Ziemas uzņemšana

Ziemas uzņemšana

 

Izmanto šo laiku savā labā – kļūsti par nākotnē pieprasītu un labi atalgotu augstākās raudzes speciālistu. Liela daļa no piedāvātajām pamatstudiju un augstākā līmeņa studiju programmām tiek īstenotas nepilna laika formā, lai studenti varētu darbu apvienot ar studijām, laiku tām veltot vakaros vai brīvdienās. 

 

PLK – pilna laika klātiene, NLK – nepilna laika klātiene, NLN – nepilna laika neklātiene

Lekciju grafiki pieejami nodarbibas.rtu.lv.

 

 

Uzņemšana notiek šādās studiju programmās:

Arhitektūras fakultāte
Studiju programma Studiju forma Budžeta vietas
Maģistra profesionālo studiju programma:
Arhitektūra PLK 40
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
Studiju programma Studiju forma Studiju maksa semestrī
Maģistra akadēmisko studiju programmas:
Biznesa informātika (angļu valodā) PLK 1250*
Biznesa informātika (angļu valodā) NLK 1000*
«Biznesa informātika» ir multidisciplināra un starptautiska rakstura maģistra studiju programma, kurā var iestāties personas gan ar IT, gan ar citu jomu bakalaura diplomiem. Lasīt vairāk.
Sīkāka informācija par studiju programmu +371 26188383 .
E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte
Studiju programma Studiju forma Studiju maksa semestrī
Maģistra profesionālo studiju programma:
Tehniskā tulkošana PLK 1200*
Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Studiju programma Studiju forma Studiju maksa semestrī
Pirmā līmeņa augstākā profesionālo studiju programmas:
Nekustamā īpašuma pārvaldība PLK 835
NLN 550
Uzņēmējdarbība un vadīšana NLN 550
Bakalaura profesionālo studiju programmas:
Nekustamā īpašuma pārvaldība PLK 875
NLN 600
Bakalaura profesionālo studiju programmas (reflektantiem ar 1. līmeņa profesionālo (koledžas) izglītību):
Nekustamā īpašuma pārvaldība PLK 875
NLN 600
Uzņēmējdarbība un vadīšana NLN 600
Maģistra profesionālo studiju programmas:
Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana PLK 1050*
NLN 700*

 

* RTU bakalaura studiju absolventiem atlaides no pirmā semestra studiju maksas atbilstoši RTU Senāta lēmumam:
 5% (iepriekšējo gadu absolventiem)
10% (pēdējo 12 (divpadsmit) mēnešu laikā RTU absolventiem)

Studiju programmu reģistrā ir pieejama informācija par programmu akreditāciju, uzņemšanas nosacījumiem, vērtēšanas kārtību, studiju ilgumu, nepieciešamajiem kredītpunktiem, kā arī norādītas iespējamās absolventu profesijas.

Kārtība, kādā veidā var iesniegt pieteikumu studijām RTU:

ziemas uzņemšana pieteikšanās

1. RTU bakalaura grāda absolventiem (tikai konkursam uz valsts budžeta vietām) elektroniskā pieteikšanās RTU portālā ORTUS sadaļā «Studentiem» vai «Absolventiem» apakšsadaļā «Studiju informācija».

2. Pārējiem, kas vēlas pieteikties studijām RTU elektroniski – elektroniskā pieteikšanās notiks ŠEIT.

Elektroniski pieteikties nevar un jāierodas obligāti klātienē, ja:

 • nav eParaksts vai eParaksts mobile;
 • mainīti personas dati (vārds/uzvārds/personas kods)- diplomā norādītie dati, atšķiras no personas apliecinošu dokumentu datiem;
 • bakalaura izglītība iegūta ārpus Latvijas;
 • neesi Latvijas pilsonis vai nepilsonis;
 • esi atbrīvots no reģistrācijas maksas (atbrīvoti ir bāreņi un 1. grupas invalīdi);
 • neizdodas aizpildīt pieteikumu kādā no elektroniskās pietikšanās sistēmām.

3. Dokumentu iesniegšana klātienē tiem, kuri pieteikumu nevar iesniegt elektroniski, jāierodas RTU Uzņemšanas komisijā, Rīgā, Āzenes ielā 6, no š. g. 11. janvāra līdz 18. februārim, pierakstoties uz konkrētu dienu un laiku: vai Whatsapp 28005535!

Nepieciešamie dokumenti, iesniedzot pieteikumu studijām RTU:

 1. iepriekšējās izglītības dokuments:
  • piesakoties pamatstudiju programmā (ar vidējo izglītību) – vidējās izglītības atestāts vai diploms;
  • piesakoties pamatstudiju programmā (ar 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību (koledžas)) – 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas) diploms;
  • piesakoties maģistra studiju programmā – bakalaura vai profesionālās augstākās izglītības diploms;
 2. atzīmju izraksts (diploma pielikums (ja RTU absolvēts pirms 2018. gada) vai atestāta pielikums);
 3. CE sertifikāts (piesakoties pamatstudiju programmās ar vidējo izglītību);
 4. derīga pase vai ID karte;
 5. reģistrācijas maksas apliecinājums (izdruka no interneta bankas) vai var apmaksāt uz vietas internetbankā;
 6. laulības apliecība vai attiecīgs dokuments, ja izglītības dokumenti ir ar citu uzvārdu (vārdu) vai/un personas kodu;
 7. Akadēmiskā informācijas centra izziņa, ja izglītība iegūta ārvalstīs.

Ziemas uzņemšana studiju maksa

Studijas