Stipendijas

RTU studējošie valsts budžeta finansētajās vietās var saņemt ikmēneša stipendiju. Tāpat RTU studējošie var pieteikties citām stipendijām, kuras finansē un piešķir dažādi fondi.

Valsts budžeta stipendija

Uz stipendijas saņemšanu var pretendēt visi no valsts budžeta finansētajās studiju vietās studējošie, kuri atbilstoši RTU Studiju rezultātu vērtēšanas nolikuma prasībām pirmajā reizē ir nokārtojuši visus viņiem paredzētos pārbaudījumus iepriekšējā sesijā un kuriem nav akadēmisko parādu.

Stipendija «Studētgods»

Stipendija «Studētgods» paredzēta Latvijas augstskolu visu kursu pilna laika klātienes bakalaura un koledžas līmeņa studentiem no daudzbērnu ģimenēm, ar I vai II grupas invaliditāti, kā arī bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem jauniešiem līdz 25 gadu vecumam (ieskaitot).

RTU Attīstības fonda stipendijas

RTU Attīstības fonda mērķis nemainīgi ir veikt sabiedriskā labuma darbību, piesaistīt organizāciju, juridisku un fizisku personu ziedojumus un dāvinājumus, lai augstākās tehniskās izglītības iestādes, vispirms RTU, veidotu par moderniem izglītības, zinātnes un kultūras centriem Latvijā.

Vītolu fonda stipendijas

RTU studējošie var pieteikties Vītolu fonda stipendijām, kuras piešķir gan organizācijas, gan privātpersonas un mecenāti.

LU fonda stipendijas

RTU studenti var pieteikties četrām dažādām mecenātu stipendijām.

Studijas