Centralizētie eksāmeni un iestājpārbaudījumi

Centralizētie eksāmeni un iestājpārbaudījumi

Ja vidējā izglītība iegūta sākot no 2004. gada, konkurss uz tiesībām reģistrēties studijām noteiktās studiju programmās notiek pamatojoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem. Nepieciešamie centralizētie eksāmeni atšķiras starp fakultātēm un programmām.

Studētgribētāji, kas vidējo izglītību ieguvuši līdz 2004. gadam, piedalās kopējā konkursā uz tiesībām reģistrēties studijām noteiktās studiju programmās, pamatojoties uz sekmīgām (ne zemākām par 4) vidējās izglītības dokumenta atzīmēm.

Lai piedalītos konkursā studiju programmās «Arhitektūra», «Materiālu tehnoloģija un dizains» un «Industriālais dizains», jākārto iestājpārbaudījums zīmēšanā.

RTU piedāvā sagatavošanas kursus zīmēšnā studiju programmās «Arhitektūra», «Materiālu tehnoloģija un dizains» un «Industriālais dizains».

Programmā «Arhitektūra» atzīmei jābūt ne zemākai par 6 (gandrīz labi), programmās «Materiālu tehnoloģija un dizains» un «Industriālais dizains» ne zemākai par 4 (gandrīz viduvēji).

Iestājpārbaudījuma zīmēšanā nolikums (Arhitektūra)

Iestājpārbaudījuma zīmešanā nolikums (Industriālais dizains)

Iestājpārbaudījuma zīmešanā nolikums (Materiālu tehnoloģija un dizains)

 • Konsultācijas zīmēšanā 3., 4. un 5. jūlijā, Rīgā, Ķīpsalas ielā 6, 435. darbnīcā:
  • plkst. 11–13 Arhitektūras programmas reflektantiem;
  • plkst. 13.30–15.30 Materiālu tehnoloģijas un dizaina un Industriālā dizaina programmu reflektantiem.
 • Iestājpārbaudījumi zīmēšanā Rīgā, Ķīpsalas ielā 6, 435. darbnīcā:
  • 10. jūlijā plkst. 9 – Arhitektūras programmas reflektantiem;
  • 11. jūlijā plkst. 9 – Materiālu tehnoloģijas un dizaina, Industriālais dizains programmas reflektantiem.

Reflektantiem jāierodas uz iestājpārbaudījuma sākumu. Nokavējušies reflektanti pārbaudījuma kārtošanai var netikt pielaisti.

Uzzini, kādi centralizētie eksāmeni nepieciešami izvēlētajai studiju programmai

Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāte

Pamatstudiju programma:

 • Arhitektūra

Iestājnosacījumi: 

 • centralizētie eksāmeni:
  • MATEMĀTIKĀ
  • FIZIKĀ vai SVEŠVALODĀ,
 • iestājpārbaudījums ZĪMĒŠANĀ.

Iestājpārbaudījuma zīmēšanā nolikums

Būvniecības inženierzinātņu fakultāte

Pamatstudiju programmas: 

 • Būvniecība
 • Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
 • Transportbūves
 • Ģeomātika
 • Būvdarbu vadīšana

Iestājnosacījumi: 

 • centralizētie eksāmeni:​
  • MATEMĀTIKĀ
  • FIZIKĀ vai SVEŠVALODĀ.
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte

Pamatstudiju programmas:

 • Finanšu inženierija
 • Automātika un datortehnika
 • Datorsistēmas
 • Informācijas tehnoloģija
 • Intelektuālas robotizētas sistēmas

Iestājnosacījumi:

 • centralizētie eksāmeni:​ 
  • MATEMĀTIKĀ
  • FIZIKĀ vai SVEŠVALODĀ.
E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte

Pamatstudiju programma:

 • Tehniskā tulkošana

Iestājnosacījumi:

 • centralizētie eksāmeni:​ 
  • LATVIEŠU VALODĀ
  • SVEŠVALODĀ (angļu vai vācu).
Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte

Pamatstudiju programmas: 

 • Elektronika un mobilie sakari
 • Telekomunikācijas
 • Transporta elektronika un telemātika

Iestājnosacījumi: 

 • centralizētie eksāmeni:​ 
  • MATEMĀTIKĀ
  • FIZIKĀ vai SVEŠVALODĀ.
Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte

Pamatstudiju programmas: 

 • Elektrotehnoloģiju datorvadība
 • Enerģētika un elektrotehnika
 • Vides zinātne
 • Adaptronika

Iestājnosacījumi: 

 • centralizētie eksāmeni:​ 
  • MATEMĀTIKĀ
  • FIZIKĀ vai SVEŠVALODĀ.
Inženierekonomikas un vadības fakultāte

Pamatstudiju programmas: 

 • Cilvēku resursu vadīšana
 • Ekonomika
 • Muitas un nodokļu administrēšana
 • Nekustamā īpašuma pārvaldība
 • Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija
 • Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
 • Drošības inženierija
 • Uzņēmējdarbības loģistika
 • Uzņēmējdarbība un vadīšana
 • Visaptverošā kvalitātes vadība

Iestājnosacījumi: 

 • 2 centralizētie eksāmeni no šādiem mācību priekšmetiem:​
  • MATEMĀTIKA,
  • FIZIKA,
  • LATVIEŠU VALODA,
  • SVEŠVALODA.
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

Pamatstudiju programmas: 

 • Automobiļu transports
 • Aviācijas transports
 • Dzelzceļa elektrosistēmas
 • Dzelzceļa transports 
 • Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve
 • Industriālais dizains
 • Mašīnu un aparātu būvniecība
 • Medicīnas inženierija un fizika
 • Mehatronika
 • Siltumenerģētika un siltumtehnika
 • Transporta sistēmu inženierija

Iestājnosacījumi: 

 • centralizētie eksāmeni:​ 
  • MATEMĀTIKĀ
  • FIZIKĀ vai SVEŠVALODĀ.

Iestājpārbaudījuma zīmešanā nolikums (Industriālais dizains)

Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte

Pamatstudiju programmas:

 • Ķīmija
 • Ķīmijas tehnoloģija
 • Materiālzinātne

Iestājnosacījumi: 

 • centralizētie eksāmeni:​ 
  • MATEMĀTIKĀ vai ĶĪMIJĀ
  • FIZIKĀ vai SVEŠVALODĀ.

Pamatstudiju programma: 

 • Materiālu tehnoloģija un dizains 

Iestājnosacījumi: 

 • centralizētie eksāmeni:​ 
  • MATEMĀTIKĀ
  • FIZIKĀ vai SVEŠVALODĀ,
 • iestājpārbaudījums ZĪMĒŠANĀ.

Iestājpārbaudījuma zīmešanā nolikums (Materiālu tehnoloģija un dizains)

Pamatstudiju programmas: 

 • Apģērbu un tekstila tehnoloģija

Iestājnosacījumi: 

 • centralizētie eksāmeni:​ ​
  • MATEMĀTIKĀ
  • FIZIKĀ vai SVEŠVALODĀ.

Studijas

_