Dienesta viesnīcu departaments

Šajā sadaļā vari uzzināt par to, kā pieteikties studentu viesnīcai, kam ir prioritātes vietu saņemšanai, kāda ir īres maksa un kā var uzzināt, vai ir brīvas vietas studentu viesnīcās.

Iekārtošanās kārtība

Uzzini, kā pieteikties studentu viesnīcai un sākt tajā dzīvot.

Vietu piešķiršanas kritēriji un kārtība

Uzzini, kam ir priekšroka saņemt vietu dienesta viesnīcās un kā notiek vietu piešķiršanas process.

Īres maksa studentu viesnīcās

Īres maksa studentu viesnīcās ir atkarīga no pieejamajām ērtībām, iemītnieku skaita istabiņā un izmantotajiem pakalpojumiem.

Brīvas vietas RTU studentu viesnīcā

Informāciju par brīvajām vietām studentu viesnīcās var iegūt zvanot.

Viesnīcu iekšējās kārtības noteikumi

Šie noteikumi nosaka Izīrētāja, Īrnieku un Apmeklētāju tiesības, pienākumus un uzvedības normas uzturoties Rīgas Tehniskās universitātes Studentu dienesta viesnīcās

Studijas