Uzņemšanas rezultāti

Uzņemšanas rezultāti tiek paziņoti nedēļas laikā pēc uzņemšanas rezultātu apstiprināšanas.

Ieskaitīšana notiek trīs nedēļu laikā pēc uzņemšanas rezultātu apstiprināšanas.

Studiju līgumu slēgšana notiek fakultātēs pēc ieskaitīšanas doktorantūrā.

Studijas