Stipendijas

RTU studējošie valsts budžeta finansētajās vietās var saņemt ikmēneša stipendiju. Tāpat RTU studējošie var pieteikties citām stipendijām, kuras finansē un piešķir dažādi fondi.

Valsts budžeta stipendija

Uz stipendijas saņemšanu var pretendēt visi no valsts budžeta finansētajās studiju vietās studējošie, kuri atbilstoši RTU Studiju rezultātu vērtēšanas nolikuma prasībām pirmajā reizē ir nokārtojuši visus viņiem paredzētos pārbaudījumus iepriekšējā sesijā un kuriem nav akadēmisko parādu.

Vernera fon Sīmensa Izcilības balva

Ik gadu «Siemens» reģionālā Somijas uzņēmuma «Siemens Osakeyhtio» Latvijas filiāle sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti un Latvijas Universitāti rīko stipendiju konkursu jaunajiem zinātņu doktoriem un maģistriem «Vernera fon Sīmensa Izcilības balva». Konkursa mērķis ir atbalstīt studentu un jauno zinātnieku radošās spējas un veicināt to produktīvu izmantošanu valsts ekonomikai nozīmīgās jomās.

RTU Attīstības fonda stipendijas

RTU Attīstības fonda mērķis ir veikt sabiedriskā labuma darbību, piesaistīt organizāciju, juridisku un fizisku personu ziedojumus un dāvinājumus, lai augstākās tehniskās izglītības iestādes, vispirms RTU, veidotu par moderniem izglītības, zinātnes un kultūras centriem Latvijā.

Vītolu fonda stipendijas

RTU studējošie var pieteikties Vītolu fonda stipendijām, kuras piešķir gan organizācijas, gan privātpersonas un mecenāti.

LU Fonda stipendijas

RTU studenti var pieteikties Latvijas Universitātes Fonda mecenātu vairāk nekā 20 stipendijām.

Studijas