Konferences

Lai RTU mājaslapā ievietotu informāciju par RTU zinātniskajām konferencēm, semināriem un vieslekcijām, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms plānotā pasākuma jāaizpilda un elektroniski jāiesniedz Zinātņu prorektora dienestā Elīnai Ločmelei informatīvā veidlapa latviešu valodā. Ja konference ir starptautiska, informatīvo veidlapu nepieciešams aizpildīt gan latviešu, gan angļu valodā, lai informāciju varētu ievietot RTU mājaslapā abās valodās. 

Informatīvā veidlapa

Rektora rīkojums «Par konferenču mājaslapu viedošanu un informācijas ievietošanu RTU mājaslapā»

Elīna Ločmele,
Zinātņu prorektora dienests
+371 67089892

60. starptautiskā zinātniskā konference

No 2019. gada 14. līdz 17. oktobrim notiks ikgadējā Rīgas Tehniskās universitātes 60. starptautiskā zinātniskā konference.

RTU konferenču arhīvs

Šajā sadaļā apkopota informācija par iepriekš rīkotajām konferencēm.

Zinātne

_