Informācijas meklēšana e-resursos

Meklēšana RTU Zinātniskās bibliotēkas e-resursos

Datubāzes/E-resursi

Šajā sadaļā vari uzzināt, kādas datubāzes/E-resursi ir pieejami RTU Zinātniskās bibliotēkas klientiem.

E–žurnālu un e–grāmatu meklēšana

Ar SFX programmas palīdzību var precizēt e-resursu (e-žurnālu, e-grāmatu) atrašanās vietu RTU Zinātniskās bibliotēkas abonētajās un brīvpieejas datubāzēs.

RTU zinātnieku e-bibliogrāfijas

Iepazīsties ar RTU Zinātniskās bibliotēkas 2000.–2017. gadā veidotajām biobibliogrāfijām.

Kā meklēt katalogā

Elektroniskā kataloga izmantošanas iespējas: nepieciešamās literatūras sameklēšana dažādās valodās, rezervēšana, pasūtīšana un termiņa pagarināšana. Ja šīs lietas nav skaidras, tad noskatieties video.

Studijas

_