Ziemas uzņemšana

Ziemas uzņemšana

 

No 2018. gada 8. janvāra līdz 26. janvārim RTU notika uzņemšana studijām 2017./2018. studiju gadā pamatstudiju un augstākā līmeņa studiju programmās par maksu, kā arī 36 budžeta vietās maģistra profesionālo studiju programmā «Arhitektūra».

 

D – pilna laika klātiene, V – nepilna laika klātiene (vakara nodaļa), N – nepilna laika neklātiene

 

Uzņemšana notiek šādās studiju programmās:

Arhitektūras fakultāte
Studiju programma Studiju forma Budžeta vietas
Maģistra profesionālo studiju programma:
Arhitektūra D 36
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
Studiju programma Studiju forma Studiju maksa semestrī
Maģistra akadēmisko studiju programmas:
Biznesa informātika (angļu valodā) D 1200*
Biznesa informātika (angļu valodā) V 1050*
«Biznesa informātika» ir multidisciplināra un starptautiska rakstura maģistra studiju programma, kurā var iestāties personas gan ar IT, gan ar citu jomu bakalaura diplomiem. Lasīt vairāk.
Sīkāka informācija par studiju programmu +371 26188383 .
E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte
Studiju programma Studiju forma Studiju maksa semestrī
Maģistra profesionālo studiju programma:
Tehniskā tulkošana D 1200*
Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Studiju programma Studiju forma Studiju maksa semestrī
Pirmā līmeņa augstākā profesionālo studiju programmas:
Nekustamā īpašuma pārvaldība D 800
N 500
Cilvēku resursu vadīšana N 500
Uzņēmējdarbība un vadīšana N 500
Bakalaura profesionālo studiju programmas:
Nekustamā īpašuma pārvaldība D 850
N 550
Uzņēmējdarbības loģistika N 550
Bakalaura profesionālo studiju programmas (reflektantiem ar 1. līmeņa profesionālo (koledžas) izglītību):
Nekustamā īpašuma pārvaldība D 850
N 550
Cilvēku resursu vadīšana N 550
Uzņēmējdarbība un vadīšana N 550
Maģistra profesionālo studiju programmas:
Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana D 950*
N 650*
Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana D 950*

* RTU bakalaura studiju absolventiem atlaides atbilstoši RTU Senāta lēmumam:
 5% (iepriekšējo gadu absolventiem)
10% (2017./2018. studiju gada absolventiem)

Studiju programmu reģistrā ir pieejama informācija par programmu akreditāciju, uzņemšanas nosacījumiem, vērtēšanas kārtību, studiju ilgumu, nepieciešamajiem kredītpunktiem, kā arī norādītas iespējamās absolventu profesijas.

Dokumenti jāiesniedz RTU Uzņemšanas komisijā

Rīgā, Kaļķu ielā 1–121.telpa

Iesniedzamie dokumenti (oriģināli jāuzrāda, kopijas jāiesniedz):

 1. iepriekšējās izglītības dokuments:
  • piesakoties pamatstudiju programmā (ar vidējo izglītību) – vidējās izglītības atestāts vai diploms;
  • piesakoties pamatstudiju programmā (ar 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību (koledžas)) – 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas) diploms;
  • piesakoties maģistra studiju programmā – bakalaura vai profesionālās augstākās izglītības diploms;
 2.  atzīmju izraksts (diploma pielikums vai atestāta pielikums);
 3. CE sertifikāts (piesakoties pamatstudiju programmās ar vidējo izglītību);
 4. derīga pase vai ID karti;
 5. reģistrācijas maksas apliecinājums (izdruka no interneta bankas) vai var apmaksāt uz vietas internetbankā;
 6.  laulības apliecība vai attiecīgs dokuments, ja izglītības dokumenti ir ar citu uzvārdu (vārdu).

Pieņemšanas laiks:

Pirmdienā, trešdienā, ceturtdienā no 8.30–17.00
Otrdienā no 8.30–18.00
Piektdienā no 8.30–16.00

+371 67089319 +371 28005535
WhatsApp: +371 28005535

Studijas