Konsolidācijas granti

Granti tiek finansēti Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.2. reformu un investīciju virziena «Augstskolu pārvaldības modeļa maiņas nodrošināšana» 5.2.1.r. reformas «Augstākās izglītības un zinātnes izcilības un pārvaldības reforma» 5.2.1.1.i. investīcijas «Pētniecības, attīstības un konsolidācijas granti» otrās kārtas «Konsolidācijas un pārvaldības izmaiņu ieviešanas granti» ievaros un Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma finansēta projekta Nr. 5.2.1.1.i.0/2/24/I/CFLA/003 «Konsolidācijas un pārvaldības izmaiņu ieviešana Rīgas Tehniskajā universitātē, Liepājas Universitātē, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā un Latvijas Jūras akadēmijā un Liepājas Jūrniecības koledžā virzībai uz izcilību augstākajā izglītībā, zinātnē un inovācijās» ietvaros.

Grantu mērķis ir radīt jaunas zināšanas un tehnoloģiskās atziņas, veicināt izcilību, sadarbību ar QS WUR TOP 500 universitātēm, veidot jaunas zinātnieku grupas, veicināt augstākās izglītības un zinātnes kvalitātes un resursu ieguldījumu efektivitāti, stiprināt Latvijas tautsaimniecības konkurētspēju.

RTU prioritārie pētniecības virzieni

RTU - RTU Liepājas akadēmijas prioritārie pētniecības virzieni

RTU - Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas prioritārie pētniecības virzieni

RTU - RTU Latvijas Jūras akadēmijas prioritārie pētniecības virzieni

Projektu pieteikumu konkursi

Lai saņemtu aktuālo informāciju, reģistrējies jaunumu saņemšanai.

Zinātne