Ziņas

RTU zinātnieki attīsta tehnoloģijas klimatneitrālai ekonomikai

Izvirzot ilgtspējīgu, viedu un videi draudzīgu attīstību par vienu no prioritātēm gan Rīgas Tehniskās universitātes (RTU), gan Latvijas izaugsmei, RTU zinātnieki pēta un attīsta oglekļa mazietilpīgas tehnoloģijas dažādām tautsaimniecības nozarēm un inovatīvus risinājumus resursu efektīvākai un viedai izmantošanai.

14. jūnijs

RTU atzīta par ģimenei draudzīgu darbavietu

Rīgas Tehniskajai universitātei (RTU) ir piešķirts statuss «Ģimenei draudzīga darbavieta», kas apliecina RTU atbalstu darbiniekiem, lai viņi profesionālos pienākumus varētu saskaņot ar ģimenes dzīvi. 

4. jūnijs

Universitāte