Ieteiktie studiju kursi tālākizglītībai

Arhitektūras fakultāte
 • Arhitektūras vēsture 1
 • Arhitektūras vēsture 2
 • Mūsdienu arhitektūra
 • Ēku tipoloģija
 • Eiropas un un ASV jaunākā arhitektūra
 • Zīmēšana 1
 • Zīmēšana 2
 • Zīmēšana 3
 • Gleznošana
 • Akvareļu un grafikas meistardarbnīca
 • Mākslas darbnīca
 • Grāmatu grafika un plakāts
 • Būvniecības likumdošana un normatīvi
 • Arhitektūras morfoloģija un zinātniski pētnieciskās metodes
 • Latvijas arhitektūra
 • Restaurācija un kultūras pieminekļu aizsardzība
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
 • Datu analīze un statistiskā optimizācija
 • Finansu analīze un biznesa spēles
 • Finansu tirgus stohastiskā analīze
 • Projektu vadība
 • PHP valoda Web lietojumu izstrādei
 • Programmatūras drošuma (uzticības) inženierija
 • Programmatūras inženierija
 • Programmatūras plānošana un metroloģija
 • Programmatūras izveides tehnoloģiskie līdzekļi
 • Datu bāzu vadības sistēmas
 • Lielās datu bāzes
 • Biznesa procesu modelēšana: metodes un rīki
 • E-biznesa sistēmas
 • Programmatūras drošuma teorija
 • E-biznesa risinājumi
 • Elektroniskā komercija

  Priekšmeti no «Biznesa informātikas»

 • Enterprise Architecture and Requirements Engineering (ierobežots vietu skaits

 • Uzņēmumarhitektūra un prasību inženierija

 • Biznesa procesu modelēšana: metodes un rīki (Latviešu valodā, pavasara semestrī)

Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes ieteiktie studiju priekšmeti tālākizglītībai

Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte
 •  Apsardzes iekārtas un tehnoloģija
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
 • Inženierķīmija (2KP, mācību maksa 90 EUR)
  Otrdiena lekcija plkst. 8.15–09.50; laboratorijas darbi plkst. 8.15–09.50 un plkst. 10.15–11.50 Rīgā, Paula Valdena ielā 3/7
  Trešdiena laboratorijas darbs plkst. 12.30–14.05; lekcija plkst. 12.30–14.05, Rīgā, Paula Valdena ielā 3/7
  Ceturtdiena laboratorijas darbs plkst. 10.15–11.50, Rīgā, Paula Valdena ielā 3/7
 • Ķīmija materiālzinātnē (4KP, mācību maksa 180 EUR, kursa dalībniekiem jāapmeklē gan lekcijas, gan laboratorijas darbi)
  Otrdiena lekcija plkst. 12.30–14.05; laboratorijas darbs plkst. 14.30–16.05, Rīgā, Paula Valdena ielā 3/7
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
 • FESTO tehnika
 • Automatizētās projektēšanas pamati – AutoCAD
 • Automatizētās projektēšanas pamati – SolidWorks
 • Robotizētās ražošanas instrumenti
Inženierekonomikas un vadības fakultāte

Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts

 1. Starptautiskā ekonomika
 2. Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu vadīšana
 3. Ievads ekonomikā
 4. Uzņēmējdarbības riski un to ekonomiskais novērtējums

Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūta ieteiktie studiju priekšmeti tālākizglītībai

Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts

 1. Muitas darbības pamati
 2. Mākslas vēsture un mākslas priekšmetu novērtēšana
 3. Starptautiskie ekonomiskie sakari
 4. Intelektuālais īpašums un tā aizsardzība
 5. Ekonomiskā un transporta ģeogrāfija
 6. Starptautiskais protokols
 7. Ekonometrija
 8. Kvantitatīvās metodes ekonomikā

Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta ieteiktie studiju priekšmeti tālākizglītībai

E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte
 • Ģimenes psiholoģija
 • Augstskolu didaktika
 • Sociālā psiholoģija
 • Lietišķā etiķete
 • Prezentācijas prasme
 • Pedagoģija
 • Apvienotā Eiropa un Latvija
 • Latvijas politiskā sistēma
 • Biznesa socioloģija
 • Vadības socioloģija
 • Politoloģija
 • Vispārējā socioloģija

Studijas