Ziemas uzņemšana

Ziemas uzņemšana

 

No 2020. gada 6. janvāra līdz 24. janvārim RTU notiks ziemas uzņemšana studijām 2019./2020. studiju gadā pamatstudiju un augstākā līmeņa studiju programmās par maksu, kā arī 37 budžeta vietās maģistra profesionālo studiju programmā «Arhitektūra».

PLK – pilna laika klātiene, NLK – nepilna laika klātiene, NLN – nepilna laika neklātiene

 

Pirmoreiz Ziemas uzņemšanā izsludināta 2. līmeņa profesionālā studiju programma «Enerģētika un elektrotehnika**».

Lekciju grafiki pieejami nodarbibas.rtu.lv.

 

Uzņemšana notiek šādās studiju programmās:

Arhitektūras fakultāte
Studiju programma Studiju forma Budžeta vietas
Maģistra profesionālo studiju programma:
Arhitektūra (dokumentus var iesniegt līdz 2020.g. 7. februārim) PLK 37
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
Studiju programma Studiju forma Studiju maksa semestrī
Maģistra akadēmisko studiju programmas:
Biznesa informātika (angļu valodā) PLK 1250*
Biznesa informātika (angļu valodā) NLK 1000*
«Biznesa informātika» ir multidisciplināra un starptautiska rakstura maģistra studiju programma, kurā var iestāties personas gan ar IT, gan ar citu jomu bakalaura diplomiem. Lasīt vairāk.
Sīkāka informācija par studiju programmu +371 26188383 .
E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte
Studiju programma Studiju forma Studiju maksa semestrī
Maģistra profesionālo studiju programma:
Tehniskā tulkošana PLK 1200*
Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte
Studiju programma Studiju forma Studiju maksa semestrī
Otrā līmeņa profesionālo studiju programma:
Enerģētika un elektrotehnika ** PLK 1950
Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Studiju programma Studiju forma Studiju maksa semestrī
Pirmā līmeņa augstākā profesionālo studiju programmas:
Nekustamā īpašuma pārvaldība PLK 825
NLN 550
Cilvēku resursu vadīšana NLN 550
Uzņēmējdarbība un vadīšana NLN 550
Uzņēmējdarbība un vadīšana – studijām attālinātajā auditorijā Liepājā. NLN 550
Bakalaura profesionālo studiju programmas:
Nekustamā īpašuma pārvaldība PLK 875
NLN 600
Bakalaura profesionālo studiju programmas (reflektantiem ar 1. līmeņa profesionālo (koledžas) izglītību):
Nekustamā īpašuma pārvaldība PLK 875
NLN 600
Cilvēku resursu vadīšana NLN 600
Uzņēmējdarbība un vadīšana NLN 600
Maģistra profesionālo studiju programmas:
Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana PLK 1025*
NLN 700*
Muitas un nodokļu administrēšana (RIGM0) – studijām attālinātajā auditorijā Daugavpilī (dokumentus var iesniegt līdz š. g. 7. februārim) NLN 700

** (Reflektantiem, kam ir spēkā esošs būvspeciālista sertifikāts elektroietaišu izbūves vadīšanā vai būvuzraudzībā, ka arī  elektroietaišu projektēšanas jomā, programmas apguve ir iespējama viena gada laikā, veicot studiju programmas prakses atzīšanu atbilstoši MK noteikumiem Nr. 505.)

* RTU bakalaura studiju absolventiem atlaides atbilstoši RTU Senāta lēmumam:
 5% (iepriekšējo gadu absolventiem)
10% (pēdējo 12 (divpadsmit) mēnešu laikā RTU absolventiem)

Studiju programmu reģistrā ir pieejama informācija par programmu akreditāciju, uzņemšanas nosacījumiem, vērtēšanas kārtību, studiju ilgumu, nepieciešamajiem kredītpunktiem, kā arī norādītas iespējamās absolventu profesijas.

Dokumentu iesniegšana RTU SSD Uzņemšanas komisijā

Āzenes ielā 6, Rīgā.

Iesniedzamie dokumenti (oriģināli jāuzrāda, kopijas jāiesniedz):

 1. iepriekšējās izglītības dokuments:
  • piesakoties pamatstudiju programmā (ar vidējo izglītību) – vidējās izglītības atestāts vai diploms;
  • piesakoties pamatstudiju programmā (ar 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību (koledžas)) – 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas) diploms;
  • piesakoties maģistra studiju programmā – bakalaura vai profesionālās augstākās izglītības diploms;
 2. atzīmju izraksts (diploma pielikums (ja RTU absolvēts pirms 2018.gada) vai atestāta pielikums);
 3. CE sertifikāts (piesakoties pamatstudiju programmās ar vidējo izglītību);
 4. derīga pase vai ID karte;
 5. reģistrācijas maksas apliecinājums (izdruka no interneta bankas) vai var apmaksāt uz vietas internetbankā;
 6.  laulības apliecība vai attiecīgs dokuments, ja izglītības dokumenti ir ar citu uzvārdu (vārdu) vai/un personas kodu.

Pieņemšanas laiks:

Pirmdienā, trešdienā, ceturtdienā no 8.30–17.00
Otrdienā no 8.30–18.00
Piektdienā no 8.30–16.00

+371 67089319 +371 28005535
WhatsApp: +371 28005535

Studijas

_