Ziņas

«Deep Tech Meets Food» tiksies lauksaimniecības tehnoloģiju un zinātņietilpīgi jaunuzņēmumi

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Zinātnes un inovāciju centrs aicina jaunuzņēmumus, kas rada pārtikas, lauksaimniecības un tehnoloģiskas inovācijas, kā arī industrijas un jaunuzņēmumu ekosistēmas pārstāvjus, un citus jomas entuziastus uz otro Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT) zināšanu un inovāciju kopienas «EIT Food» tikšanos «Deep Tech Meets Food». Tas būs jaunuzņēmumu un tehnoloģiju konferences «TechChill 2023» satelītpasākums, kas norisināsies 26. aprīlī pasākumu telpā «Fantadroms». 

25. aprīlis

«Deep Tech Atelier» RTU prezentē Latvijas vērienīgāko fotonikas projektu un demonstrē 3D reversās inženierijas metodi

Konferencē «Deep Tech Atelier 2023», kuras šī gada vadošā tēma bija kosmosa un fotonikas nozaru tehnoloģijas, Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Zinātnes un inovāciju centrs savā stendā iepazīstināja klātesošos ar vienu no vērienīgākajiem fotonikas projektiem Latvijā, demonstrēja 3D tehnoloģiju sniegtās iespējas, kā arī stāstīja par iespējām, kādas piedāvā RTU ZIC paspārnē esošās Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta zināšanu un inovāciju kopienas.

24. aprīlis

Ar ilgtspējas darbnīcām un sadarbības veidošanu sākas starptautiska konference par inovatīviem materiāliem, konstrukcijām un tehnoloģijām

No 28. līdz 30. septembrim Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) notiek starptautiska pētniecības un tehnoloģiju pārneses konference «Innovative Materials, Structures and Technologies» (IMST 2022), pulcējot vairāk nekā 100 zinātnieku un inženieru no dažādām pasaules valstīm. Pirms konferences oficiālās atklāšanas studentiem bija iespēja piedalīties ilgtspējas darbnīcas, bet uzņēmējiem un zinātniekiem – iedvesmoties un tīkloties, lai veicinātu savstarpēju sadarbību. 

28. septembris, 2022

Universitāte