Iekšējā audita nodaļa

Ainis BormanisIekšējā audita nodaļas vadītājs

Mg. oec. Ainis Bormanis
Kaļķu iela 1–324, Rīga
+371 67089705

 

Amata nosaukums Adrese Tālrunis E-pasts

Nodaļas vadītāja vietnieks
Aigars Balodis

Kaļķu iela 1-109, Rīga +371 67089339

Vecākais auditors
Nadežda Ozoliņa

Kaļķu iela 1-206, Rīga +371 67089029

Auditors
Olga Bičkoviča

Kaļķu iela 1-324, Rīga +371 67089735
Speciāliste
Irēna Kalniņa
Kaļķu iela 1-205, Rīga +371 67089392

Universitāte

_