Atbalsts bezdarbnieku izglītībai

Atbalsts bezdarbnieku izglītībai

Rīgas Tehniskā universitāte sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru ESF projekta Nr.7.1.1.0/15/I/001 «Atbalsts bezdarbnieku izglītībai» ietvaros piedāvā apgūt 10 dažādus studiju kursus, kursu aprakstus lasīt zemāk papildu informācija par piedāvātiem kursiem.

Katrs studiju kurss ir 80 akadēmisko stundu apjomā, pēc kursa apguves tiks izsniegta RTU apliecība par studiju kursa apguvi 2 KP apjomā.

Papildu informācija: Prasmju apguve | Nodarbinātības valsts aģentūra (nva.gov.lv)

ESF projekts Nr. 7.1.1.0/15/I/001 «Atbalsts bezdarbnieku izglītībai»
Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai

Papildu informācija par piedāvātiem kursiem
Kursa nosaukums Kursa apjoms Norises vieta Sasniedzamās prasmes
Biznesa datu intelektuālās analīzes tehnoloģijas 80 akadēmiskās
stundas jeb 2KP
Tiešsaistē Iemaņas darbam ar finanšu dokumentiem; 
Analīzes rīku komplekta izmantošanu salikto datu analīzes vajadzībām;
Datu analīzes un vizualizācijas rīkus;
Prasmi formulēt, sagrupēt un analītiski aprakstīt uzkrātos datus;
Datu importēšanas un eksportēšanas metodes un iespējas;
Vaicājuma veidošanas metodes un datu atlases iespējas no datubāzes;
Datu apstrādes darbības ciklu un spēt to pielietot praksē;
prasmi pielietot finanšu datu iegūšanas un sagatavošanas kompetenci.
Datorgrafika 80 akadēmiskās
stundas jeb 2KP
Tiešsaistē Pēc dotiem skatiem saprast detaļas konstrukciju un izveidot detaļu skici, kā arī darba rasējumu ar minimālo skatu, griezumu un šķēlumu skaitu;
Pēc dotiem detaļu rasējumiem izstrādāt salikšanas vienības rasējumu, kā arī noformēt salikšanas vienības specifikācijas veidlapu;
Noformēt tehnisko dokumentāciju – detaļas rasējumu, kopsalikuma rasējumu un specifikācijas veidlapu – AutoCAD programmā.
Datortīklu administrators 80 akadēmiskās
stundas jeb 2KP
Tiešsaistē Operētājsistēmas uzbūves pamatus;
Operētājsistēmas administrēšanas un uzturēšanas principus;
Identificēt IT drošības riskus, lietot datortīklu vadības un aizsardzības līdzekļus;
Instalēt, noskaņot un lietot tīklu operētājsistēmas Windows, Linux, MacOs;
Operētājsistēmas dublēšanas/klonēšanas pamatus;
Programmatūras pārvaldības iespējas un rīkus;
Spēj identificēt reālās vides problēmas, analizēt to sarežģītību un novērtēt iespējas tās atrisināt ar informācijas tehnoloģijām.
Datu bāzu tehnoloģijas 80 akadēmiskās
stundas jeb 2KP
Tiešsaistē Datu bāzes sistēmas jēdzienu; 
Datu bāzes projektēšanas procesus;
Kopu teorijas pamatus;
Datu bāzes veidošanas metodes;
Prasmi realizēt datu bāzes struktūru, izmantojot vaicājumus;
SQL vaicājuma struktūru;
Spēju aprēķināt vienkāršas relāciju algebras operācijas;
Datu bāzes normalizācijas procesus;
Dažādu datu bāzu sistēmu objektu nozīmi un saistību ar datu modeli;
Prasmi izmantot indeksus vaicājumu ātrdarbības uzlabošanai;
Relāciju datu bāzes datu organizēšanas un atlases teorētiskos pamatus;
Relāciju datubāzes projektēšanas procesu;
Datu atlasi no vienas un vairākām tabulas, izmantojot dažādus operatorus un konstrukcijas;
Datu bāzes sistēmu nozīmi datu analītikā.
Interneta sistēmu projektēšana 80 akadēmiskās
stundas jeb 2KP
Tiešsaistē Klienta daļas (front-end) un servera daļas (back-end) izstrādes pamatus un standartus;
Izstrādes programmatūras darbības automatizēšanas iespējas;
Datu apmaiņas protokolus;
Skriptu valodu JavaScript un tās ietvaru;
Tīmekļa vietņu izstrādes programmēšanas valodu PHP;
Pakalpju izstrādes metodes;
Programmēšanas valodas Python pamatus;
Dinamiskas tīmekļa sistēmas veidošanas principus.
Mobilo lietojumu izstrāde Android platformai 80 akadēmiskās
stundas jeb 2KP
Tiešsaistē Android bāzēto lietojumu izstrādi un to publicēšanas iespējas;
Identificēt lietojumu izstrādes posmus un izvēlēties katram uzdevumam atbilstošo izstrādes metodi;
Prasmi noteikt aplikācijas lietotāja mijiedarbības veidus;
Prasmi izmantot grafiskus komponentus lietotņu izstrādes procesā;
Datu apstrādes un uzglabāšanas metodes;
Spēju izveidot mūsdienīgo lietotņu grafisko interfeisu;
Tīkla protokolu un standartu izmantošanas iespējas;
Prasmi sagatavot izstrādāto produktu publicēšanai.
Programmēšanas valoda Java 80 akadēmiskās
stundas jeb 2KP
Tiešsaistē Programmatūras izstrādes posmus; 
Java valodas sintaksi, konstrukcijas un programmas uzbūves principus; 
Ievaddatu kontroles veidus, informācijas integritātes pārbaudi, uzdevumu automatizēšanas pamatus un lietotāja saskarnes veidošanu; 
Ārējo resursu izmantošanas iespējas noteiktu uzdevumu risināšanai;
Ārējo bibliotēkas izmantošanu.
Programmēšanas valoda Python 80 akadēmiskās
stundas jeb 2KP
Tiešsaistē Programmatūras izstrādes posmus; 
Python3 valodas sintaksi, konstrukcijas un programmas uzbūves principus; 
Ievaddatu kontroles veidus, informācijas integritātes pārbaudi, uzdevumu automatizēšanas pamatus un lietotāja saskarnes veidošanu; 
Ārējo resursu izmantošanas iespējas noteiktu uzdevumu risināšanai;
Tīmekļa datu izmantošanu (JSON);
Ārējo bibliotēkas izmantošanu;
Tīmekļa datu analīzes metodes;
Django WEB izstrādi.
Programmēšanas valodas. Ievads C++ 80 akadēmiskās
stundas jeb 2KP
Tiešsaistē Programmatūras izstrādes posmus; 
C++ valodas sintaksi, konstrukcijas un programmas uzbūves principus; 
Ievaddatu kontroles veidus, informācijas integritātes pārbaudi, uzdevumu automatizēšanas pamatus un lietotāja saskarnes veidošanu; 
Ārējo resursu izmantošanas iespējas noteiktu uzdevumu risināšanai;
Ārējo bibliotēkas izmantošanu.
Robotikas un programmēšanas pamati ar mikrokontrolleriem 80 akadēmiskās
stundas jeb 2KP
Tiešsaistē Elektronikas pamatus;
Vienkāršas elektroniskās shēmas;
Mikrokontrellera uzbūvi un darbības principus;
Projekta dzīves ciklu un dažādu dalībnieku lomas tajā;
Prasmi izvēlēties kontrollera veidu un elektrisko komponenšu klāstu neteikto uzdevumu izpildei;
Arduino un Python programmēšanas valodas pamatus;
Spēju identificēt konkrētas problēmas risināšanai piemērotas tehnikas;
Tehnisko uzdevumu automātizācijas pamatus.

Pieteikties

Vārds, uzvārds / Uzņēmuma nos.*
E-pasts*
Telefons*
Kursa temats*
Kursa mērķis
Apmeklētāju skaits
Drošības kods*
- Piekrītu saņemt jaunumus no RTU

Studijas