studijas; Ja pieteikums apstiprināts elektroniski – klātienē nav jāierodas!

Elektroniskā uzņemšana RTU sāksies 14. jūlijā, kad no plkst. 9.00 studijām varēs pieteikties portālā Latvija.lv/studijas, vienotās uzņemšanas sistēmā, autorizējoties gan ar eID karti, kurā ir elektroniskais paraksts, gan ar elektronisko parakstu, gan ar eParaksts mobile, gan izmantojot internetbanku. 

Elektroniskā pieteikšanās studijām norisināsies līdz 24. jūlija plkst. 16. Šajā laikā reflektanti vienotajā uzņemšanas sistēmā varēs iesniegt, labot un apstiprināt pieteikumus. 

Informācija par e-paraksta iegūšanu

Aicinām topošos reflektantus jau laikus iegūt elektronisko parakstu, jo tas atvieglos formalitāšu kārtošanu, studējot RTU. Universitātē notiek studiju procesa digitalizācija, un arī studiju laikā būs iespēja dokumentus kārtot, izmantojot elektronisko parakstu. 

Pieteikties elektroniski varēs no 14.07. plkst. 9.00 līdz 24.07. plkst. 16.00 vienotajā valsts pārvaldes pakalpojumu portāla e-pakalpojumā «Elektroniskā pieteikšanās studijām pamatstudiju programmās».

 • Izveidot elektroniski un apstiprināt  pieteikumu, nenākot klātienē reflektants varēs pats:

  • ja vidējā izglītība ir iegūta Latvijā un vidējās izglītības dokumenta dati ir pieejami vienotajos valsts reģistros (Latvijas vidusskolu absolventiem, sākot no 2019. gada, dati ir pieejami vienotajos valsts reģistros, agrāku gadu absolventiem tie var nebūt)
  • ja centralizēto eksāmenu svešvalodā neaizstāj starptautiskais tests;
  • ja esi Latvijas pilsonis  vai nepilsonis;
  • ja vari autentificēties (pieslēgties) e-pakalpojumam ar savu drošo autentifikāciju;
  • ja tiek izpildītas uzņemšanas prasības izvēlētajās studiju programmās un nebūs nepieciešami citi dati, kuri nav pieejami vienotajos datu reģistros (piemēram, esi atbrīvots no CE, ir priekšrocības, kuras jāapliecina ar dokumentiem u.c.)
  • ja ir veikta pieteikuma reģistrācijas maksa e-pakalpojumā.

Ja esi izvēlējies un norādījis savā pieteikumā kādu no RTU Latvijas Jūras akadēmijas studiju programmām, tad Tev jāierodas OBLIGĀTI klātienē RTU Uzņemšanas punktā uzrādīt atbilstoši RTU uzņemšanas noteikumos papildus prasītos dokumentu oriģinālus: 

1.2. 18.07.–24.07. – klātienē RTU pieņemšanas punktā:

Sākot no 18. jūlija plkst. 9.00 līdz 24. jūlijam (ieskaitot) plkst. 18.00, reflektanti, kuri kādu iemeslu dēļ nebūs pieteikumu studijām iesnieguši un elektroniski apstiprinājuši portālā Latvija.lv, varēs ierasties uzņemšanas punktos, lai uzrādītu dokumentu oriģinālus un apstiprinātu savus studiju pieteikumus klātienē. RTU uzņemšanas punkts darbosies Rīgā, Arhitektūras fakultātē, Ķīpsalas ielā 6, kā arī RTU reģionālajos studiju un zinātnes centros Liepājā, Ventspilī, Cēsīs un Daugavpilī. 

Piesakoties studijām un apstiprinot pieteikumu klātienē Uzņemšanas komisijā, līdzi jāņem (oriģinālu jāuzrāda):

 1. Derīga pase vai personas apliecība;
 2. Iepriekšējās izglītības atestāts vai diploms;
 3. Pielikums – sekmju izraksts;
 4. CE sertifikāti;
 5. Laulības apliecība vai cits atbilstošs dokuments, ja dokumenti ir ar citu uzvārdu vai ir mainīts personas kods;
 6. Akadēmiskā informācijas centra izziņa, ja izglītība iegūta ārvalstīs.

Reģistrācijas maksas apmaksu 40 € apmērā var veikt portālā www.latvija.lv/studijas vai klātienē uzņemšanas punktā ar bankas norēķinu karti.

1.3. Iestājpārbaudījumi zīmēšanā norisināsies no 25.07.–27.07.:

1.3.1. Rīgā, Ķīpsalas ielā 6, 435. darbnīcā (papildus reģistrācijas maksa par iestājpārbaudījumu 20 EUR):

 • 25. un 26. jūlijā plkst. 9.00 Arhitektūras programmas reflektantiem
 • 27.  jūlijā plkst. 9.00 Materiālu tehnoloģijas un dizaina, Industriālais dizains programmas reflektantiem.

1.3.2. Iestājpārbaudījumi RTU Latvijas Jūras akadēmijas reflektantiem, kuri nav kārtojuši centralizētos eksāmenu vai bijuši atbrīvoti, Rīgā, Flotes ielā 12, 114. telpā:

 • Matemātikā, 25. jūlijā plkst. 15.00;
 • Angļu valodā, 26. jūlijā plkst. 15.00;
 • Latviešu valodā, 27. jūlijā plkst. 15.00.

Reflektantiem jāierodas uz iestājpārbaudījuma sākumu. Nokavējušies reflektanti pārbaudījuma kārtošanai var netikt pielaisti.

Iestājpārbaudījuma zīmēšanā nolikum (arhitektūra)

Iestājpārbaudījuma zīmešanā nolikums (Industriālais dizains)

Iestājpārbaudījuma zīmešanā nolikums (Materiālu tehnoloģija un dizains)

1.4. Konkursa rezultātu apstiprināšana (1. un 2. kārta).

Konkurss vienotajā uzņemšanā norisināsies divās kārtās.

 • Pirmās kārtas rezultāti tiks paziņoti 28. jūlijā pēc plkst. 17.00,
 • Otrās kārtas rezultāti – 1. augustā pēc plkst. 18.00.

Konkursa rezultātā Jūs iegūsiet tiesības reģistrēties VIENĀ/NEVIENĀ studiju programmā.

Konkursa rezultāti tiks paziņoti portālā www.latvija.lv, kā arī īsziņu un elektroniskās vēstules veidā.

Konkursa 1. kārtā studiju vietu iegūsiet tādā gadījumā, ja šī studiju vieta konkursa rezultātā tiks apstiprināta Jūsu 1. prioritātē.

No 28.07. plkst. 18.00 līdz 01.08. plkst. 16.00 reflektanti apstiprina pirmās kārtas rezultātus, vai atsakās no iegūtās vietas, piesakās vai atsakās no dalības 2. kārtā.

Ja konkursa rezultātā netiks apstiprināta Jūsu 1. prioritāte, tad konkursa 1. kārtā studiju vietu neiegūsiet. Tādā gadījumā studiju vietu varat iegūt konkursa 2. kārtā.

Pēc 1. kārtas rezultātiem uzzināsiet, kurā studiju programmā Jums ir iespējams iegūt vietu.

Ja konkursa 1. kārtas rezultātā esat ieguvis/-usi studiju vietu savā 1. izvēlētajā prioritātē, tad šī studiju vieta Jums ir garantēta ar noteikumu, ja no 28. līdz 1. augustam plkst. 16.00 portālā www.latvija.lv epakalpojumā aktivizēsiet izvēlni «Apstiprināt iegūto vietu».

Līgumu slēgšana RTU.

Ja konkursa 1. kārtā esat ieguvis/-usi studiju vietu, tomēr nevēlaties uzsākt studijas izvēlētajā studiju programmā, tad savā e-pakalpojumā aktivizējiet izvēlni «Atteikties no iegūtās vietas».

Līdz ar to Jūs atteiksieties no iegūtās studiju vietas un tālākas dalības vienotajā uzņemšanā.

Ja konkursa 1. kārtā neesat ieguvis/-usi studiju vietu savā 1. izvēlētajā prioritātē vai nevienā prioritātē, tad no 28. līdz 1. augustam plkst. 16.00 savā e-pakalpojumā aktivizējiet izvēlni «Pieteikties 2. kārtai»,

vai arī šo aktivizēšanas pieprasījumu Jūs varat uzdot veikt atbalsta dienestam, zvanot pa tālruni 67089003 (Bites klientiem 27089003) un nosaucot zemāk norādīto sasaistes kodu.

Līdz ar to Jūs apstiprināsiet dalību konkursa 2. kārtai, tas Jums garantēs provizoriski iegūto vietu, un atļaus pretendēt uz savu prioritāšu saraksta augstāku vietu.

Pēc 1. kārtas rezultātiem studiju vietu neieguvušajiem dalība 2. kārtā paver teorētisku iespēju tomēr iegūt studiju vietu, pie noteikuma, ja būs reflektanti, kuri nepiedalīsies 2. kārtā.

Ja pēc konkursa 1. kārtas Jūs vairs nevēlaties pretendēt uz studijām nevienā no izvēlētajām studiju programmām, tad savā e-pakalpojumā aktivizējiet izvēlni «Atteikties no dalības 2. kārtā».

1.5. Reģistrēšanās studijām par maksu

1.5.1. Reģistrēšanās studijām par maksu (pilna laika (dienas), nepilna laika (vakara un neklātienes)) RTU SSD Uzņemšanas komisijā no 14. jūlija elektroniski, sākot ar 18. jūliju klātienē.

1.5.2. Studiju maksas priekšapmaksa pilna laika (dienas), nepilna laika (vakara un neklātienes) pamatstudiju maksas studiju programmu reflektantiem jāveic līdz 15. septembrim.

Maksa par pieteikumu ir 40 EUR.

Visas studiju programmas

Reģistrācijas maksas atmaksas kārtība
 1. Jāaizpilda iesniegums.
 2. Jāpievieno iesniegumam reģistrācijas maksājuma apliecinošs dokuments (čeks vai bankas maksājuma uzdevums).
 3. Ja iesniegums parakstīts ar roku, tad jāiesniedz klātienē RTU Uzņemšanas komisijā, ja iesniegumu paraksta elektroniski ar eParakstu vai eMobile parakstu, tad ar pielikumiem, jānosūta: .

Iesniegumu par reģistrācijas maksas atgriešanu var iesniegt ne vēlāk kā 30 dienas no maksājuma veikšanas brīža.

Reģistrācijas maksas atgriešana notiek 5 līdz 7 darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža.

Ko nozīmē prioritāšu sistēma?

Vienotajā pieteikumā studijām var norādīt līdz 10 studiju programmām no piedāvāto augstskolu studiju programmu klāsta. Izvēlētajām studiju programmām var piešķirt līdz 20 prioritātēm.

Reflektanta rangs

Uzzini, kā tiek aprēķināts reflektanta rangs!

Studijas