Konferences

Lai RTU mājaslapā ievietotu informāciju par RTU zinātniskajām konferencēm, semināriem un vieslekcijām, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms plānotā pasākuma jāaizpilda un elektroniski jāiesniedz Zinātņu prorektora dienestā Elīnai Ločmelei informatīvā veidlapa latviešu valodā. Ja konference ir starptautiska, informatīvo veidlapu nepieciešams aizpildīt gan latviešu, gan angļu valodā, lai informāciju varētu ievietot RTU mājaslapā abās valodās. 

Informatīvā veidlapa

Rektora rīkojums «Par konferenču mājaslapu viedošanu un informācijas ievietošanu RTU mājaslapā»

Elīna Ločmele,
Zinātņu prorektora dienests
+371 67089892

59. starptautiskā zinātniskā konference

No 2018. gada 10. līdz 12. oktobrim notika ikgadējā Rīgas Tehniskās universitātes 59. starptautiskā zinātniskā konference.

RTU konferenču arhīvs

Šajā sadaļā apkopota informācija par iepriekš rīkotajām konferencēm.

Zinātne