Pieteikšanās studijām par maksu

Pieteikšanās studijām par maksu

Pieteikšanās studijām par maksu (nepilna laika studijām):

Reģistrējoties studijām RTU klātienē, jābūt līdzi šādu dokumentu oriģinālam (kopijas jāiesniedz), piesakoties elektroniski minētie dokumenti jāpievieno klāt e-pieteikumam:

1. iepriekšējās izglītības dokumenti:

  • vidējās izglītības atestāts vai diploms;
  • vidējās izglītības atzīmju(sekmju) izraksts
  • vidējas izglītības CE sertifikāts

2. derīga pase vai ID karte;
3. reģistrācijas maksas apliecinājums (izdruka no interneta bankas) vai var apmaksāt uz vietas internetbankā;
4. laulības apliecība vai attiecīgs dokuments, ja izglītības dokumenti ir ar citu uzvārdu (vārdu) vai/un personas kodu.
5. Akadēmiskā informācijas centra izziņa, ja izglītība iegūta ārvalstīs.
6. Pilnvarojot citu personu, pilnvarotajai personai jāuzrāda  notariāli apstiprināta pilnvara, piesakāmā personības apliecinoša dokumenta kopija un piesakāmās personas studiju uzsākšanai nepieciešamās iepriekšējās izglītības dokumentu kopijas (dokumentu oriģināli jāuzrāda).
7. Bāreņi un personas ar 1. grupas invalīdi ir atbrīvoti no reģistrācijas maksas.

Elektroniski pieteikties nevar un jāierodas obligāti klātienē, ja:

  • izglītība iegūta ārpus Latvijas un NAV pievienots AIC atzinums;
  • neesi Latvijas pilsonis vai nepilsonis;
  • nav pievienoti visi nepieciešamie dokumenti (tai skaitā, pamatojošs dokuments personas datu izmaiņu gadījumā un pamatojošs dokuments atbrīvošanai no  reģistrācijas maksas);
  • neizdodas aizpildīt pieteikumu elektroniskās pietikšanās sistēmā.

RTU LJA studiju programmās pieteikšanās studijām par maksu nepilna laika studiju programmās notiek no 2023. gada 1. septembra līdz 2024. gada 30. jūnijam.

Papildus augstāk minētiem dokumentiem (1.–7. punkts), jābūt ievērotiem šādiem nosacījumiem:

1. reflektants ir jūrskolas absolvents;
2.  persona ir ar vismaz sardzes matroža vai sardzes motorista profesionālo kvalifikāciju un vismaz 12 mēnešu jūras cenzu;

Svarīgi!!! 

Sākotnēji Tu tiec ieskaitīts kandidāta statusā un tikai tad, kad tiek abpusēji parakstīts studiju līgums, Tu esi RTU Students! Informācija par līguma parakstīšanu!

Lai vari visu uzņemšanas procesu nokārtot attālināti, neierodoties klātienē, ja Tev vēl nav – piesakies eParaksts vai eParaksts mobile, Tev būs nepieciešams personu apliecinošs dokuments (pase vai eID karte), kā arī internetbankas piekļuves dati.  Vairāk par eParaksts mobile pieteikšanās procesu.

Kad tiksi ieskaitīts RTU, reģistrējies RTU portālā Ortus: Reģistrēšanās Ortus portālam šeit. Izvēlies– iegūt vai atjaunot paroli (ja neesi agrāk jau reģistrējies RTU Ortus portālā) vai autorizējies ar eParaksts Mobile vai eParaksts.

Studijas