Ziemas uzņemšana

Ziemas uzņemšana

Izmanto šo laiku savā labā – kļūsti par nākotnē pieprasītu un labi atalgotu augstākās raudzes speciālistu. Liela daļa no piedāvātajām pamatstudiju un augstākā līmeņa studiju programmām tiek īstenotas nepilna laika formā, lai studenti varētu darbu apvienot ar studijām, laiku tām veltot vakaros vai brīvdienās. 

PLK – pilna laika klātiene, NLK – nepilna laika klātiene, NLN – nepilna laika neklātiene

Lekciju grafiki pieejami nodarbibas.rtu.lv.

 
Arhitektūras fakultāte
Studiju programma Studiju forma Studiju maksa gadā
Maģistra profesionālo studiju programma:
Arhitektūra PLK 40 budžeta vietas
Arhitektūra PLK 6050
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
Studiju programma Studiju forma Studiju maksa gadā
Maģistra akadēmisko studiju programmas:
Biznesa informātika (angļu valodā) PLK 5 budžeta vietas
Biznesa informātika (angļu valodā) PLK 3550*
Biznesa informātika (angļu valodā) NLK 2840*
«Biznesa informātika» ir multidisciplināra un starptautiska rakstura maģistra studiju programma, kurā var iestāties personas gan ar IT, gan ar citu jomu bakalaura diplomiem. Sīkāka informācija par studiju programmu +371 26188383 . Lasīt vairāk par studiju programmu.
E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte
Studiju programma Studiju forma Studiju maksa gadā
Maģistra profesionālo studiju programma:
Tehniskā tulkošana PLK 2520*
Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Studiju programma Studiju forma Studiju maksa gadā
Pirmā līmeņa augstākā profesionālo studiju programmas:
Nekustamā īpašuma pārvaldība PLK 1720
NLN 1100
Uzņēmējdarbība un vadīšana NLN 1100
Loģistika NLN 1200
Bakalaura profesionālo studiju programmas:
Nekustamā īpašuma pārvaldība PLK 1800
NLN 1200
Muitas un nodokļu administrēšana NLN 1200
Bakalaura profesionālo studiju programmas (reflektantiem ar 1. līmeņa profesionālo (koledžas) izglītību):
Nekustamā īpašuma pārvaldība PLK 1800
NLN 1200
Uzņēmējdarbība un vadīšana NLN 1200
Maģistra profesionālo studiju programmas:
Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana PLK 2150*
NLN 1400*
Loģistika un piegādes ķēdes drošība PLK 2300*
 

Kārtība, kādā veidā var iesniegt pieteikumu studijām RTU:

Iestāšanās pamatprasības atbilstoši RTU uzņemšanas noteikumiem.

Pieteikšanās kārtība:

Elektroniski no 9. janvāra līdz 3. februārim​ plkst. 15.00

Reģistrējoties studijām RTU klātienē, jābūt līdzi šādu dokumentu oriģinālam (kopijas jāiesniedz), piesakoties elektroniski minētie dokumenti jāpievieno klāt e-pieteikumam:

1. iepriekšējās izglītības dokuments:

 • piesakoties pamatstudiju programmā (ar vidējo izglītību) – vidējās izglītības atestāts vai diploms;
 • piesakoties maģistra studiju programmā – bakalaura vai profesionālās augstākās izglītības diploms;

2. atzīmju (sekmju) izraksts (diploma pielikums (ja RTU absolvēts pirms 2018. gada) vai atestāta pielikums);

3. CE sertifikāts (piesakoties pamatstudiju programmās ar vidējo izglītību);

4. derīga pase vai ID karte;

5. reģistrācijas maksas apliecinājums (izdruka no interneta bankas) vai var apmaksāt uz vietas internetbankā;

6. laulības apliecība vai attiecīgs dokuments, ja izglītības dokumenti ir ar citu uzvārdu (vārdu) vai/un personas kodu.

7. Akadēmiskā informācijas centra izziņa, ja izglītība iegūta ārvalstīs.

8. Notariāli apstiprināta pilnvara, ja pieteikumu iesniedz klātienē cita persona.

Piesakoties studijām uz pamatstudiju programmām (ar 1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību (koledžas)) jāiesniedz šādi dokumenti:

 1. vidējās izglītības atestāts vai diploms;
 2. 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas) diploms;
 3. vidējās izglītības atzīmju(sekmju) izraksts;
 4. vidējas izglītības CE sertifikāts
 5. 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības(koledžas) diploma pielikums (sekmju izraksts), izņemot, ja RTU absolvēts sākot ar 2018. gadu;
 6. derīga pase vai ID karte;
 7. reģistrācijas maksas apliecinājums(izdruka no interneta bankas) vai var apmaksāt uz vietas internetbankā;
 8. laulības apliecība vai attiecīgs dokuments, ja izglītības dokumenti ir ar citu uzvārdu (vārdu) vai/un personas kodu;
 9. Akadēmiskā informācijas centra izziņa, ja izglītība iegūta ārvalstīs;
 10. Notariāli apstiprināta pilnvara, ja pieteikumu iesniedz klātienē cita persona.

Elektroniski pieteikties nevar un jāierodas obligāti klātienē, ja:

 • izglītība iegūta ārpus Latvijas un NAV pievienots AIC atzinums;
 • neesi Latvijas pilsonis vai nepilsonis;
 • nav pievienoti visi nepieciešamie dokumenti (tai skaitā, pamatojošs dokuments personas datu izmaiņu gadījumā un pamatojošs dokuments atbrīvošanai no reģistrācijas maksas);
 • neizdodas aizpildīt pieteikumu kādā no elektroniskās pietikšanās sistēmām.

Klātienē līdz 3. februārim plkst. 15 RTU Uzņemšanas komisijā:
Rīgā, Āzenes ielā 6 (1. stāvs), Uzņemšanas komisijas telpās.

Reģistrācijas maksas atmaksas kārtība

 1. Jāaizpilda iesniegums.
 2. Jāpievieno iesniegumam reģistrācijas maksājuma apliecinošs dokuments (čeks vai bankas maksājuma uzdevums).
 3. Ja iesniegums parakstīts ar roku, tad jāiesniedz klātienē RTU Uzņemšanas komisijā, ja iesniegumu paraksta elektroniski ar eParakstu vai eMobile parakstu, tad ar pielikumiem, jānosūta: .

Iesniegumu par reģistrācijas maksas atgriešanu var iesniegt ne vēlāk kā 30 dienas no maksājuma veikšanas brīža.

Reģistrācijas maksas atgriešana notiek 5 līdz 7 darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža.

Svarīgi!!! Sākotnēji Tu tiec ieskaitīts kandidāta statusā un tikai tad, kad tiek abpusēji parakstīts studiju līgums, Tu esi RTU Students! Informācija par līguma parakstīšanu!

Lai vari visu uzņemšanas procesu nokārtot attālināti, neierodoties klātienē, ja Tev vēl nav – piesakies eParaksts vai eParaksts mobile, Tev būs nepieciešams personu apliecinošs dokuments (pase vai eID karte), kā arī internetbankas piekļuves dati. Vairāk par eParaksts mobile pieteikšanās procesu.

Kad tiksi ieskaitīts RTU, reģistrējies RTU portālā Ortus: Reģistrēšanās Ortus portālam šeit.  Izvēlies– iegūt vai atjaunot paroli (ja neesi agrāk jau reģistrējies RTU Ortus portālā) vai autorizējies ar eParaksts Mobile vai eParaksts.

* RTU bakalaura studiju absolventiem atlaides no pirmā semestra studiju maksas atbilstoši RTU Senāta lēmumam:
 5% (iepriekšējo gadu absolventiem)
10% (pēdējo 12 (divpadsmit) mēnešu laikā RTU absolventiem)

Studiju programmu reģistrā ir pieejama informācija par programmu akreditāciju, uzņemšanas nosacījumiem, vērtēšanas kārtību, studiju ilgumu, nepieciešamajiem kredītpunktiem, kā arī norādītas iespējamās absolventu profesijas.

Studijas