Ziņas

RTU kļūst par daļu no «EIT Digital» zināšanu un inovāciju kopienas

Lai sekmētu digitālās inovācijas, Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) integrāciju digitālo inovāciju partneru tīklā, kā arī pilnveidotu studentu un mācībspēku digitālas prasmes, RTU padome apstiprina augstskolas dalību Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT) zināšanu un inovāciju kopienā «EIT Digital». 

18. marts

RTU turpinās atbalstīt Ukrainas studentu un zinātnieku darbu kara laikā

Jau divus gadus, kopš Ukrainu plosa karš, Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) sniedz atbalstu Ukrainas studentiem, mācībspēkiem un zinātniekiem, kuri raduši patvērumu Latvijā un šeit turpina darbu un studijas. RTU atbalsts Ukrainai būs arī turpmāk – līdz pat kara beigām un pēc tam, kad vajadzēs atjaunot valsti un novērst kara nodarīto postu. 

23. februāris

RTU Latvijas-Itālijas sadarbības centrs aicina apgūt itāļu valodu

Pateicoties Rīgas Tehniskās universitātes Latvijas-Itālijas sadarbības centra (RTU ItaLVia) ciešajai sadarbībai ar Itālijas augstākās izglītības iestādēm, industriju un Itālijas vēstniecību Latvijā, RTU studentiem un darbiniekiem ir iespēja bez maksas apgūt itāļu valodu. Itāļu valodas kursu nodarbības plānotas reizi nedēļā klātienē. Pieteikšanās kursiem – līdz 21. februārim.

15. februāris

Universitāte