Nozaru informācija

Vārds, uzvārds Kontaktinformācija Nozares
Lāsma Ragovska

+371 67089308

Datorzinātne  un datortehnoloģija.
Datu apstrāde.

Edīte Radovica

+371 67089308 Matemātika. Fizika. Mehānika. Optika.  Siltums. Termodinamika. Elektrība. Magnētisms
Astrīda Brigmane +371 67089450 Tehnika. Inženierija. Inženierzinātnes. Ražošanas iekārtas. Hidrauliskā enerģija. Siltumdzinēji. Elektrotehnika. Telekomunikācija. Mehāniskā tehnoloģija. Mašīnu elementi.
Ingrīda Sika +371 67089450 Sauszemes transporta inženierbūvniecība. Dzelzceļu būve. Ceļu būve. Transporta inženierija. Transportlīdzekļi.
Gita Treide +371 67089450

Būvniecība. Arhitektūra. Māksla.

Dace Kivliša +371 67089230 Vides zinātne. Ķīmija. Zemes zinātnes. Paleontoloģija. Bioloģijas zinātnes kopumā.
Maija Piekuse +371 67089230

Medicīnas zinātnes.

Ķīmijas tehnoloģija. Ķīmijas rūpniecība. Tekstilrūpniecība.

Inese Upeniece +371 67089230 Sociālās zinātnes. Zinātne. Tiesības. Valsts pārvalde. Sociālā nodrošināšana, pedagoģija.
Ilona Dementjeva +371 67089630 Pārvaldība, vadībzinātnes. Uzņēmējdarbība. Ekonomika.
Silvija Sēne +371 67089630 Etnogrāfija. Amatniecība. Foto. Valodniecība. Ģeogrāfija, vēsture.
Benita Medisone +371 67089987 Gaisa un kosmosa transporta inženierija. Aeronautika un lidaparāti.

Studijas

_