Ziņas

RTU aicina doktorantus pieteikties komercializācijas apmācībām «Co.LAB»

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) līdz 1. novembrim aicina doktorantus pieteikties pētījuma komercializācijas potenciāla apmācību programmai «Co.Lab», lai sadarbībā ar industrijas pārstāvjiem attīstītu uzņēmējspējas, izvērtētu pētījuma komercializācijas potenciālu un izstrādātu tā ieviešanas stratēģiju.

20. septembris

Piedāvā studentiem gūt padziļinātas iemaņas inovatīvu produktu izstrādē

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) aicina studentus līdz 24. septembrim pieteikties dalībai «Produktu attīstības programmā», lai, sistematizējot un padziļinot zināšanas jaunu produktu izstrādāšanā, tehnoloģiju pārnesē un komercializācijā, savas idejas pārvērstu inovatīvos produktos un pakalpojumos. Studentiem ir pieejamas stipendijas un granti prototipēšanas izmaksu segšanai.

13. septembris

Studenti aicināti pieteikties Erasmus+ stipendijai apmaiņas studijām un praksei

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) studenti var pieteikties Erasmus+ stipendijām gan apmaiņas studijām, gan praksei. 

9. septembris

Universitāte