Ziņas

RTU veicina industrijas iesaistīšanos pētniecības rezultātu komercializācijā

Rīgas Tehniskā universitātes (RTU) Dizaina fabrika aicina doktorantus, pēcdoktorantus un uzņēmumus sadarboties, veicinot pētījumu komercializāciju un zinātņietilpīgas uzņēmējdarbības attīstību.

7. aprīlis

«DEMOLA Latvia» aicina studentus gūt vērtīgu pieredzi un sadarboties ar industriju jau studiju laikā

Rīgas Tehniskās universitātes Dizaina fabrika aicina studentus līdz 9. februārim pieteikties inovāciju platformas «DEMOLA Latvia» jaunajai pavasara sezonai. «DEMOLA» ir programma, kurā studentu komandas trīs mēnešu garumā strādā pie kādas reālas uzņēmumu izvirzītas problēmsituācijas. Visu augstskolu uzņemtie studenti pēc veiksmīgas trīs mēnešu dalības programmā saņem stipendiju 600 eiro apmērā.

30. janvāris

Turpinās pieteikšanās «Produktu attīstības projektam»

Līdz 27. janvārim turpinās pieteikšanās «Produktu attīstības projektam» (PAP) - apmācību modulim, kurā studentu komandas, sistematizējot un padziļinot zināšanas jaunu produktu izstrādāšanā, tehnoloģiju pārnesē un komercializācijā, rada prototipus. Par dalību RTU studenti saņem arī stipendiju 200 - 228 eiro apmērā.

9. janvāris

Universitāte

_