RTU Latvijas Jūras akadēmija

RTU Latvijas Jūras akadēmija sagatavo profesionālu, augsta līmeņa un konkurētspējīgu jūrniecības inženiertehnisko darbspēku. Studijas RTU LJA notiek atbilstoši starptautiski reglamentētām prasībām izglītības programmām jūrniecības nozarē, kas nodrošina augstākās kvalitātes jūrniecības izglītību, maksimāli pietuvinot to darba tirgus prasībām un nozares vajadzībām. Studiju procesa ietvaros studējošo praktiskās iemaņas tiek attīstītas, izmantojot nozarē aktuālās tehnoloģijas, aprīkojumu un simulatorus, kā arī dodoties jūras praksē.

RTU Latvijas Jūras akadēmijā var apgūt:

Profesionālās bakalaura studiju programmas:
 • Jūras transports – kuģa vadīšana (iegūstams profesionālā bakalaura grāds jūras transportā un kuģa vadītāja kvalifikācija);
 • Jūras transports – kuģa mehānika (iegūstams profesionālā bakalaura grāds jūras transportā un kuģa mehāniķa kvalifikācija);
 • Jūras transports – kuģa elektroautomātika (iegūstams profesionālā bakalaura grāds jūras transportā un kuģa elektromehānisko iekārtu elektroinženiera kvalifikācija).
2. līmeņa profesionālo augstāko izglītību:
 • Kuģu vadīšana (iegūstamā kvalifikācija – inženieris kuģu vadīšanā);
 • Kuģu mehānika (iegūstamā kvalifikācija – inženieris kuģu mehānikā).
1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību:
 • Kuģu vadīšana (kuģu vadītājs ekspluatācijas līmenī);
 • Kuģu mehānika (kuģu mehāniķis ekspluatācijas līmenī);
Profesionālo maģistra studiju programmu:
 • Jūras transports (iegūstams profesionālā maģistra grāds jūras transporta specializācijās: jūras transporta vadības inženierija, jūras transporta ekspluatācija).
Doktora studiju programmu:
 • Jūras transports (iegūstams zinātnes doktora grāds inženierzinātnēs un tehnoloģijās specializācijās: jūras inženiersistēmas un to tehniskā ekspluatācija, viedo ostu tehnoloģijas).
Kursus mācību centrā:
 • Jūrnieku profesionālos mācību kursus.
Nozares specifiskos kursus:
 • Profesionālās pilnveides izglītības programmu «Kuģu vadītāju vadības līmeņa programma»;
 • Profesionālās pilnveides izglītības programmu «Kuģu mehāniķu vadības līmeņa programma».

Flotes iela 12 k-1, Rīga, Latvija
+371 67161125

Direktora p.i. Edijs Štāls
RTU Latvijas Jūras akadēmijas mājaslapa

Universitāte