Lekciju ciklā izzina HPC

22. marts
.
.
.
Foto: Linards Reinis Rozītis

Lai labāk izprastu, kas ir augstas veiktspējas skaitļošana, kur un kādiem mērķiem to izmantot, kā darbojas superdators, Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Zinātnes un inovāciju centrs aicina visus interesentus paaugstināt digitālās prasmes vieslekcijās martā un aprīlī. 

Tās notiek RTU Zinātnes un inovāciju centra «Skylab», Ķīpsalas ielā 6A, 250. kabinetā.

25. martā plkst. 18.00–19.30 uz lekciju par HPC lietojumu aicina RTU Sporta tehnoloģiju centra vadītājs Mārtiņš Rubenis, bet 27. martā plkst. 16.00–18.00 par šo tematu stāstīs Latvijas Universitātes (LU) Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes pētnieks Kirils Suvorovs, apliecinot plašās superdatora izmantošanas iespējas.

17. aprīlī plkst. 16.00–17.00 uz lekciju «Kods un tā vizualizācija» aicina RTU Būvniecības un mašīnbūves fakultātes asociētais profesors Māris Gailis. Savukārt 24. aprīlī savas zināšanas par mākslīgo intelektu medicīnā interesentiem nodos Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Radioloģijas zinātniskās laboratorijas vadītāja asociētā profesore Maija Radziņa.

Lekciju cikls ir daļa no līdz šim nebijušas programmas «Inovatīvu digitālu risinājumu radīšana HPC izaicinājumos», kurā studenti, izmantojot digitālos rīkus, ko lieto arī industrijā, un augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģijas, meklē risinājumus uzņēmumu «Datamed», «Rīgas meži», «Tet», «Accenture», «Bruntor» un Bērnu klīniskā universitātes slimnīcas definētiem izaicinājumiem, kas saistīti ar lielo datu un tehnoloģiju izmantošanu veselības aprūpes, izglītības, vides un dažādu pakalpojumu kvalitātes pilnveidošanai. Risinājumu izstrādē studenti izmanto digitālos rīkus, ko lieto arī industrijā, un RTU superdatoru. Programmā piedalās 41 students no RTU, RSU un LU.

Lekcijas var apmeklēt jebkurš interesents, ne tikai programmas dalībnieki.

RTU HPC jeb Augstas veiktspējas skaitļošanas centra (High-Performance Computing Centre) vadītājs Lauris Cikovskis programmas dalībniekus jau ir ievadījis HPC lietošanas pamatos, caur aizraujošiem uzdevumiem ļaujot viņiem arī gūt pirmo praktisko pieredzi superskaitļotāja lietošanā. Savukārt, apmeklējot RTU HPC centru, studenti guva arī priekšstatu par augstas veiktspējas skaitļošanas infrastruktūru. 

Kopā ar mentoriem no uzņēmumiem un RTU Zinātnes un inovāciju centra studenti arī sākuši risinājumu izstrādi. 

Programma «Inovatīvu digitālu risinājumu radīšana HPC izaicinājumos» tiek īstenota projektā «Augsta līmeņa digitālo prasmju apguve Latvijā augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģiju jomā» (projekta Nr. 2.3.1.1.i.0/1/22/I/CFLA/003), kurā zinātnes universitātes – RTU, RSU un LU – izstrādā un īsteno 12 studiju moduļus augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģiju jomā. Mācībspēki jau ir izstrādājuši moduļus veidojošos studiju kursus, no šī gada ir sākta to aprobēšana universitātēs un industrijā. Piedaloties programmā, studenti studiju kursos gūtās zināšanas aprobē dzīvē, risinot reālus izaicinājumus. 

Projektu «Augsta līmeņa digitālo prasmju apguve Latvijā augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģiju jomā» finansē ES Atveseļošanas un noturības mehānisma investīcija. Tā mērķis ir palielināt speciālistu skaitu Latvijā ar augsta līmeņa digitālām prasmēm (DigComp 7.–8. līmenis), kuri spēj lietot tehnoloģijas, lai attīstītu zināšanu un tehnoloģiju ietilpīgus jaunus produktus un pakalpojumus dažādās nozarēs, kā arī radīt augstākās izglītības, zinātnes un industrijas sinerģiju, kas veicina inovācijas ar maksimālu komercializācijas un eksporta potenciālu.

Informācija par rakstu

Raksta autors

RTU Sabiedrisko attiecību departaments

Publikācijas datums

22. marts plkst. 16:45

Līdzīgi raksti

Universitāte

Jaunumi