Ziņas

RTU norisināsies 8. starptautiskā nedēļa

No 27. līdz 31. maijam Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) norisināsies 8. starptautiskā nedēļa, pulcējot 30 pārstāvjus no 13 valstu 24 augstskolām. Piecas dienas augstskolu starptautiskās sadarbības jomu pārstāvji pārrunās labo praksi un izaicinājumus internacionalizācijā un starpkultūru komunikācijā. 

20. maijs

RTU un Turīnas Politehniskais institūts plāno attīstīt sadarbību vides aizsardzības un citās studiju un zinātnes jomās

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) delegācija rektora akadēmiķa Leonīda Ribicka vadībā 21. martā viesojās Turīnas Politehniskajā institūtā (TPI). Vizītes uzmanības centrā bija konkrēti sadarbības jautājumi vides aizsardzības, būvniecības jomās, studentu un akadēmiskā personāla apmaiņā, kā arī vasaras skolu rīkošanas jautājumi. 

29. marts

RTU paplašinās sadarbību ar Bergamo Universitāti

Universitāšu sasniegtais sadarbībā studiju un zinātnes jomā un stratēģiskās sadarbības vīzija – šie bija galvenie sarunu temati Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) rektoram akadēmiķim Leonīdam Ribickim un citiem delegācijas pārstāvjiem 20. martā tiekoties ar ilggadēja sadarbības partnera – Bergamo Universitātes (BU) pārstāvjiem. 

27. marts

Universitāte