Iekšējā audita nodaļa

Ainis BormanisIekšējā audita nodaļas vadītājs

Mg. oec. Ainis Bormanis
+371 67089705

 

Amata nosaukums Adrese Tālrunis E-pasts

Nodaļas vadītāja vietnieks
Aigars Balodis

  +371 67089339

Vecākais auditors
Nadežda Ozoliņa

  +371 67089029

Auditors
Olga Bičkoviča

   
Speciāliste
Irēna Kalniņa
  +371 67089392

Universitāte