Reflektanta rangs

1. Reflektantu uzņemšana pamatstudiju programmās notiek pēc visu nokārtoto centralizēto eksāmenu (CE) rezultātiem, gada atzīmēm atsevišķos priekšmetos vidējās izglītības dokumentā un pēc iestājpārbaudījumu rezultātiem.

2. Konkursa ranga aprēķinā CE rezultāti tiek izmantoti, ievērojot Ministra kabineta noteikumos Nr. 846 «Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās» noteiktos līmeņa koeficientus, pielīdzinot nokārtoto CE rezultātus augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem.

  • Augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem tiek piemērots koeficients 1,00.
  • Optimālā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem tiek piemērots koeficients 0,75.
  • Vispārīgā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem tiek piemērots koeficients 0,50.
  • CE rezultāti, kas iegūti pirms jaunās CE kārtības apstiprināšanas, tiek pielīdzināti optimālā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem un tiem tiek piemērots koeficients 0,75.

3. Konkursa ranga aprēķinā fakultāšu studiju programmās, tiek izmantoti papildus 2.punktā minētiem koeficientiem, RTU koeficienti CE procentu kopvērtējumiem un papildu nosacījumi.

4. Lai piedalītos konkursā uz valsts budžeta finansētām studiju vietām, CE procentu kopvērtējums matemātikā nedrīkst būt zemāks par 20 procentiem pirms reizināšanas ar augstāk minētajiem koeficientiem.

5. RTU piemēro šādus koeficientus:

  • matemātika (Tehniskā tulkošana – 0,75) – koeficients 1,00;
  • latviešu valoda – 0,80 (Tehniskā tulkošana – 1,00);
  • svešvaloda -0,70 (Tehniskā tulkošana – 1,00)
  • fizika, ķīmija – koeficients 1,00;
  • visu nokārtoto CE procentu kopvērtējuma vidējo vērtējumu reizina ar koeficientu 0,50.

6. Zīmēšanas iestājpārbaudījumam koeficients – 15.

7. Vidējās izglītības dokumenta atsevišķu priekšmetu atzīmju summu dala ar 1000.

8. Saskaitot abas summas, iegūst reflektanta rangu.

Aprēķina piemēri

Bakalaura studiju programmā «Datorsistēmas» vai «Uzņēmējdarbība un vadīšana», ja nav kārtots CE fizikā un/vai ķīmijā, bet ir kārtots papildus obligātiem CE, CE bioloģijā un CE vēsturē:

CE vērtējums: matemātika (optimālā līmenī) – 80%; svešvaloda (augstākā līmenī) – 70%; latviešu valoda (augstākā līmenī) – 75%, bioloģijā (optimālā līmenī) – 65%, vēsturē (optimālā līmenī) – 85%.
Atzīmes vidējās izglītības atestātā: matemātika – 6; fizika – 6; informātika – 9; svešvaloda – 8; ķīmija – 6
Rangs = (80 x 0,75 x 1 + 70 x 1x 0,70 + 75 x 1 x 0,80) + ((80 x 0,75) + (70 x 1) + (75 x 1) + (65 x 0,75) + (85 x 0,75)) : 5 x 0,50) + (6 + 6 + 9 + 8 + 6) : 1000 = 200,785

, ja ir kārtots arī CE fizikā:

CE vērtējums: matemātika (augstākā līmeņa) – 80%; svešvaloda (augstākā līmeņa) – 70%; latviešu valoda (optimālā līmenī) – 75%, fizika (augstākā līmenī) – 30%, bioloģija (optimālā līmenī) – 65%
Atzīmes vidējās izglītības atestātā: matemātika – 6; fizika – 6; informātika – 9; svešvaloda – 8; ķīmija – 6
Rangs = (80 x 1 x 1 + 70 x 1 x 0,70 + 75 x 0,75 x 0,80 + 30 x 1 x 1) + ((80 x 1) + (70 x 1) + (75 x 0,75) + (30 x 1) + (65 x 0,75)) : 5 x 0,50) + (6 + 6 + 9 + 8 + 6) : 1000 = 232,535

, ja ir kārtots arī CE fizikā un ķīmijā:

CE vērtējums: matemātika (optimālā līmenī) – 80%; svešvaloda (augstākā līmenī) – 80%; latviešu valoda (optimālā līmenī) – 75%, ķīmija (augstākā līmenī) – 35%
Atzīmes vidējās izglītības atestātā: matemātika – 6; fizika – 6; informātika – 9; svešvaloda – 8; ķīmija – 6
Rangs = (80 x 0,75 x 1 + 70 x 1 x 0,70 + 80 x 0,75 x 0,80 + 35 x 1 x 1 + 35 x 1 x 1) + ((80 x 0,75) + (70 x 1) + (80 x 0,75) + (35 x 1) + (35 x 1)) : 5 x 0,50) + (6 + 6 + 9 + 8 + 6) : 1000 = 253,035

Bakalaura studiju programma «Arhitektūra»

CE vērtējums: matemātika (augstākā līmenī) – 85%; latviešu valoda(optimālā līmenī) – 75%, svešvaloda (augstākā līmenī) – 80%
Atzīme iestājpārbaudījumā zīmēšanā – 8
Atzīmes vidējās izglītības atestātā: matemātika – 7; fizika – 6; informātika – 8; svešvaloda – 9; ķīmija – 5
Rangs = (85 x 1 x 1 + 70 x 0, 75 x 0,80 + 80 x 1 x 0,70 + 8 x 15) + ((85 x 1) + (70 x 0,75) + (80 x 1)) : 3 x 0,50) + (7 + 6 + 8 + 9 + 5) : 1000 = 339,285

, ja ir kārtots arī CE fizikā:

CE vērtējums: matemātika (augstākā līmenī) – 85%; latviešu valoda(optimālā līmenī) – 75%, svešvaloda (augstākā līmenī) – 80%, fizika (augstākā līmenī) – 30%
Atzīme iestājpārbaudījumā zīmēšanā – 8
Atzīmes vidējās izglītības atestātā: matemātika – 7; fizika – 6; informātika – 8; svešvaloda – 9; ķīmija – 5
Rangs = (85 x 1 x 1 + 75 x 0, 75 x 0,80 + 80 x 1 x 0,70 + 8 x 15 + 30 x 1 x 1) + ((85 x 1) + (70 x 0, 75) + (80 x 1) + (30 x 1)) : 4 x 0,50) + (7 + 6 + 8 + 9 + 5) : 1000 = 366,973

Bakalaura studiju programmā «Tehniskā tulkošana» ja nav kārtots CE fizikā un/vai ķīmijā:

CE vērtējums: matemātika (augstākā līmenī) – 80%; svešvaloda(angļu vai vācu valoda) (augstākā līmenī) – 70%; latviešu valoda (optimālā līmenī) – 75%
Atzīmes vidējās izglītības atestātā: matemātika – 6; fizika – 6; informātika – 9; svešvaloda – 8; ķīmija – 6
Rangs = (80 x 1 x 0,75 + 70 x 1 x 1 + 75 x 0,75 x 1) + ((80 x 1) + (70 x 1) + (75 x 0,75)) : 3 x 0,50) + (6 + 6 + 9 + 8 + 6) : 1000 = 220,66

, ja ir kārtots arī CE fizikā un ķīmijā:

CE vērtējums: matemātika (augstākā līmenī) – 80%; svešvaloda(angļu vai vācu valoda) (augstākā līmenī) – 70%; latviešu valoda (optimālā līmenī) – 75%, fizika (augstākā līmenī) – 25%, ķīmija (optimālā līmenī) – 35%
Atzīmes vidējās izglītības atestātā: matemātika – 6; fizika – 6; informātika – 9; svešvaloda – 8; ķīmija – 6
Rangs = (80 x 1 x 0,75 + 70 x 1 x 1 + 75 x 0,75 x 1 + 25 x 1 x 1 + 35 x 0,75 x 1) + ((80 x 1) + (70 x 1) + (75 x 0,75) + (25 x 1) + (35 x 0,75)) : 5 x 0,50) + (6 + 6 + 9 + 8 + 6) : 1000 = 261,285

Reflektantiem, kuriem CE rezultāti iegūti pirms jaunās CE kārtības apstiprināšanas, tiek pielīdzināti optimālā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem un tiem tiek piemērots koeficients 0,75.

Bakalaura studiju programmā «Datorsistēmas» vai «Uzņēmējdarbība un vadīšana», ja nav kārtots CE fizikā un/vai ķīmijā, bet ir kārtots papildus obligātiem CE, CE bioloģijā un CE vēsturē:
CE vērtējums: matemātika – 80%; svešvaloda – 70%; latviešu valoda – 75%, bioloģijā – 65%, vēsturē – 85%.
Atzīmes vidējās izglītības atestātā: matemātika – 6; fizika – 6; informātika – 9; svešvaloda – 8; ķīmija – 6
Rangs = (80 x 0,75 x 1 + 70 x 0, 75 x 0,70 + 75 x 0,75 x 0,80) + ((80 x 0,75) + (70 x 0,75) + (75 x 0,75) + (65 x 0,75) + (85 x 0,75)) : 5 x 0,50) + (7 + 6 + 8 + 9 + 5) : 1000 = 163,91

, ja ir kārtots arī CE fizikā:

CE vērtējums: matemātika – 80%; svešvaloda – 70%; latviešu valoda – 75%, fizika – 30%, bioloģija – 65%
Atzīmes vidējās izglītības atestātā: matemātika – 6; fizika – 6; informātika – 9; svešvaloda – 8; ķīmija – 6
Rangs = (80 x 0,75 x 1 + 70 x 0,75 x 0,70 + 75 x 0,75 x 0,80 + 30 x 0,75 x 1) + ((80 x 0,75) + (70 x 0,75) + (75 x 0,75) + (30 x 0,75) + (65 x 0,75)) : 5 x 0,50)) + (6 + 6 + 9 + 8 + 6) : 1000 = 188,285

, ja ir kārtots arī CE fizikā un ķīmijā:

CE vērtējums: matemātika – 80%; svešvaloda– 80%; latviešu valoda – 75%, fizika – 35%, ķīmija – 35%
Atzīmes vidējās izglītības atestātā: matemātika – 6; fizika – 6; informātika – 9; svešvaloda – 8; ķīmija – 6
Rangs = (80 x 0,75 x 1 + 70 x 0,75 x 0,70 + 80 x 0,75 x 0,80 + 35 x 0,75 x 1 + 35 x 0,75 x 1) + ((80 x 0,75) + (70 x 0,75) + (80 x 0,75) + (35 x 0,75) + (35 x 0,75)) : 5 x 0,50)) + (6 + 6 + 9 + 8 + 6) : 1000 = 219,785
Personas, kuras izglītību ieguvušas ārzemēs, un personām, kurām LR normatīvo aktu dokumentos noteiktajā kārtībā nav CE rezultātu (t. sk., personām, kuras izglītību ieguvušas pirms 2004. gada), ranga aprēķinam tiek izmantotas atestāta gala atzīmes, kurām jābūt sekmīgām.

Bakalaura studiju programmās «Datorsistēmas» vai «Muitas un nodokļu administrēšana»
Gala atzīmes: matemātika – 7; latviešu valoda - 8 , svešvaloda – 9
Atzīmes vidējās izglītības atestātā: matemātika – 7; fizika – 5; informātika – 9; svešvaloda – 8; ķīmija – 6
Rangs = (7 x 10 + 8 x 8,0 + 9 x 7,0) + (7 + 5 + 9 + 8 + 6) : 1000 = 197,035

Studijas