Drošība un aizsardzība

 energy_and_environment.jpg   cities_and_development.jpg
materials_processes_and_technologies.jpg

safety_and_security_cover.jpg

 

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) pētījumu platforma Drošība un aizsardzība ir izveidota, lai veicinātu starpdisciplināru pētniecību jomās, kas saistītas ar indivīda un valsts drošību. Pētījumu virzieni drošības jomā aptver ļoti plašu problēmu loku, jo mūsdienu pasaules apdraudējumi ir komplicēti. To novēršana ir liels izaicinājums dažādu zinātņu un nozaru speciālistiem.

RTU Drošības un aizsardzības platformas galvenās darbības jomas ir stratēģiskie produkti starptautiskajai drošībai; robežu drošība; valsts ekonomiskā drošība un civilā aizsardzība.

Pētījumi drošības un aizsardzības sfērā ir nesaraujami saistīti ar valsts interesēm, tādēļ svarīga ir aktīva sadarbība ar valstiskajām struktūrām. Tāpat būtiski ir veidot sasaisti ar uzņēmējiem, lai no zinātniskajām izstrādēm radītu praktiski izmantojamus produktus. RTU zinātnieki jau ir veiksmīgi sadarbojušies ar valstiskajām stuktūrām, starptautiskajām organizācijām un uzņēmumiem. Platformas tālākais uzdevums ir šo sadarbību veicināt un attīstīt, lai nākotnē radītu jaunus produktus drošības un aizsardzības problēmu risināšanai.


M. Prieditis. Uz objektu atpazīšanu bāzēta automātiskā ieroču iedarbināšanas sistēma

J. Kiploks, M. Knoks. The field shooting simulator new development

G. Zaleskis, J. Kiploks. Power Export Platform Based on the All-Terrain Vehicle

M. Karpe, L. Timma Nanomateriali militara tehnologija

Pētniecības platformas «Drošība un aizsardzība» prezentācija

 

 

Platformas kontaktpersonas:

Juris Ķiploks
Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte

 

Zinātne