«Labsoflatvia.com» publicē rakstu sēriju par augsta līmeņa digitālo prasmju projektu

22. novembris, 2023
.
.
.
Foto: pexels.com

Lai sekmētu augsta līmeņa digitālo prasmju apguvi Latvijā, kas vitāli nepieciešamas ekonomikas digitālai transformācijai, zinātnes universitātes īsteno vērienīgu projektu, izstrādājot jaunu studiju saturu. Portāls «Labsoflatvia.com» rakstu sērijā skaidro, kas nepieciešam, lai Latvija sasniegtu Eiropas vidējo līmeni digitālo prasmju lomā, kā ar mācībspēku izglītošanu veicināt arī studentu zināšanas un kā attīstās superskaitļošana.

Digitālās prasmes veicina inovāciju radīšanu, sarunā ar portālu uzsver RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes prodekāne studiju jomā un projekta «Augsta līmeņa digitālo prasmju apguve Latvijā augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģiju jomā» saturiskā vadītāja Alla Anohina-Naumeca. Augstas veiktspējas skaitļošana dod plašas iespējas apstrādāt liela apjoma datus, kas savukārt paver tādas tehnoloģiju iespējas, kādas pavisam nesen vēl nebija. «Digitālās prasmes ir pamats inovācijām, un, lai Latvijā rastos inovācijas, mums ir jāsekmē šo prasmju attīstība. Ja uzņēmēji nemācīsies izmantot superskaitļošanu, tie nespēs inovēt un attīstīties. Visas attīstītās valstis izmanto šo tehnoloģiju,» teic A. Anohina-Naumeca. Šodien, kad tehnoloģijas caurvij visu mūsu dzīvi un nepārtraukti attīstās, tehnoloģiskā atpalicība jebkurā nozarē nozīmē arī valsts atpalicību. «Mēs to noteikti negribam. Tāpēc mēs strādājam pie tā, lai kādreiz konkurētu ar ASV un Japānu,» viņa turpina.

Vairāk informācijas rakstā «Dažās stundās izdara divu nedēļu darbu», kurā savu redzējumu pauž arī RTU Augstas veiktspējas skaitļošanas centra vadītājs Lauris Cikovskis, Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Pedagoģiskās izaugsmes centra direktore Nora Jansone-Ratinika, RSU zinātņu prorektore Agrita Kiopa un Latvijas Universitātes (LU) Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes Skaitliskās modelēšanas institūta vadošā eksperte Tija Sīle. 

Statistika liecina, ka Latvijā joprojām gan IKT profesionāļu ir mazāk nekā vidēji ES, gan arī sabiedrības kopējās digitālās prasmes joprojām ir zemākas. Ar projektu to iecerēts mainīt, izstrādājot un ieviešot studiju moduļus un to veidojošos kursus augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģiju jomā, kas tiks integrēti studiju procesā. Plānots, ka padziļinātas digitālās prasmes apgūs aptuveni 2000 studentu un speciālistu no uzņēmējdarbības, akadēmiskā un valsts sektora. 

«Projektā no nulles top jauni kursi, kas nekad nav bijuši, un ir arī tādi, kas tiek modernizēti – cits apjomīgāk, cits mazāk,» saka N. Jansone-Ratinika. Turklāt tie tiek veidoti ļoti praktiski, lai jaunās prasmes varētu izmantot ikdienā. Paralēli tam studiju kursos dažādos līmeņos māca arī problēmu risināšanu, drošību, digitālā satura izstrādi, kā arī komunikāciju un sadarbību, jo, kā norāda N. Jansone-Ratinika, «nepietiek ar specifiskām nozares zināšanām un prasmēm – ir jāmāk sarunāties ar cilvēkiem un sadarboties komandā. Lai gan komunikācija var šķist pašsaprotama, tā nebūt nav.»

Vairāk rakstā «Ieguldot augstu digitālo prasmju apguvē, cer panākt Eiropu».

Lai palīdzētu mācībspēkiem sagatavot mūsdienīgu un darba tirgū pieprasītu studiju saturu, viņi mācās arī paši. 

T. Sīle cer, ka jaunie kursi būs tik labi, ka studenti būs neapmierināti ar visiem pārējiem studiju kursiem, kas nebūs izstrādāti pēc šī projekta vadlīnijām. Savukārt RSU Pedagoģiskās izaugsmes centra direktora vietnieks Matīss Sīlis atklāj, ka līdzdalība projektā maina arī docētāju domāšanu. Tam piekrīt arī A. Anohina-Naumeca, kura cer izveidot mācībspēku saimi, kas savās fakultātēs būs pārmaiņu aģenti, būs sagatavoti darbam ar dažādiem digitālajiem rīkiem, zinās, kā mācīt augsta līmeņa digitālās prasmes un būs paraugs saviem kolēģiem. «Tāpēc projektā plānojam pasākumus, kur prezentēsim kursus arī citu augstskolu mācībspēkiem, lai būtu lielāka ietekme uz izglītības kvalitāti Latvijā,» saka A. Anohina-Naumeca.

Vairāk rakstā «Lai mācītu superskaitļošanu, vispirms jāizglīto mācībspēki». 

Projektā «Augsta līmeņa digitālo prasmju apguve Latvijā augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģiju jomā» (projekta Nr. 2.3.1.1.i.0/1/22/I/CFLA/003) zinātnes universitātes līdz 2026. gadam izstrādās un īstenos 12 studiju moduļus augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģiju jomā. Plānots, ka no nākamā gada sāksies pirmo studiju moduļus veidojošo kursu aprobācija studiju programmās, tie pielāgotā veidā tiks piedāvāti arī industrijai. Aprobācija industrijā notiks bez maksas, divas reizes gadā izsludinot uzsaukumus uzņēmumiem. 

Projektu finansē Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma investīcija. Projekta mērķis ir palielināt speciālistu skaistu Latvijā ar augsta līmeņa digitālām prasmēm (DigComp 7.–8. līmenis), kuri spēj lietot tehnoloģijas, lai attīstītu zināšanu un tehnoloģiju ietilpīgus jaunus produktus un pakalpojumus dažādās nozarēs, kā arī radīt augstākās izglītības, zinātnes un industrijas sinerģiju, kas veicina inovācijas ar maksimālu komercializācijas un eksporta potenciālu. 

«Labsoflatvia.com» publicē rakstu sēriju par augsta līmeņa digitālo prasmju projektu


 

Kopīgot rakstu

Informācija par rakstu

Raksta autors

RTU Sabiedrisko attiecību departaments

Publikācijas datums

22. novembris, 2023 plkst. 15:24

Līdzīgi raksti

Universitāte

Jaunumi