Centralizētie eksāmeni un iestājpārbaudījumi

Centralizētie eksāmeni un iestājpārbaudījumi

Uzņemšana pilna un nepilna laika pamatstudiju programmās notiek pēc centralizēto eksāmenu (CE) rezultātiem matemātikā, latviešu valodā un svešvalodā, gada atzīmēm atsevišķos priekšmetos vidējās izglītības dokumentā un pēc iestājpārbaudījumu rezultātiem (ja tādi paredzēti).

Ja papildus minētiem CE ir nokārtoti CE fizikā un/vai ķīmijā, tad CE fizikā un/vai ķīmijā, tiek ņemts vērā ranga aprēķinā. Ranga aprēķina piemērus skatīt šeit.

Personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2009. gadam (ieskaitot), kā arī personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs, vai personas, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā bijušas atbrīvotas no vidējās izglītības valsts pārbaudījumiem, piedalās kopējā konkursā uz tiesībām reģistrēties studijām noteiktās studiju programmās, pamatojoties uz vidējās izglītības dokumenta gada atzīmēm, kuras ir sekmīgas (ne zemākas par 4 ballēm).

Lai piedalītos konkursā studiju programmās «Arhitektūra», «Materiālu tehnoloģija un dizains» un «Industriālais dizains», jākārto iestājpārbaudījums zīmēšanā.

RTU piedāvā sagatavošanas kursus zīmēšanā studiju programmās «Arhitektūra», «Materiālu tehnoloģija un dizains» un «Industriālais dizains».

 

Uzzini, kādi centralizētie eksāmeni nepieciešami izvēlētajai studiju programmai

Arhitektūras fakultāte

Pamatstudiju programma:

 • Arhitektūra

Iestājnosacījumi: 

 • centralizētie eksāmeni:
  • MATEMĀTIKĀ 
  • LATVIEŠU VALODĀ
  • SVEŠVALODĀ
 • iestājpārbaudījums ZĪMĒŠANĀ.

Iestājpārbaudījuma zīmēšanā nolikums

Būvniecības inženierzinātņu fakultāte

Pamatstudiju programmas: 

 • Būvniecība
 • Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
 • Transportbūves
 • Ģeomātika
 • Būvdarbu vadīšana

Iestājnosacījumi: 

 • centralizētie eksāmeni:​
  • MATEMĀTIKĀ 
  • LATVIEŠU VALODĀ
  • SVEŠVALODĀ
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte

Pamatstudiju programmas:

 • Finanšu inženierija
 • Automātika un datortehnika
 • Datorsistēmas
 • Informācijas tehnoloģija
 • Intelektuālas robotizētas sistēmas

Iestājnosacījumi:

 • centralizētie eksāmeni:​ 
  • MATEMĀTIKĀ 
  • LATVIEŠU VALODĀ
  • SVEŠVALODĀ
E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte

Pamatstudiju programma:

 • Tehniskā tulkošana

Iestājnosacījumi:

 • centralizētie eksāmeni:​ 
  • MATEMĀTIKĀ
  • LATVIEŠU VALODĀ
  • SVEŠVALODĀ (angļu vai vācu).
Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte

Pamatstudiju programmas: 

 • Elektronika un mobilie sakari
 • Telekomunikācijas
 • Transporta elektronika un telemātika

Iestājnosacījumi: 

 • centralizētie eksāmeni:​ 
  • MATEMĀTIKĀ 
  • LATVIEŠU VALODĀ
  • SVEŠVALODĀ
Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte

Pamatstudiju programmas: 

 • Elektrotehnoloģiju datorvadība
 • Enerģētika un elektrotehnika
 • Vides zinātne
 • Adaptronika

Iestājnosacījumi: 

 • centralizētie eksāmeni:​ 
  • MATEMĀTIKĀ 
  • LATVIEŠU VALODĀ
  • SVEŠVALODĀ
Inženierekonomikas un vadības fakultāte

Pamatstudiju programmas: 

 • Cilvēku resursu vadīšana
 • Ekonomika
 • Muitas un nodokļu administrēšana
 • Nekustamā īpašuma pārvaldība
 • Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija
 • Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
 • Drošības inženierija
 • Uzņēmējdarbības loģistika
 • Uzņēmējdarbība un vadīšana
 • Visaptverošā kvalitātes vadība

Iestājnosacījumi: 

 • centralizētie eksāmeni:​
  • MATEMĀTIKĀ 
  • LATVIEŠU VALODĀ
  • SVEŠVALODĀ
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

Pamatstudiju programmas: 

 • Automobiļu transports
 • Aviācijas transports
 • Dzelzceļa elektrosistēmas
 • Dzelzceļa transports 
 • Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve
 • Industriālais dizains
 • Mašīnu un aparātu būvniecība
 • Medicīnas inženierija un fizika
 • Mehatronika
 • Siltumenerģētika un siltumtehnika
 • Transporta sistēmu inženierija

Iestājnosacījumi: 

 • centralizētie eksāmeni:​ 
  • MATEMĀTIKĀ 
  • LATVIEŠU VALODĀ
  • SVEŠVALODĀ

Iestājpārbaudījuma zīmešanā nolikums (Industriālais dizains)

Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte

Pamatstudiju programmas:

 • Ķīmija
 • Ķīmijas tehnoloģija
 • Materiālzinātne

Iestājnosacījumi: 

 • centralizētie eksāmeni:​ 
  • MATEMĀTIKĀ 
  • LATVIEŠU VALODĀ
  • SVEŠVALODĀ

Pamatstudiju programma: 

 • Materiālu tehnoloģija un dizains 

Iestājnosacījumi: 

 • centralizētie eksāmeni:​ 
  • MATEMĀTIKĀ 
  • LATVIEŠU VALODĀ
  • SVEŠVALODĀ
 • iestājpārbaudījums ZĪMĒŠANĀ.

Iestājpārbaudījuma zīmešanā nolikums (Materiālu tehnoloģija un dizains)

Pamatstudiju programmas: 

 • Apģērbu un tekstila tehnoloģija

Iestājnosacījumi: 

 • centralizētie eksāmeni:​ ​
  • MATEMĀTIKĀ 
  • LATVIEŠU VALODĀ
  • SVEŠVALODĀ

Studijas