Ieteiktie studiju kursi tālākizglītībai

Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte

Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes ieteiktie studiju priekšmeti tālākizglītībai

Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Inženierekonomikas un vadības fakultāte

Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts

 1. Starptautiskā ekonomika
 2. Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu vadīšana
 3. Ievads ekonomikā
 4. Uzņēmējdarbības riski un to ekonomiskais novērtējums

Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūta ieteiktie studiju priekšmeti tālākizglītībai

Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts

 1. Muitas darbības pamati
 2. Mākslas vēsture un mākslas priekšmetu novērtēšana
 3. Starptautiskie ekonomiskie sakari
 4. Intelektuālais īpašums un tā aizsardzība
 5. Ekonomiskā un transporta ģeogrāfija
 6. Starptautiskais protokols
 7. Ekonometrija
 8. Kvantitatīvās metodes ekonomikā

Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta ieteiktie studiju priekšmeti tālākizglītībai

Studijas