Studentu parlaments

Studentu parlaments

RTU Studentu parlaments  –  Studenti, kam rūp studenti!

RTU Studentu parlaments (RTU SP) ir draudzīga un tradīcijām bagāta studentu organizācija – Latvijas vecākā studentu pašpārvalde, kas dibināta 1992. gada 23. aprīlī. RTU SP ir īstā vieta, kur visiem RTU studējošajiem piešķirt pievienoto vērtību savam brīvajam laikam. RTU SP veido vairāk nekā 300 aktīvu studējošo no visām 9 RTU fakultātēm, apvienojot katras fakultātes studentu pašpārvaldi jeb FSP. Šeit ikviens studējošais varēs atrast savus domubiedrus, dažādu spektru projektus, ideju ģenerēšanu un to realizēšanu, kā arī atbalstu trakākajām un inovatīvākajām idejām, kas kopumā veido neaizmirstamu dzīves pieredzi.

Gadu no gada studējošo atzinību ieguvuši šādi pasākumi – sporta spēles gan rudenī (Ronīši), gan ziemā (Briedīši), studentu balles mācību gada garumā – Fukšu Balle, Lielā Ziemassvētku balle un Studentu Saulgrieži, Koju svētki un Zaļā nedēļa, Science rocks diskusiju vakari visa gada garumā, Zinātnes mēnesis un Studentu Zinātniski tehniskā konference. Kā arī semināri «Balss», «Studentu parlamenta Akadēmija», «Solis» un vēl daudzi citi pilnveidojoši un izklaidējoši projekti.

Studentu parlamenta aktīvisti ir tie, kas pirmie uzzina visus studējošā dzīvi ietekmējošos jaunumus, iemācās organizēt un vadīt projektus no pirmās idejas līdz tā realizācijai, strādā ar dažāda veida dokumentiem un daudz ko citu. Pats būtiskākais – Studentu parlamenta biedri ir tie, kuri pārstāv ne tikai savu, bet visu studējošo viedokli RTU lēmējinstitūcijās. Tādēļ ikviens ir mīļi gaidīts, lai kļūtu par par SP aktīvistu un izmēģinātu savus spēkus visā, ko sniedz RTU SP un fakultāšu studentu pašpārvaldes.

RTU SP darbības sfēras
  • studentu konsultēšana neskaidros jautājumos, studiju kvalitātes pārraudzība;
  • likumdošana, RTU Senāta studentu frakcijas koordinēšana, fakultāšu studentu pašpārvalžu koordinēšana un to vēlēšanu rīkošana;
  • interešu pārstāvniecība RTU lēmējinstitūcijās un Latvijas Studentu apvienībā (LSA);
  • studiju, zinātnes, sporta, kultūras pasākumu organizēšana;
  • sadarbība ar Latvijas un ārzemju studentu organizācijām;
  • pakalpojumu sniegšana studentiem: atlaides RTU studentiem, atbalsts projektos;
  • sociālo lietu un dienesta viesnīcu jautājumu risināšana;
  • ārzemju studentu integrācija RTU studijās un ārpus studiju dzīvē.

Izbaudi studiju laiku kopā ar RTU SP – Tev viss izdosies!

Tavas iespējas sākas šeit – www.rtusp.lv!

Studijas