61. starptautiskā zinātniskā konference

61. starptautiskā zinātniskā konference

 

Zinātņu prorektora dienests aicina apmeklēt Rīgas Tehniskās universitātes 61. starptautiskās zinātniskās konferences plenārsēdi, kas notiks š. g. 14. oktobrī plkst. 10.30 RTU Lielajā aulā Kaļķu ielā 1. Plenārsēde notiks gan klātienē, gan tiešsaistē.

*Plenārsēdē tiks ievērotas visas epidemioloģiskās drošības prasības un rekomendācijas.

Plenārsēdes programma.

 

Vairāk informācijas pie sekciju vadītājiem vai vēršoties Zinātniskās darbības koordinācijas un informācijas nodaļā +371 67089865.

Konferences programma.

 

 

Arhitektūra un pilsētplānošana

Sekcijas vadītājs: 
Sandra Treija +371 67089118

Sekcijas kontaktpersona:
Alisa Koroļova m +37126866511

Papildu informācija

Biomedicīnas inženierija un fizika

Sekcijas vadītājs:
Jurijs Dehtjars

Sekcijas kontaktpersona:
Marina Romanova

Būvzinātne

Sekcijas vadītājs:
Juris Smirnovs +371 67089278

Sekcijas kontaktpersona:
Jānis Kaminskis +371 67089263

Inženierekonomikas zinātniskās problēmas būvniecības un nekustamā īpašuma vadīšanā, reģionālajā un teritoriālajā attīstībā

Sekcijas vadītājs:
Ineta Geipele +371 67089033

Sekcijas kontaktpersonas:
Janis Zvirgzdins +371 67089454
Iveta Stamure

Papildu informācija

Datorzinātne

Sekcijas vadītājs:    
Jānis Grundspeņķis +371 67089512
Aivars Spalviņš u.lv +371 67089511

Sekcijas kontaktpersona:
Katrina Boločko  +371 67089591

Enerģētika un elektrotehnika
Sekcijas vadītājs:
Iļja Galkins u.lv +371 67089918
Elektronika
Sekcijas vadītājs:
Dmitrijs Pikuļins +371 67089087

Sekcijas vadītāja vietniece:
Anna Litviņenko

Sekcijas kontaktpersona:
Mārīte Treijere

E-studiju tehnoloģijas
Sekcijas vadītājs:
Atis Kapenieks +37129355511

Sekcijas vadītāja vietnieks:
Aleksandrs Gorbunovs  
Ekonomika, uzņēmējdarbība, drošība un nekustamā īpašuma pārvaldība (SCEE 2019)
Sekcijas vadītājs:
Elīna Gaile-Sarkane +371 67089010
 
Humanitārās un sociālās zinātnes
Sekcijas vadītājs:
Airisa Šteinberga +371 67089152
 
Sekcijas kontaktpersona:
Inese Eniņa +371 67089152
Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūvniecība

Sekcijas vadītājs:
Andrejs Krasņikovs

Sekcijas kontaktpersona:
Vera Kulakova

Materiālzinātne un lietišķā ķīmija

Sekcijas vadītājs:
Māris Turks, , +371 67089224

Sekcijas kontaktpersona:
Lāsma Mālniece, , +371 29286800

Papildu informācija

Inženierzinātņu un augstskolu vēsture
Sekcijas vadītājs:
Alīda Zigmunde  +371 29869642
Telekomunikācijas
Sekcijas vadītājs:
Ģirts Ivanovs +371 67089293
 
Sekcijas vadītāja vietnieks:
Jurģis Poriņš +371 26686622
 
Sekcijas kontaktpersona:
Jānis Braunfelds  +371 22385936
Transports
Sekcijas vadītājs:
-
 
Sekcijas kontaktpersona: 
Elīna Šarma
Aizsardzības un militārās tehnoloģijas
Sekcijas vadītājs:
Juris Ķiploks +371 28310044
 
Sekcijas kontaktpersona:
Juris Ķiploks +371 28310044
Vides un klimata tehnoloģiju konference Conect 2019 (notiks maijā)
Sekcijas kontaktpersona:
Zane Indzere +371 67089923
Mašīnbūves tehnoloģija un siltumtehnika
Sekcijas vadītāja:
Irīna Boiko +371 26037158

Sekcijas vadītāja vietnieki:  
Anita Avišāne  
Dmitrijs Rusovs  

Sekcijas kontaktpersona:
Vera Kulakova

Starptautiskās izglītības sekcija / Eiropas Universitāšu iniciatīva
Sekcijas vadītājs:
Kārlis Valtiņš +371 67089105
 
Sekcijas kontaktpersona:
Ieva Ziemele +371 67089185
Tehnoloģijas Covid-19 risku mazināšanai veselības aprūpes un augsta riska zonās (Valsts Pētījumu Programma «Covid-19 seku mazināšanai»)

Sekcijas vadītāji:
Prof. Tālis Juhna, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
Asoc. prof. Linda Mežule, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Programma.

Zinātne