Transports

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) pētījumu platforma Transports ir izveidota, lai attīstītu starpdisciplinārus pētījumus transporta nozarē. RTU pētījumi šajā virzienā saistīti ar transporta drošības un energoefektivitātes paaugstināšanu, kā arī dažādu transporta infrastruktūras problēmu risināšanu.

Galvenie pētījumu virzieni:

  • energoefektīvs un drošs auto un dzelzecļa transports;
  • drošs un ekonomiski efektīvs aviotransports;
  • efektīva transporta infrastrukūra;
  • uzticamas un drošas transportlīdzekļu un transporta infrastruktūras tehniskā stāvokļa diagnostikas metodes.

 

Platformas kontaktpersona:

Ilmārs Blumbergs
Būvniecības un mašīnzinību fakultāte

 

Zinātne