SIA «RTU Enerģija»

Nosaukums: SIA «RTU Enerģija»
Reģistrācijas Nr. 40103308518
Meža iela 1A, Rīga, LV-1048
Kontaktpersona: Armands Šenfelds
+371 26369853

Publiski atvasinātas personas līdzdalības atbilstības Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4. panta pirmās daļas un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta nosacījumiem pamatojums:

Rīgas Tehniskajai universitātei (RTU), publiski atvasinātai personai, pieder 100% kapitāldaļu SIA «RTU enerģija».

Atbilstības kritēriji:

1. tirgus nav spējīgs nodrošināt RTU interešu īstenošanu attiecīgajā jomā ģeogrāfiskajā dislokācijas vietā – Ķīpsalā, Rīgā;

2. SIA «RTU enerģija» nodrošina RTU attiecīgā pakalpojuma pieejamību nozarē, kurā pastāv dabiskais monopols;

3. nozarē atbilstoši sabiedrības interesēm nepieciešams nodrošināt augstāku kvalitātes standartu;

«RTU enerģija» (kapitālsabiedrības) vispārējais stratēģiskais mērķis

Nodrošināt RTU Ķīpsalas studiju un zinātniski pētnieciskās darbības kompleksu ar nepieciešamo energoresursu – siltumenerģiju – augstā servisa līmenī par konkurētspējīgu pakalpojuma cenu

Kapitālsabiedrības uzdevumi

1. nodrošināt efektīvu, viedo elektroenerģijas un siltuma ražošanu un apgādi, ūdens piegādes un notekūdeņu aizvadīšanas pakalpojumus RTU ēku kompleksam Ķīpsalā, Latvijas Nacionālajā Sporta bāzē, kā arī trešajām personām;

2. veicināt videi draudzīgu elektroenerģijas un siltuma ieguves tehnoloģiju izmantošanu un attīstību;

3. nodrošināt prakses vietas primāri RTU inženierzinātņu studentiem.

Gada pārskats SIA «RTU Enerģija» 2023

Gada pārskats SIA «RTU Enerģija» 2022

Gada pārskats SIA «RTU Enerģija» 2021

Gada pārskats SIA «RTU Enerģija» 2020

Gada pārskats SIA «RTU Enerģija» 2019

Gada pārskats SIA «RTU Enerģija» 2018

Universitāte