Vienotā pieteikšanās sistēma

Ir izveidota vienota sistēma, lai pieteiktos pamatstudijām 12 Latvijas augstskolās. Pieteikumu studijām var iesniegt jebkurā no šo augstskolu pieteikšanās punktiem un pieteikties uz jebkuru no šo augstskolu piedāvātajām studiju programmām. Pieteikšanās studijām notiks pēc prioritāšu sistēmas un konkursa rezultātā katrs reflektants iegūs vienu studiju vietu vienā studiju programmā. Uzņemšana pilna laika pamatstudiju programmās notiek konkursa kārtībā pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem.

Uzņemšanas termiņi pamatstudiju programmās (bakalaura akadēmisko, bakalaura profesionālo un pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas) studiju programmās)

1.1. Elektroniskā pieteikšanās no 25. jūnija plkst. 9.

1.2. Pieteikšanās un dokumentu uzrādīšana pieņemšanas punktos no 3. jūlija līdz 6. jūlijam un 10. jūlijā no plkst. 9–18, sestdien 7. jūlijā no plkst. 9–13.
Ķīpsalas ielā 6–115/116, Rīgā (Arhitektūras fakultātes ēkas 1. stāvā)

1.3. Iestājpārbaudījumi zīmēšanā:

11. jūlijā – Arhitektūras programmas reflektantiem;

12. jūlijā – Materiālu tehnoloģijas un dizaina, Industriālais dizains programmas reflektantiem.

Reflektantiem jāierodas uz iestājpārbaudījuma sākumu. Nokavējušies reflektanti pārbaudījuma kārtošanai var netikt pielaisti.

1.4. Reģistrēšanās konkursam uz valsts budžeta finansētām studiju vietām (pieteikumu apstiprināšana) no 13. jūlija plkst. 16 līdz 17. jūlijam plkst. 16.

1.5. Informācija par konkursa rezultātiem reflektantiem – 17. jūlijā plkst. 19.

1.6. Reģistrēšanās studijām par maksu (pilna laika (dienas), nepilna laika (vakara un neklātienes)) no 3. jūlija līdz 24. augustam darba dienās no plkst.9–18, sestdienā 7. jūlijā no plkst. 10–13:

  • 3.–10. jūlija notiks Ķīpsalas ielā 6–115/116, Rīgā (Arhitektūras fakultātes ēkas 1. stāvā),
  • 11. jūlija–24. augustam Kaļķu ielā 1–121, Rīgā.

1.7. Studiju maksas priekšapmaksa pilna laika (dienas), nepilna laika (vakara un neklātienes) pamatstudiju maksas studiju programmu reflektantiem jāveic līdz 24. augustam.  

Maksa par pieteikumu ir 30 EUR.

Ko nozīmē prioritāšu sistēma?

Vienotajā pieteikumā studijām var norādīt līdz 10 studiju programmām no piedāvāto augstskolu studiju programmu klāsta. Izvēlētajām studiju programmām var piešķirt līdz 20 prioritātēm.

Reflektanta rangs

Uzzini, kā tiek aprēķināts reflektanta rangs!

Studijas