Studiju grafiks

2019./2020. akadēmiskā gada doktora studiju grafiks

Rudens semestris 02.09.2019.–26.01.2020.
t. sk. sesija 02.01.2020.–26.01.2020.
Pavasara semestris 27.01.2020.–21.06.2020.
t. sk. sesija 25.05.2020.–21.06.2020.
Doktorantu atestācija  01.05.2020.–30.06.2020.
Vasaras semestris 22.06.2020.–31.07.2020.
Atvaļinājums 01.08.2020.–31.08.2020.


 

Studijas