Personāla vadības departaments

Personāla vadības departamenta direktore

Amata nosaukums Adrese Tālrunis E-pasts
Darba tiesisko attiecību pārvaldības nodaļa Ķīpsalas iela 6A, Rīga +371 26177567

Darba vides drošības nodaļas vadītāja
Aija Sondare

P. Valdena iela 3–266, Rīga +371 28222449

Universitāte