Tālākizglītības kursi

Kurss Dalības maksa Kursu ilgums Norises periods Nozare
AutoCAD pamatkurss

Kursa mērķis ir iemācīt strādāt «AutoCAD» programmas vidē. Tiek apgūtas zināšanas par rasējumu organizācijas līdzekļiem un rasējumu izveidošanu.

209,00 € 28 h Pēc pieprasījuma
 • Arhitektūra un projektēšana
 • Būvniecība
 • Informācijas tehnoloģijas
Biznesa angļu valodas kursi

Biznesa angļu valodas kursi ir paredzēti studentiem ar angļu valodas priekšzināšanām un palīdz pilnveidot starptautiskajai biznesa videi raksturīgo lietišķo angļu valodu. Programmā ir divi kursi Lasīšana un Gramatika, kas ietver specifisko biznesa terminoloģiju, prezentāciju un palīdz apgūt biznesa korespondences sastādīšanas iemaņas.

738,14 € 96 h Pēc pieprasījuma
 • Izglītība un apmācības
 • Uzņēmējdarbība
Canva grafiskā dizaina programma tiešsaistē

Kursa mērķis ir iemācīt strādāt «Canva» programmas vidē. 

50,00 € 18 h Pēc pieprasījuma
 • Informācijas tehnoloģijas
CorelDraw

Kursa mērķis ir iemācīt strādāt programmas CorelDRAW darba vidē.

122,00 € 24 h Pēc pieprasījuma
 • Informācijas tehnoloģijas
Efektīva komunikācija angļu valodā

Kurss «Efektīva komunikācija angļu valodā» ir vispārējās angļu valodas kurss studentiem, kas vēlas pārliecinoši komunicēt par dažādiem tematiem, piemēram: par darba jautājumiem un sociālo jomu, ikdienas situācijām un ceļojumiem.

357,60 € 48 h Pēc pieprasījuma
 • Izglītība un apmācības
 • Uzņēmējdarbība
Efektīvas prezentācijas angļu valodā

Efektīvas prezentācija angļu valodā ir piemērota tiem studentiem, kuri zina, ka uzstāšanās var būt satraucoša. Rūpīga plānošana, zināšanas, kā pārliecinoši pasniegt savu vēstījumu, un spēja uzrunāt auditoriju ir katras veiksmīgas prezentācijas stūrakmeņi, kas palīdz tik galā pat vissarežģītākajās situācijās.

357,60 € 24 h Pēc pieprasījuma
 • Izglītība un apmācības
 • Uzņēmējdarbība
Informācijas sistēmu drošības pārvaldība

Kurss paredzēts Valsts informācijas sistēmu drošības pārvaldniekiem, kā arī par informācijas sistēmu drošību atbildīgajiem darbiniekiem uzņēmumos un citiem interesentiem, kuri vēlas iegūt papildu zināšanas informācijas sistēmu drošības nodrošināšanas jomā. 

423,50 € 28 h Pēc pieprasījuma
 • Informācijas tehnoloģijas
Lietišķo kompozīciju veidošana Adobe Photoshop vidē

Kursā paredzēta attēlu kompozīcijas plānošana Adobe Photoshop vidē un iemaņu apgūšana darbā ar programmatūru Adobe Photoshop.

206,60 € 32 h Pēc pieprasījuma
 • Informācijas tehnoloģijas
Loģistikas un ekspeditoru kursi

Kursi paredzēti vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības uzņēmumu darbiniekiem, noliktavu un muitas noliktavu darbiniekiem, loģistikas struktūrvienību darbiniekiem un vadītājiem, kā arī citiem interesentiem.

403,00 € 32 h 2022. gada rudenī
 • Transports un loģistika
MS Excel pamati (darbības ar liela apjoma datiem)

Kursa mērķis ir iemācīt strādāt MS Excel programmas vidē ar liela apjoma datiem. 

138,00 € 33 h Pēc pieprasījuma
 • Informācijas tehnoloģijas
Muitošanas speciālistu kursi (iesācēji)

Kursanti iepazīstas ar muitas procedūrām, apgūst muitas deklarāciju noformēšanu elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmā (EMDAS).

550,55 € 63 h Pēc pieprasījuma
 • Transports un loģistika
Muitošanas speciālistu kvalifikācijas paaugstināšanas kursi

Kursanti iepazīstas ar muitas procedūru izmaiņām, muitas galvojumiem, tirgus uzraudzības pasākumiem.

387,20 € 30 h Pēc pieprasījuma
 • Transports un loģistika
Nekustamā īpašuma vērtēšana

Izglītības procesa rezultātā tiks pilnveidotas izglītojamo zināšanas, iemaņas un prasmes par nekustamā īpašuma vērtēšanas pamatjautājumiem: NĪ vērtēšanas tiesiskie aspekti, ekonomiskie pamati un aprēķini, NĪ vērtēšanas saturs un metodes, sevišķu un īpašu objektu vērtēšana.

3 454,55 € 344 h Pēc pieprasījuma
 • Būvniecība
 • Ekonomika
Programmēšanas pamati

Kursa dalībnieki gūst zināšanas programmēšanas pamatos  C++, PHP, JavaScript, HTML, CSS, MySQL valodās un par tās iespējamiem pielietojumiem dažādās sfērās.

188,22 € 48 h Pēc pieprasījuma
 • Informācijas tehnoloģijas
Programmēšanas pamati C++

Mācību kursā tiks apgūtas pamatzināšanas programmēšanā C++, lai spētu izstrādāt, atkļūdot un analizēt vienkāršas programmas dažādu uzdevumu risināšanai.

148,88 € 45 h Pēc pieprasījuma
 • Informācijas tehnoloģijas
Programmēšanas valodas C kursi

C ir programmēšanas valoda, ar kuras palīdzību ir izveidoti visu pazīstamo tradicionālo un mobilo operētājsistēmu kodoli: Microsoft Windows, Linux, OS X, iOS. C nodrošina programmētājiem maksimālu kontroli un efektivitāti izstrādājot dažāda veida lietojumprogrammas. Labas C valodas zināšanas ir pamats sekmīgai turpmākai karjerai un atvieglo citu programmēšanas valodu apguvi.

290,00 € 32 h Pēc pieprasījuma
 • Informācijas tehnoloģijas
Radiācijas drošība un kvalitāte medicīnā

Kurss ir paredzēts speciālistiem, strādājošiem ar jonizējošo starojumu medicīnā. Kursa mērķis ir palīdzēt speciālistiem sagatavoties radiācijas drošības eksperta sertifikācijai un licences iegūšanai radiācijas izmantošanai.

71,14 € 10 h Pēc pieprasījuma
 • Medicīnas inženierija
Starpvalstu kravu ekspeditoru kvalifikācijas paaugstināšanas kursi

Pēc pieprasījuma tiek organizētas mācības komercstruktūru pārstāvjiem par muitas procedūras tēmām.

68,97 € 30 h Pēc pieprasījuma
 • Transports un loģistika
Vispārējās angļu valodas kursi

Vispārējās angļu valodas programmas mērķis ir ļaut studentiem, kuriem nav pietiekamu angļu valodas zināšanu, saprast un atbilstoši izmantot šo valodu akadēmiskā, sociālā un profesionālā vidē. Katrā nodarbībā Jums būs 2 pasniedzēji, no kuriem viens pasniegs lasīšanas/runas daļu, bet otrs – gramatiku.

671,04 € 96 h Pēc pieprasījuma
 • Izglītība un apmācības
 • Uzņēmējdarbība

Atlasīt kursus

Tika atrasti 19 tālākizglītības kursi.

Jūsu meklēšanas kritēriji:

Studijas