RTU zinātnisko žurnālu izdošana

  RTU fakultātes, sadarbībā ar RTU Izdevniecību izdod 16 zinātniskos žurnālus šādās jomās:

  • Arhitektūra
  • Būvzinātne
  • Datorzinātne
  • Enerģētika un elektrotehnika
  • Inženierekonomika un vadība
  • Materiālzinātnes un lietišķā ķīmija
  • Humanitārās un sociālās zinātnes
  • Transports un mašīnzinības.

RTU zinātniskie žurnāli ir starptautiski un recenzēti atvērtās piekļuves izdevumi, kuri pieejami gan elektroniskā, gan drukātā veidā. Žurnālu rakstiem tiek piešķirti unikālie identifikācijas numuri DOI (Digital object identifier). Septiņus RTU zinātniskos žurnālus elektroniski izdod atvērtās piekļuves izdevniecība De Gruyter Open. Žurnāli indeksēti ProQuest, EBSCO, DOAJ, un attiecīgo jomu specializētajās datu bāzēs.

Žurnāls «Environmental and Climate Technologies» indeksēts citējamības datubāzēs SCOPUS un ESCI. Žurnāli «Applied Computer Technologies» un «Electrical, Control and Communication Engineering» tiek indeksēti ESCI citējamības datubāzē.

Žurnālu pārvaldība notiek OJS sistēmā.

RTU ir noslēgusi sadarbības līgumus ar starptautiskajām bezpeļņas organizācijām CrossRef un ORCID.

Atvērt RTU zinātnisko publikāciju datu bāzi

RTU zinātnisko žurnālu izdošanas kārtība

Viens no RTU stratēģiskajiem mērķiem ir zinātniskā izcilība, kuras sasniegšanai RTU izvirza uzdevumu iestāties Starptautiskajā Publikāciju Ētikas Komitejā (COPE).

Zinātnisko žurnālu izdošana. Izdevniecības pakalpojumu apraksts

Zinātne

_