Eiropas Padomes nostāja «Open Access» jautājumā

Eiropas Padome uzskata, ka brīva piekļuve zinātniskajai informācijai augstākajā izglītībā, zinātnē un pētniecībā ir ļoti nozīmīga un veicina visas sabiedrības attīstību.

Eiropas Komisijas vadlīnijas sniedz norādījumus H2020 projektu īstenotājiem 2017. gada 21. marta dokumentā «Guidelines to the Rules on Open Access to Scientific Publications and Open Access to Research Data in Horizon 2020».

ROARMAP – ES projekta rezultātā izstrādāta vietne, kurā atrodama informāciju par dažādu pasaules institūciju politiku «Open Access» jautājumā.

OpenDOAR (The Directory of Open Access Repositories) – apkopo detalizētu informāciju par «Open Access» repozitorijiem, nodrošina meklēšanas iespējas visos repozitorijos vienlaicīgi un katrā repozitorijā atsevišķi.

 

Zinātne