Reflektanta rangs

1. Reflektants ar centralizēto eksāmenu (CE) vērtējumiem piedalās konkursā (aprēķinātā ranga secībā).

2. Ranga aprēķinā izmanto CE procentus (vidējā vērtība no visām vērtējuma sadaļām) un gala atzīmes vidējās izglītības dokumentā (matemātikā, fizikā, informātikā, svešvalodā, ķīmijā).

3. CE iegūtos vidējos procentus reizina ar uzņemšanas noteikumos paredzētajiem koeficientiem (matemātika, fizika, ķīmija – koeficients 1; svešvaloda, starptautiskais tests svešvalodā un latviešu valoda – 0,75) un saskaita.

4. Vidējās izglītības dokumenta atzīmju summu dala ar 1000.

5. Saskaitot abas summas, iegūst reflektanta rangu.

Aprēķina piemēri

Bakalaura studiju programma «Datorsistēmas»

CE vērtējums: matemātika – 80%; svešvaloda vai starptautiskais tests svešvalodā – 70% 

Atzīmes vidējās izglītības atestātā: matemātika – 6; fizika – 6; informātika – 9; svešvaloda – 8; ķīmija – 6

Rangs = (80 x 1 + 70 x 0,75) + (6 + 6 + 9 + 8 + 6) : 1000 = 132,535 

Bakalaura studiju programma «Arhitektūra»

CE vērtējums: matemātika – 85%; fizika – 70% 

Atzīme iestājpārbaudījumā zīmēšanā – 8

Atzīmes vidējās izglītības atestātā: matemātika – 7; fizika – 6; informātika – 8; svešvaloda – 9; ķīmija – 5 

Rangs = (85 x 1 + 70 x 1 + 8 x 15) + (7 + 6 + 8 + 9 + 5) : 1000 = 275,035

6. Personām, kuras izglītību ieguvušas ārzemēs, un personām, kurām LR normatīvo aktu dokumentos noteiktajā kārtībā nav CE rezultātu (t. sk., personām, kuras izglītību ieguvušas pirms 2004. gada), ranga aprēķinam tiek izmantotas atestāta gala atzīmes.

Aprēķina piemērs

Bakalaura studiju programma «Datorsistēmas»

Gala atzīmes: matemātika – 7; fizika – 5

Atzīmes vidējās izglītības atestātā: matemātika – 7; fizika – 5; informātika – 9; svešvaloda – 8; ķīmija – 6

Rangs = (7 x 10 + 8 x 7,5) + (7 + 5 + 9 + 8 + 6) : 1000 = 130,035

Studijas

_