RTU Ventspils studiju un zinātnes centrs

Par RTU Ventspils studiju un zinātnes centra dibināšanas laiku tiek uzskatīts 1965. gada februāris, kad pie Rīgas Politehniskā institūta tika izveidots Ventspils mācību un konsultāciju punkts – kā konsultāciju vieta neklātienes studentiem. RTU Ventspils studiju un zinātnes centra mērķis ir nodrošināt inženiertehniskās izglītības pieejamību Ventspils pilsētas un novada iedzīvotājiem.

RTU piedāvātās studiju programmas izturējušas starptautisko ekspertīzi un ir akreditētas, gūstot apliecinājumu par RTU sniegtās izglītības augsto kvalitāti. To ir apliecinājuši arī Latvijas darba devēji, reflektantiem iesakot kā prioritāro augstākās izglītības iestādi Latvijā.

RTU Ventspils studiju un zinātnes centrā studijas var uzsākt vairākās studiju programmās:

pilna laika – dienas (D) studiju programmās, par valsts budžeta līdzekļiem un par maksu:
 • Datorsistēmas,
 • Finanšu inženierija,
 • Adaptronika,
 • Enerģētika un elektrotehnika,
 • Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve,
 • Telekomunikācijas,
 • Vides zinātne,
 • Būvniecība,
 • Cilvēku resursu vadīšana (tikai par maksu).
nepilna laika – neklātienes (N) studiju programmās, par maksu:
 • Enerģētika un elektrotehnika,
 • Automobiļu transports,
 • Būvniecība,
 • Cilvēku resursu vadīšana.

Kuldīgas iela 55, Ventspils
+371 63624710 +371 29164310

Direktore Vineta Gobiņa

RTU Ventspils studiju un zinātnes centra mājaslapa

Universitāte