Iekšējā audita nodaļa

Ainis BormanisIekšējā audita nodaļas vadītājs

Mg. oec. Ainis Bormanis
+371 26487755

 

Amata nosaukums Adrese Tālrunis E-pasts

Nodaļas vadītāja vietnieks
Aigars Balodis

  +371 26544141

Auditors
Olga Bičkoviča

   
Auditors
Igors Uteševs
  +371 29930220

Universitāte