Norises vieta

Kiberdrošības pamati, ētiskās uzlaušanas (Ethical Hacking) un mākslīgā intelekta pielietošanas uzņēmuma IT infrastruktūras aizsardzībā

Kursa apraksts

Izglītības procesa rezultātā iegūt zināšanas un apgūt praktiskās iemaņas par kiberdrošību, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) aizsardzību, informācijas drošības pārvaldības procesiem, dažādu IKT drošības risinājumu izmantošanu uzņēmuma drošības pārvaldības īstenošanai, darbības nepārtrauktības nodrošināšanai, kā arī izprast šo risinājumu pievienoto vērtību uzņēmuma mērķu īstenošanai.

Kursa norise plānota attālināti pirmdienās un trešdienās plkst. 18–21.

Mācību programmas uzdevumi:
  1. Radīt izpratni par informācijas aizsardzības un kiberdrošības pamatjēdzieniem;
  2. Radīt izpratni par kiberdrošības nodrošināšanas procesiem uzņēmumos (IT incidentu pārvaldība,  krīzes pārvaldība u.c.);
  3. Veidot prasmes veikt IKT risku analīzi, spēt identificēt un novērtēt IKT resursu riskus un trešo pušu riskus, kā arī piedāvāt IT kontroles to mazināšanai;
  4. Veidot prasmes identificēt informācijas drošības apdraudējumus, ievainojamības un izstrādāt priekšlikumus to mazināšanai un novēršanai;
  5. Veidot prasmes pielietot dažādus ielaušanās pārbaudes un ētiskās uzlaušanas rīkus, izprast to izvadītos rezultātus. Mākslīgā intelekta izmantošana dažādu IT drošības jautājumu risināšanā;
  6. Veidot prasmes pielietot atvērtā koda ugunsmūra iespējas uzbrukumu identificēšanai un novēršanai;
  7. Veidot prasmes drošības politikas izveidošanā un ieviešanā virtualizācijas platformās, Linux un Windows operētājsistēmās.
  8. Radīt izpratni par informācijas drošības pārvaldības metodoloģijām un piemērojamajiem standartiem (ISO 27000 grupa u.c.).
Kursu ilgums
32 h
Norises periods
08.05.2024 - 03.06.2024
Dalības maksa
525,00 €
Izsniedzamais dokuments
Rīgas Tehniskās universitātes apstiprināta apliecība par tālākizglītību
Kontaktinformācija
Nozare
Kursu piedāvā
Pieteikties kursiem
Vārds, uzvārds
E-pasts
Telefons
Drošības kods
- Piekrītu saņemt jaunumus no RTU
Kopīgot rakstu

Studijas