Eiropas Padomes nostāja «Open Access» jautājumā

Eiropas Padome uzskata, ka brīva piekļuve zinātniskajai informācijai augstākajā izglītībā, zinātnē un pētniecībā ir ļoti nozīmīga un veicina visas sabiedrības attīstību.

Svarīgākie dokumenti

ROARMAP – apkopo informāciju par dažādu pasaules institūciju politiku «Open Access» jautājumā un to  repozitorijiem.

EK 7. Ietvara  programmas projekts – OpenAIRE

Projekts paredzēts brīvpieejas nodrošināšanai EK 7. Ietvara  programmas pētniecības projektu publikācijām noteiktās nozarēs, atbalstot, veidojot un popularizējot OA infrastruktūru, palīdzot zinātniekiem deponēt un piekļūt FP7 projekta pētījumiem.

Zinātne