RTU Absolventu asociācija

Rīgas Tehniskās universitātes Absolventu asociācija vieno RTU/RPI absolventus. Tā ir:

 • sabiedriska organizācija, kas vieno dažādu paaudžu absolventus;
 • kontakti – draudzībai, zinātnei, uzņēmējdarbībai;
 • zināšanas – semināri, kursi, pieredzes apmaiņa, mūžizglītība;
 • atbalsts no augstskolas – zināšanas, pakalpojumi, atlaides;
 • atbalsts augstskolai – absolventu pieredze, finansējums, jaunu studentu piesaiste;
 • informācijas centrs absolventiem par visu, kas saistīts ar augstskolu;
 • spēks, kas var mainīt sabiedrību, celt tehnisko zinātņu prestižu.

 


Ko mēs darām?

1. Organizējam dažādus izglītojošus, sportiskus un iedvesmojošus pasākumus absolventiem:         

 • Rādām absolventiem RTU laboratorijas (Alumni@labs), RTU jaunās ēkas (RTU – pilsēta pilsētā);
 • Rīkojam sporta sacensības;
 • Organizējam vizītes uz uzņēmumiem (AirBaltic treniņu centrs, lidosta «Rīga», OSCar);
 • Rīkojam seminārus (mājaslapu veidošana, Excel, komunikācija sociālajos tīklos).

2. Stāstām par visu, ko augstskola absolventiem piedāvā arī pēc absolvēšanas (karjera, pasākumi, tālākizglītība).
3. Meklējam un savienojam absolventus – apkopojam un aktualizējam kontaktus.
5. Piesaistām finansējumu (stipendijas studentiem u. tml.).
6. Popularizējam RTU.

Ko varam piedāvāt Tev un kāpēc Tev būtu jāiesaistās?
 • Atlaides (semināri – projektu fabrika, runas kursi; konferences; peldbaseins).
 • Pasākumi (izglītība, sports, izklaide).
 • RTU Zinātniskā bibliotēka – Absolventu asociācijas biedri var ņemt grāmatas uz mājām.
 • Kontakti.
 • Regulāra informācija par RTU attīstību, pasākumiem, pakalpojumiem.
Kā iestāties?
1. Jāaizpilda anketa www.ortus.lv/alumni
2. Jāmaksā biedra nauda 17,07 EUR gadā vai 355,72 EUR, lai iegūtu mūža biedra statusu.
3. Īpašs piedāvājums jaunajiem absolventiem – visiem, kas attiecīgajā gadā absolvējuši universitāti, biedra nauda līdz gada beigām tikai 1.42 EUR!

Universitāte