Uzņemšanas rezultāti

Uzņemšanas rezultāti tiks publicēti pēc uzņemšanas rezultātu apstiprināšanas pēc 20. augusta.

Līgumu slēgšana notiks no 2018. gada 3. septembra fakultāšu dekanātos.

Studijas