RTU zinātnisko žurnālu izdošana

RTU fakultātes sadarbībā ar RTU Izdevniecību izdod 11 zinātniskos žurnālus arhitektūras, būvzinātnes, datorzinātnes, enerģētikas un elektrotehnikas, inženierekonomikas un vadības, transporta un mašīnzinību, inženierzinātņu vēstures jomā.

2020. gadā tika publicēti 286 raksti, 2019. gadā tika publicēts 231 raksts, 2018. gadā – 226 raksti, 2017. gadā – 222, 2016. gadā – 175, 2015. gadā – 169. Žurnālu pārvaldība notiek OJS sistēmā.

RTU žurnāli ir brīvpiekļuves (Open Access), recenzēti, starptautiski zinātniskie izdevumi, no kuriem četri ir iekļauti citējamības datu bāzēs SCOPUS un Web of Science.

The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering (SCOPUS&WoS)
Economics and Business
Baltic Journal of Real Estate Economics and Construction Management
Environmental and Climate Technologies (SCOPUS&WoS)
Electrical, Control and Communication Engineering (WoS)

Inženierzinātņu un augstskolu vēsture (LV&EN)
Architecture and Urban Planning (SCOPUS)
Applied Computer Systems (WoS)
Information Technology and Management Science
Complex Systems Informatics and Modeling Quarterly

RTU zinātnisko žurnālu izdošanas kārtība

Viens no RTU stratēģiskajiem mērķiem ir zinātniskā izcilība, kuras sasniegšanai RTU izvirza uzdevumu iestāties Starptautiskajā Publikāciju Ētikas Komitejā (COPE).

Žurnālu izdošanas pakalpojumu apraksts

Zinātne