Informācijas meklēšana bibliotēkas katalogā un e-resursos

Meklē informāciju RTU Zinātniskās bibliotēkas elektroniskajā katalogā, PRIMO, abonētajās un izmēģinājuma datubāzēs.

Vienotā informācijas meklēšana

Meklē informāciju RTU Zinātniskās bibliotēkas drukātajos un e-resursos vienā saskarnē Primo.

Datubāzes/E-resursi

Šajā sadaļā vari uzzināt, kādas datubāzes/E-resursi ir pieejami RTU Zinātniskās bibliotēkas klientiem.

RTU Zinātniskās bibliotēkas katalogs

Meklē sev interesējošo izdevumu RTU Zinātniskās bibliotēkas elektroniskajā katalogā.

Studijas