Pieteikšanās studijām par maksu

Pieteikšanās studijām par maksu

Pieteikšanās studijām par maksu (nepilna laika studijām):

1. Elektroniski no 16.07–22.07.2024. www.latvija.lv/studijas

Ja pieteikums apstiprināts elektroniski – klātienē nav jāierodas! Pieteikties elektroniski varēs no 16.07. plkst. 9.00 līdz 22.07. plkst. 16.00 vienotajā valsts pārvaldes pakalpojumu portāla e-pakalpojumā «Elektroniskā pieteikšanās studijām pamatstudiju programmās». Vienotās uzņemšanas sistēmā, autorizējoties gan ar eID karti, kurā ir elektroniskais paraksts, gan ar elektronisko parakstu, gan ar eParaksts mobile, gan izmantojot internetbanku. 

Informācija par e-paraksta iegūšanu
Aicinām topošos reflektantus jau laikus iegūt elektronisko parakstu, jo tas atvieglos formalitāšu kārtošanu, studējot RTU. Universitātē notiek studiju procesa digitalizācija, un arī studiju laikā būs iespēja dokumentus kārtot, izmantojot elektronisko parakstu. 

Izveidot elektroniski un apstiprināt  pieteikumu, nenākot klātienē reflektants varēs pats:

 • ja vidējā izglītība ir iegūta Latvijā un vidējās izglītības dokumenta dati ir pieejami vienotajos valsts reģistros (Latvijas vidusskolu absolventiem, sākot no 2019. gada, dati ir pieejami vienotajos valsts reģistros, agrāku gadu absolventiem tie var nebūt)
 • ja centralizēto eksāmenu svešvalodā neaizstāj starptautiskais tests;
 • ja esi Latvijas pilsonis  vai nepilsonis;
 • ja vari autentificēties (pieslēgties) e-pakalpojumam ar savu drošo autentifikāciju;
 • ja tiek izpildītas uzņemšanas prasības izvēlētajās studiju programmās un nebūs nepieciešami citi dati, kuri nav pieejami vienotajos datu reģistros (piemēram, esi atbrīvots no CE, ir priekšrocības, kuras jāapliecina ar dokumentiem u.c.)
 • ja ir veikta pieteikuma reģistrācijas maksa e-pakalpojumā.

❗ Tiem, kuri ir atbrīvoti no CE kārtošana vai nav kārtojuši valstī noteiktos CE, tad jākārto iestājpārbaudījums matemātikā (papildus reģistrācijas maksa par iestājpārbaudījumu ir 50 EUR):

Iestājpārbaudījums matemātikā notiks no 23.07.2024. plkst. 15.00 un 27.08.2024. plkst. 10.00, Ķīpsalas iela 6-117, Rīgā.

Iestājpārbaudījuma Matemātikā nolikums

Ja esi izvēlējies un norādījis savā pieteikumā kādu no RTU Latvijas Jūras akadēmijas studiju programmām, tad Tev jāierodas OBLIGĀTI klātienē RTU Uzņemšanas punktā uzrādīt atbilstoši RTU uzņemšanas noteikumos papildus prasītos dokumentu oriģinālus: 

2. Klātienē no 16.07.–22.07.2024.

(20.07., sestdien, no plkst. 9.00 līdz 13.00) –  RTU pieņemšanas punktā:

Sākot no 16. jūlija plkst. 9.00 līdz 22. jūlijam (ieskaitot) plkst. 18.00, reflektanti, kuri kādu iemeslu dēļ nebūs pieteikumu studijām iesnieguši un elektroniski apstiprinājuši portālā Latvija.lv, varēs ierasties uzņemšanas punktos, lai uzrādītu dokumentu oriģinālus un apstiprinātu savus studiju pieteikumus klātienē. RTU uzņemšanas punkts darbosies Rīgā, Arhitektūras un dizaina institūtā, Ķīpsalas ielā 6, kā arī Liepājā un Daugavpilī. 

Piesakoties studijām un apstiprinot pieteikumu klātienē Uzņemšanas komisijā, līdzi jāņem (oriģinālu jāuzrāda):

 1. Derīga pase vai personas apliecība;
 2. Vidējās izglītības atestāts vai diploms;
 3. Pielikums – sekmju izraksts;
 4. CE sertifikāti; (izņemot, no 2023.gada vidējās izglītības absolventus – jābūt eDoc formātā)
 5. Laulības apliecība vai cits atbilstošs dokuments, ja dokumenti ir ar citu uzvārdu vai ir mainīts personas kods;
 6. Akadēmiskā informācijas centra izziņa, ja izglītība iegūta ārvalstīs.

Reģistrācijas maksas apmaksu 40 € apmērā var veikt portālā www.latvija.lv/studijas vai klātienē uzņemšanas punktā ar bankas norēķinu karti.

3. Elektroniski no 23.07.2024.

plkst. 9.00 līdz 30.08. plkst. 15.00 elektroniskā pieteikumu iesniegšana:

4. Klātienē no 23.07.2024.

plkst. 9.00 līdz 30.08. plkst. 15.00 Rīgā, Āzenes ielā 6 (1.stāvs), Uzņemšanas komisijas telpās.

Reģistrējoties studijām RTU klātienē, jābūt līdzi šādu dokumentu oriģinālam (kopijas jāiesniedz), piesakoties elektroniski minētie dokumenti jāpievieno klāt e-pieteikumam:

1. iepriekšējās izglītības dokumenti:

 • vidējās izglītības atestāts vai diploms;
 • vidējās izglītības atzīmju(sekmju) izraksts
 • vidējas izglītības CE sertifikāts

2. derīga pase vai ID karte;
3. reģistrācijas maksas apliecinājums (izdruka no interneta bankas) vai var apmaksāt uz vietas internetbankā;
4. laulības apliecība vai attiecīgs dokuments, ja izglītības dokumenti ir ar citu uzvārdu (vārdu) vai/un personas kodu.
5. Akadēmiskā informācijas centra izziņa, ja izglītība iegūta ārvalstīs.
6. Pilnvarojot citu personu, pilnvarotajai personai jāuzrāda  notariāli apstiprināta pilnvara, piesakāmā personības apliecinoša dokumenta kopija un piesakāmās personas studiju uzsākšanai nepieciešamās iepriekšējās izglītības dokumentu kopijas (dokumentu oriģināli jāuzrāda).
7. Bāreņi un personas ar 1. grupas invalīdi ir atbrīvoti no reģistrācijas maksas.

Elektroniski pieteikties nevar un jāierodas obligāti klātienē, ja:

 • izglītība iegūta ārpus Latvijas un NAV pievienots AIC atzinums;
 • neesi Latvijas pilsonis vai nepilsonis;
 • nav pievienoti visi nepieciešamie dokumenti (tai skaitā, pamatojošs dokuments personas datu izmaiņu gadījumā un pamatojošs dokuments atbrīvošanai no  reģistrācijas maksas);
 • neizdodas aizpildīt pieteikumu elektroniskās pietikšanās sistēmā.

RTU LJA studiju programmās pieteikšanās studijām par maksu nepilna laika studiju programmās notiek no 2023. gada 1. septembra līdz 2024. gada 30. jūnijam.

Papildus augstāk minētiem dokumentiem (1.–7. punkts), jābūt ievērotiem šādiem nosacījumiem:

1. reflektants ir jūrskolas absolvents;
2.  persona ir ar vismaz sardzes matroža vai sardzes motorista profesionālo kvalifikāciju un vismaz 12 mēnešu jūras cenzu;

Svarīgi!!! 

Sākotnēji Tu tiec ieskaitīts kandidāta statusā un tikai tad, kad tiek abpusēji parakstīts studiju līgums, Tu esi RTU Students! Informācija par līguma parakstīšanu!

Lai vari visu uzņemšanas procesu nokārtot attālināti, neierodoties klātienē, ja Tev vēl nav – piesakies eParaksts vai eParaksts mobile, Tev būs nepieciešams personu apliecinošs dokuments (pase vai eID karte), kā arī internetbankas piekļuves dati.  Vairāk par eParaksts mobile pieteikšanās procesu.

Kad tiksi ieskaitīts RTU, reģistrējies RTU portālā Ortus: Reģistrēšanās Ortus portālam šeit. Izvēlies– iegūt vai atjaunot paroli (ja neesi agrāk jau reģistrējies RTU Ortus portālā) vai autorizējies ar eParaksts Mobile vai eParaksts.

Studijas