Ieteiktie studiju kursi tālākizglītībai

2022./2023. pavasara semestra kursi
Ar pilnu kursu aprakstu iespējams iepazīties Kursu katalogā
 
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģiju fakultāte:
DMS325 Montekarlo metodes finanšu inženierijā
DMS718 Vērtspapīru portfeļa teorija
DMS420 Statistiskā analīze
DMS423 Ekonometrija
DMS701 Statistiskā datu analīze
DMS712 Varbūtību teorija un matemātiskā statistika
DMS476 Aktuārmatemātika
DMS214 Gadījuma procesi”
DSP706 Business Process Management and Engineering (Biznesa informātika, angļu valodā). 
DPI731 Ievads DevOps metodoloģijā un rīkos.  
DSP201 Datu bāzu vadības sistēmas 
DAA350 Ievads attēlu apstrādē 
DOP319 Datoru tīkli 
DDI713 Ievads industriālās sistēmās SCADA 
DOP718 Uzņēmuma lietotnes  
DSP332 Mākslīgā intelekta pamati 
 
Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte:
MFA101 Fizika [1/2] 
RDE708 Telekomunikāciju sistēmas 
RDE709 Elektromērījumi sakaru tehnikā 
RRE102 Elektrība un magnētisms 
RTR107 Datori un algoritmizācijas pamati 
TRT215 Ķēžu teorijas pamati 
DMS212 Varbūtību teorija un matemātiskā statistika 
RAE348 Telekomunikāciju un datoru tīkli 
RAE362 Ciparu iekārtas un sistēmas     
RDE302 Sakaru virzošās sistēmas
TRT273 Regulēšanas teorijas pamati 
TRT461 Programmēšanas valoda C
RAE701 Telekomunikāciju sistēmu ciparu iekārtas 
RDE706 Pārraides sistēmas     
DMF101 Matemātika 
EAP301 Elektronisko vadības sistēmu projektēšana    
MFA101 Fizika 
RRE102 Elektrība un magnētisms 
RTR207 Elektroinženieru matemātikas datorrealizācija 
RTR805 Līdzstrāvas ķēžu pamati 
RTR806 Maiņstrāvas ķēžu pamati 
DMS212 Varbūtību teorija un matemātiskā statistika 
REA709 Aktīvās elektroniskās sistēmas 
REA713 Iegulto sistēmu arhitektūra un perifērijas iekārtas 
RTR707 Analogā elektronika 
RTR822 Signālu teorija 
HSP375 Vadības socioloģija 
HVD104 Angļu valoda [1/2] 
ICA301 Civilā aizsardzība 
REA711 Ciparu elektronisko sistēmu projektēšanas pamati izmantojot HDL 
HPS120 Saskarsmes pamati 
HVD101 Angļu valoda [1/2] 
MFA101 Fizika [1/2] 
RTR107 Datori un algoritmizācijas pamati 
TRT215 Ķēžu teorijas pamati 
TRT409 Intelektuālās transporta sistēmas [1/2] 
TRT461 Programmēšanas valoda C
DMS212 Varbūtību teorija un matemātiskā statistika 
RDE707 Elektrosakaru teorija 
TRL329 Transporta reāllaika elektroniskais bizness 
TRL337 Nākotnes datoru tīkli transporta sistēmās 
TRT226 Analogās ierīces 
TRT273 Regulēšanas teorijas pamati 
HPS120 Saskarsmes pamati 
TRL301 Telekomunikācijas aparatūras ierīču projektēšana (studiju projekts) 
TRL326 Tīklu drošums 
TRL341 Datu iegūšanas sistēmas viedos transporta līdzekļos 
TRL516 Komunikācija transporta intelektuālajās sistēmās 
TRL534 Datoru tīklu kontrole, diagnostika un pārvaldība 
TRT316 Transporta reāllaika sistēmu projektēšana 
TRT508 Transporta elektroniskās vadības sistēmas 
RAE473 Informācijas tehnoloģijas telekomunikācijās 
RAE475 Telekomunikāciju un datoru tīkli 
RAE553 Signalizācijas un protokoli 
RDE410 Sakaru sistēmu projektēšana un tehniskā ekspluatācija 
RDE417 Informācijas optiskās apstrādes fizika 
 
Humanitārais institūts:
HIP702 E-pedagoģija mācību dizainam;
HSP704 Kognitīvā un sociālā psiholoģija; 
HSP446 Pedagoģija;
HSP484 Psiholoģija
 
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte:
ĶVĶ714 Organiskā ķīmija;
ĶVĶ740 Fizikālā ķīmija, elektroķīmija un kinētika;
ĶTM104 Hromatogrāfija un masas spektrometrija;
ĶTM105 Kodolu magnētiskās rezonanses spektroskopija;
ĶOS743 Informācijpratība ķīmijā un materiālzinātnē;
ĶST411 Materiālu fizikālās pētīšanas metodes;
ĶVT771 Procesu automatizācija un modelēšana;
ĶTM107 Neorganiskā ķīmija
Arhitektūras fakultāte
 • Arhitektūras vēsture 1
 • Arhitektūras vēsture 2
 • Mūsdienu arhitektūra
 • Ēku tipoloģija
 • Eiropas un un ASV jaunākā arhitektūra
 • Zīmēšana 1
 • Zīmēšana 2
 • Zīmēšana 3
 • Gleznošana
 • Akvareļu un grafikas meistardarbnīca
 • Mākslas darbnīca
 • Grāmatu grafika un plakāts
 • Būvniecības likumdošana un normatīvi
 • Arhitektūras morfoloģija un zinātniski pētnieciskās metodes
 • Latvijas arhitektūra
 • Restaurācija un kultūras pieminekļu aizsardzība
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
 • Datu analīze un statistiskā optimizācija
 • Finansu analīze un biznesa spēles
 • Finansu tirgus stohastiskā analīze
 • Projektu vadība
 • PHP valoda Web lietojumu izstrādei
 • Programmatūras drošuma (uzticības) inženierija
 • Programmatūras inženierija
 • Programmatūras plānošana un metroloģija
 • Programmatūras izveides tehnoloģiskie līdzekļi
 • Datu bāzu vadības sistēmas
 • Lielās datu bāzes
 • Biznesa procesu modelēšana: metodes un rīki
 • E-biznesa sistēmas
 • Programmatūras drošuma teorija
 • E-biznesa risinājumi
 • Elektroniskā komercija

  Priekšmeti no «Biznesa informātikas»

 • Enterprise Architecture and Requirements Engineering (ierobežots vietu skaits

 • Uzņēmumarhitektūra un prasību inženierija

 • Biznesa procesu modelēšana: metodes un rīki (Latviešu valodā, pavasara semestrī)

Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes ieteiktie studiju priekšmeti tālākizglītībai

Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte
 •  Apsardzes iekārtas un tehnoloģija
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
 • Inženierķīmija (2KP, mācību maksa 90 EUR)
  Otrdiena lekcija plkst. 8.15–09.50; laboratorijas darbi plkst. 8.15–09.50 un plkst. 10.15–11.50 Rīgā, Paula Valdena ielā 3/7
  Trešdiena laboratorijas darbs plkst. 12.30–14.05; lekcija plkst. 12.30–14.05, Rīgā, Paula Valdena ielā 3/7
  Ceturtdiena laboratorijas darbs plkst. 10.15–11.50, Rīgā, Paula Valdena ielā 3/7
 • Ķīmija materiālzinātnē (4KP, mācību maksa 180 EUR, kursa dalībniekiem jāapmeklē gan lekcijas, gan laboratorijas darbi)
  Otrdiena lekcija plkst. 12.30–14.05; laboratorijas darbs plkst. 14.30–16.05, Rīgā, Paula Valdena ielā 3/7
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
 • FESTO tehnika
 • Automatizētās projektēšanas pamati – AutoCAD
 • Automatizētās projektēšanas pamati – SolidWorks
 • Robotizētās ražošanas instrumenti
Inženierekonomikas un vadības fakultāte

Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts

 1. Starptautiskā ekonomika
 2. Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu vadīšana
 3. Ievads ekonomikā
 4. Uzņēmējdarbības riski un to ekonomiskais novērtējums

Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūta ieteiktie studiju priekšmeti tālākizglītībai

Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts

 1. Muitas darbības pamati
 2. Mākslas vēsture un mākslas priekšmetu novērtēšana
 3. Starptautiskie ekonomiskie sakari
 4. Intelektuālais īpašums un tā aizsardzība
 5. Ekonomiskā un transporta ģeogrāfija
 6. Starptautiskais protokols
 7. Ekonometrija
 8. Kvantitatīvās metodes ekonomikā

Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta ieteiktie studiju priekšmeti tālākizglītībai

E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte
 • Ģimenes psiholoģija
 • Augstskolu didaktika
 • Sociālā psiholoģija
 • Lietišķā etiķete
 • Prezentācijas prasme
 • Pedagoģija
 • Apvienotā Eiropa un Latvija
 • Latvijas politiskā sistēma
 • Biznesa socioloģija
 • Vadības socioloģija
 • Politoloģija
 • Vispārējā socioloģija

Studijas