Uzņemšanas rezultāti

Uzņemšanas rezultāti

Uzņemšanas rezultāti tiek paziņoti nedēļas laikā pēc uzņemšanas rezultātu apstiprināšanas.

Ieskaitīšana notiek trīs nedēļu laikā pēc uzņemšanas rezultātu apstiprināšanas.

Studiju līgumu slēgšana notiek fakultātēs pēc ieskaitīšanas doktorantūrā.

Studijas