Ziemas uzņemšana

Ziemas uzņemšana

Izmanto šo laiku savā labā – kļūsti par nākotnē pieprasītu un labi atalgotu augstākās raudzes speciālistu. Liela daļa no piedāvātajām pamatstudiju un augstākā līmeņa studiju programmām tiek īstenotas nepilna laika formā, lai studenti varētu darbu apvienot ar studijām, laiku tām veltot vakaros vai brīvdienās. 

PLK – pilna laika klātiene, NLK – nepilna laika klātiene, NLN – nepilna laika neklātiene

Lekciju grafiki pieejami nodarbibas.rtu.lv.

 
Uzņemšana notiek šādās studiju programmās:
Arhitektūras fakultāte
Studiju programma Studiju forma Studiju maksa semestrī
Maģistra profesionālo studiju programma:
Arhitektūra PLK 43 budžeta vietas
Arhitektūra PLK 3000*
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
Studiju programma Studiju forma  
Maģistra akadēmisko studiju programmas:
Biznesa informātika (angļu valodā) PLK 1250*
Biznesa informātika (angļu valodā) NLK 1000*
«Biznesa informātika» ir multidisciplināra un starptautiska rakstura maģistra studiju programma, kurā var iestāties personas gan ar IT, gan ar citu jomu bakalaura diplomiem. Sīkāka informācija par studiju programmu +371 26188383 . Lasīt vairāk par studiju programmu.
E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte
Studiju programma Studiju forma Studiju maksa semestrī
Maģistra profesionālo studiju programma:
Tehniskā tulkošana PLK 1260*
Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Studiju programma Studiju forma Studiju maksa semestrī
Pirmā līmeņa augstākā profesionālo studiju programmas:
Nekustamā īpašuma pārvaldība PLK 835
NLN 550
Uzņēmējdarbība un vadīšana NLN 550
Bakalaura profesionālo studiju programmas:
Nekustamā īpašuma pārvaldība PLK 875
NLN 600
Uzņēmējdarbība un vadīšana NLN 600
Bakalaura profesionālo studiju programmas (reflektantiem ar 1. līmeņa profesionālo (koledžas) izglītību):
Nekustamā īpašuma pārvaldība PLK 875
NLN 600
Uzņēmējdarbība un vadīšana NLN 600
Maģistra profesionālo studiju programmas:
Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana PLK 1050*
NLN 700*
Starptautisko ekonomisko sakaru vadīšana PLK 1075*

 

Kārtība, kādā veidā var iesniegt pieteikumu studijām RTU:

Iestāšanās pamatprasības atbilstoši RTU uzņemšanas noteikumiem.

Ņemot vērā šā brīža epidemioloģisko situāciju valstī un rūpējoties par jūsu un mūsu veselību, pieteikties studijām var tikai attālināti!

Pieteikšanās kārtība:

1. Elektroniski no 10. janvāra līdz 4. februārim​ plkst. 16.00

Reģistrējoties studijām RTU, jābūt šādu dokumentu oriģinālam (kopijas jāiesniedz):

1. iepriekšējās izglītības dokuments:

  • piesakoties pamatstudiju programmā (ar vidējo izglītību) – vidējās izglītības atestāts vai diploms;
  • piesakoties pamatstudiju programmā (ar 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību (koledžas)) – 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas) diploms;
  • piesakoties maģistra studiju programmā – bakalaura vai profesionālās augstākās izglītības diploms;

2. atzīmju(sekmju) izraksts (diploma pielikums (ja RTU absolvēts pirms 2018.gada) vai atestāta pielikums);

3. CE sertifikāts (piesakoties pamatstudiju programmās ar vidējo izglītību);

4. derīga pase vai ID karte;

5. reģistrācijas maksas apliecinājums (izdruka no interneta bankas) vai var apmaksāt uz vietas internetbankā;

6. laulības apliecība vai attiecīgs dokuments, ja izglītības dokumenti ir ar citu uzvārdu (vārdu) vai/un personas kodu.

7. Akadēmiskā informācijas centra izziņa, ja izglītība iegūta ārvalstīs.

Ja neizdodas aizpildīt pieteikumu elektroniski, var rakstīt: vai WhatsApp: +371 28005535.

2. Kad elektroniskais pieteikums aizpildīts, ar Jums 3 darba dienu laikā sazināsies Uzņemšanas komisija!

3. Līguma parakstīšana notiek divos veidos:

Ierodoties klātienē, jāņem vērā, ka Uzņemšanas komisija strādā «zaļajā» – drošajā režīmā un pēc iepriekšējā pieraksta.
Apmeklētājiem OBLIGĀTI jāuzrāda derīgs Eiropas Savienības atzīts digitālais Covid – 19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts (QR kods) vai klīniskās universitātes slimnīcas konsīlija lēmumu par vakcinācijas atlikšanu uz noteiktu laiku un personas apliecinošs dokuments (derīga pase vai ID karte), tāpat jālieto sejas maska un jāievēro 2 metru distance.

Svarīgi!!! Lai vari visu uzņemšanas procesu nokārtot attālināti, neierodoties klātienē, ja Tev vēl nav – piesakies eParaksts vai eParaksts mobile, Tev būs nepieciešams personu apliecinošs dokuments (pase vai eID karte), kā arī internetbankas piekļuves dati. Vairāk par eParaksts mobile pieteikšanās procesu.

Kad tiksi ieskaitīts RTU studējošo skaitā, reģistrējies RTU portālā Ortus: Reģistrēšanās Ortus portālam šeit. Autorizējieties, izmantojot eParaksts Mobile vai jāspiež – iegūt vai atjaunot paroli (ja neesi agrāk jau reģistrējies RTU Ortus portālā).

* RTU bakalaura studiju absolventiem atlaides no pirmā semestra studiju maksas atbilstoši RTU Senāta lēmumam:
 5% (iepriekšējo gadu absolventiem)
10% (pēdējo 12 (divpadsmit) mēnešu laikā RTU absolventiem)

Studiju programmu reģistrā ir pieejama informācija par programmu akreditāciju, uzņemšanas nosacījumiem, vērtēšanas kārtību, studiju ilgumu, nepieciešamajiem kredītpunktiem, kā arī norādītas iespējamās absolventu profesijas.

Studijas