Uzņemšanas rezultāti

Uzņemšanas rezultāti tiek publicēti nedēļas laikā pēc uzņemšanas rezultātu apstiprināšanas.

Studijas