Uzņemšanas rezultāti

Studiju līgumu slēgšana notiks fakultātēs, sākot ar 28. augustu.

Uzņemšanas rezultāti 2017./2018. akadēmiskajam gadam.

Arhitektūras fakultāte
Doktora studiju programma «Arhitektūra»
Reflektants Uzņemšanas konkursa komisijas lēmums
Santa Freimane Ieskaitīt
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte

Doktora studiju programma «Būvniecība»

Reflektants Uzņemšanas konkursa komisijas lēmums
Evika Apine Ieskaitīt
Zane Atstāja Ieskaitīt
Karīna Buka-Vaivade Ieskaitīt
Deniss Mironovs Ieskaitīt
Artūrs Riekstiņš Ieskaitīt
Romans Sardiko Ieskaitīt

Doktora studiju programma «Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija»

Reflektants Uzņemšanas konkursa komisijas lēmums
Nikolajs Kalačikovs Ieskaitīt
Ainārs Selickis Ieskaitīt
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte

Doktora studiju programma «Datorsistēmas»

Reflektants Uzņemšanas konkursa komisijas lēmums
Viktorija Boltunova Ieskaitīt
Andrejs Gaidukovs Ieskaitīt
Svetlana Jurenoka Ieskaitīt
Normunds Kante Ieskaitīt
Ksenija Lāce Ieskaitīt
Rūdolfs Rumba Ieskaitīt
Eduards Slava Ieskaitīt
Arnis Staško Ieskaitīt
Anastasija Špakova Ieskaitīt
Anete Vagale Ieskaitīt
Alīna Vasiļevska Ieskaitīt

Doktora studiju programma «Informācijas tehnoloģija»

Reflektants Uzņemšanas konkursa komisijas lēmums
Žanis Bondars Ieskaitīt
Jānis Pekša Ieskaitīt
Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte

Doktora studiju programma «Enerģētika un elektrotehnika»

Reflektants Uzņemšanas konkursa komisijas lēmums
Artūrs Brēķis Ieskaitīt
Kalvis Ertmanis Ieskaitīt
Dmitrijs Guzs Ieskaitīt
Raivis Jurāns Ieskaitīt
Jevgēnijs Kučkovskis Ieskaitīt
Kristīne Mārciņa Ieskaitīt
Līga Sadoviča Ieskaitīt
Kārlis Sējējs Ieskaitīt
Aigars Sīlis Ieskaitīt
Nauris Valainis Ieskaitīt
Ansis Žbanovs Ieskaitīt

Doktora studiju programma «Vides zinātne»

Reflektants Uzņemšanas konkursa komisijas lēmums
Ance Ansone Ieskaitīt
Reinis Āboltiņš Ieskaitīt
Reinis Āzis Ieskaitīt
Inguss Blaudums Ieskaitīt
Armands Grāvelsiņš Ieskaitīt
Artūrs Gruduls Ieskaitīt
Zanda Jansone Ieskaitīt
Valters Kazulis Ieskaitīt
Jekaterina Krastiņa Ieskaitīt
Maira Melvere Ieskaitīt
Marina Moļa Ieskaitīt
Toms Prodaņuks Ieskaitīt
Jeļena Samoilova Ieskaitīt
Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte

Doktora studiju programma «Elektronika»

Reflektants Uzņemšanas konkursa komisijas lēmums
Jānis Eidaks Ieskaitīt

Doktora studiju programma «Telekomunikācijas»

Reflektants Uzņemšanas konkursa komisijas lēmums
Toms Salgals Ieskaitīt
Uģis Seņkāns Ieskaitīt
Diāna Simoņenko Ieskaitīt
Inga Smirnova Ieskaitīt
Mihails Stetjuha Ieskaitīt
Aleksandrs Umanskis Ieskaitīt
Roberts Ziediņš Ieskaitīt
E-Studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte
Doktora studiju programma «E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība»
Reflektants Uzņemšanas konkursa komisijas lēmums
Inese Barbare Ieskaitīt
Jānis Kapenieks Ieskaitīt
Nadežda Ļacka Neieskaitīt
Alīna Vagele Neieskaitīt
Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Doktora studiju programma «Vadībzinātne un ekonomika»
Reflektants Uzņemšanas konkursa komisijas lēmums
Ilze Kairiša Ieskaitīt
Ludmila Kasperoviča Neieskaitīt
Maija Kavosa Ieskaitīt
Elīze Kūma Ieskaitīt
Reinis Lasmanis Ieskaitīt
Anita Matisone Ieskaitīt
Kaspars Plotka Ieskaitīt
Kristīne Sadovska Ieskaitīt
Anna Stepanova Neieskaitīt
Liāna Supe Ieskaitīt
Mihails Urbans Neieskaitīt
Jānis Uzulēns Ieskaitīt
Kristaps Veidmanis Neieskaitīt
Atis Verdenhofs Neieskaitīt
Ilze Zariņa Neieskaitīt
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte

Doktora studiju programma «Apģērbu un tekstila tehnoloģija»

Reflektants Uzņemšanas konkursa komisijas lēmums
Ieva Baķe Ieskaitīt
Anna Kalniņa Ieskaitīt

Doktora studiju programma «Ķīmija»

Reflektants Uzņemšanas konkursa komisijas lēmums
Dace Cīrule Ieskaitīt
Atis Jēkabsons Ieskaitīt
Ilze Kumpiņa Ieskaitīt
Armands Rudušs Ieskaitīt
Krista Suta Ieskaitīt
Alise Viļčevska Ieskaitīt

Doktora studiju programma «Ķīmijas tehnoloģija»

Reflektants Uzņemšanas konkursa komisijas lēmums
Konstantīns Dubencovs Ieskaitīt
Velta Fridrihsone Ieskaitīt
Jevgeņijs Jaunslavietis Ieskaitīt
Karina Kostrjukova Ieskaitīt
Uldis Peipiņš Ieskaitīt
Ance Pļavniece Ieskaitīt
Elīna  Strade Ieskaitīt
Anna Timofejeva Ieskaitīt

Doktora studiju programma «Materiālzinātne»

Reflektants Uzņemšanas konkursa komisijas lēmums
Edgars Kuka Ieskaitīt
Linards Lapčinskis Ieskaitīt
Staņislavs Ložkins Ieskaitīt
Edvīns Ļetko Ieskaitīt
Jeļena Mironova Ieskaitīt
Oskars Platnieks Ieskaitīt
Romāns Vaivodišs Ieskaitīt
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

Doktora studiju programma «Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve»

Reflektants Uzņemšanas konkursa komisijas lēmums
Jānis Nagla Ieskaitīt
Agris Zalcmanis Ieskaitīt
Varis Žentiņš Ieskaitīt

Doktora studiju programma «Ražošanas tehnoloģija»

Reflektants Uzņemšanas konkursa komisijas lēmums
Stepans Škļariks Ieskaitīt

Doktora studiju programma «Transports»

Reflektants Uzņemšanas konkursa komisijas lēmums
Aleksandrs Bitiņš Ieskaitīt
Jurijs Jerčaks Ieskaitīt
Rauls Klaucāns Ieskaitīt
Juris Kreicbergs Ieskaitīt
Aleksandrs Kutins Ieskaitīt
Sergejs Mašiņenkovs Ieskaitīt
Ansis Rudēvics Ieskaitīt
Aleksejs Vasiļjevs Ieskaitīt

 

Studijas