Tiks dots starts HPC izaicinājumu programmai, kurā studenti ar superdatora palīdzību attīstīs risinājumus uzņēmumiem un Bērnu slimnīcai

8. februāris
.
.
.
Foto: shutterstock.com

12. februārī plkst. 18.00 Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Zinātnes un inovāciju centra zālē «The Moon», Ķīpsalas ielā 6A, pulcēsies studenti, uzņēmumu, organizāciju un RTU vadības pārstāvji, lai sāktu nebijušu programmu «Inovatīvu digitālu risinājumu radīšana HPC izaicinājumos». Tajā universitāšu studenti meklēs risinājumus uzņēmumu un Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas definētiem izaicinājumiem, kas saistīti ar lielo datu un tehnoloģiju efektīvu izmantošanu veselības aprūpes, izglītības, vides un dažādu pakalpojumu kvalitātes pilnveidošanā. To izstrādē tiks izmantots RTU superdators.

Programmā piedalīsies 41 students, galvenokārt no RTU, Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) un Latvijas Universitātes (LU). Studenti pārstāv dažādus studiju līmeņus – no bakalaura līdz doktorantūrai – un studiju programmas. 

Bērnu klīniskā universitātes slimnīca (BKUS) studentus aicina veikt ar pacientu ārstēšanu un aprūpi saistītu informācijas kartēšanu. BKUS Paliatīvās aprūpes dienesta komanda ik gadu rūpējas par vairāk nekā 250 smagi slimiem bērniem, kuriem nepieciešama ilgstoša aprūpe mājās. Lai to nodrošinātu, jāņem vērā informācijas par bērna dzīves vietu, ārstniecības un aprūpes procesu un tā rezultātiem, ārstniecības un aprūpes komandas multidisciplinaritāti, medicīniskām ierīcēm, kas atrodas mājās, psiholoģiskā atbalsta nepieciešamību utt. Informācija mēdz būt sadrumstalota un strauji mainīga, tādēļ var būt izaicinoši saplānot vizītes un sekot līdzi pacientu stāvoklim. 

Pacientu dati ir arī SIA «Datamed» izaicinājuma pamatā – studentiem būs jādomā, kā efektīvi un ātri digitalizēt šo sensitīvo informāciju. Savukārt biedrība «Soli priekšā melanomai» aicina radīt aplikāciju, kas atgādinātu par UV jeb ultravioletā starojuma indeksa līmeni un katru dienu sniegtu padomus ādas aizsardzībai atbilstoši lietotāja ādas fototipam un ikdienas aktivitātēm. Tikmēr uzņēmuma «Rīgas meži» izaicinājums studentiem ir radīt pilsētvides zaļās infrastruktūras objektu kartēšanas risinājumu, kas, apkopojot tīmeklī pieejamo informāciju (atvērtos datus, lietotāju publicētos attēlus un video materiālus, mediju publicētos audiovizuālos materiālus u.tml.), ļautu uzskaitīt pilsētā vai noteiktās tās teritorijās esošus kokus, krūmus utt. Risinājumam būtu jāparedz arī iespēja aprēķināt zaļās infrastruktūras piesaistītā un uzkrātā CO2 apjomu, sekot līdzi tā svārstībām reāllaikā.

Telekomunikāciju uzņēmums «Tet» aicina studentus izveidot datorredzes risinājumu, kas nošķir kvalitatīvus kabeļu savienojumus no nekvalitatīviem. Risinājumā būtu jāiekļauj datu marķēšanu un priekšapstrādi, mašīnmācīšanās modeļa trenēšanu, modeļa rezultātu validāciju, lai izveidotu uzticamu risinājumu nekvalitatīvu kabeļu savienojumu atpazīšanai. Uzņēmumam ir vitāli būtiski nodrošināt gan pakalpojuma nepārtrauktību gala klientam, gan godīgu konkurenci telekomunikāciju tirgū. Komandai, kas uzņemsies risināt «Accenture» izaicinājumu, būs jāattīsta interaktīva un adaptīva mācību programma, kas apvienotu jaunākās inovācijas, kas saistītas ar ģeneratīvo mākslīgo intelektu, sejas/emociju atpazīšanu utt. Savukārt komandai, kam tiks jaunuzņēmuma «Bruntor» izaicinājums, būs, analizējot un apstrādājot piegādes transportu datus, jāattīsta risinājums, kas palīdzēs plānot nepieciešamo personālu piegāžu veikšanai. Komandai būs jāizanalizē, kādi dati nepieciešami prognozēšanai, ar kādām metodēm tos iespējams ievākt un kam vēl tos var efektīvi izmantot. 

Studenti ar digitālās prototipēšanas un dizaina domāšanas metožu palīdzību mācīsies radīt inovatīvus digitālos risinājumus. Izmantojot digitālos rīkus, ko lieto arī industrijā, un augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģijas, viņi ar ekspertiem un mentoriem no RTU un industrijas izstrādās risinājumus prototipa, konceptuāla projekta vai pētījuma veidā.

«Inovatīvu digitālu risinājumu radīšana HPC izaicinājumos» ir daļa no projekta «Augsta līmeņa digitālo prasmju apguve Latvijā augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģiju jomā» (projekta Nr. 2.3.1.1.i.0/1/22/I/CFLA/003), kurā zinātnes universitātes – RTU, RSU un LU – izstrādā un īsteno 12 studiju moduļus augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģiju jomā. Mācībspēki jau ir izstrādājuši moduļus veidojošos studiju kursus, no šī gada sākta to aprobēšana universitātēs un industrijā. Piedaloties programmā, studenti studiju kursos gūtās zināšanas aprobēs dzīvē, risinot reālus izaicinājumus. 

Projektu «Augsta līmeņa digitālo prasmju apguve Latvijā augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģiju jomā» finansē ES Atveseļošanas un noturības mehānisma investīcija. Tā mērķis ir palielināt speciālistu skaitu Latvijā ar augsta līmeņa digitālām prasmēm (DigComp 7.–8. līmenis), kuri spēj lietot tehnoloģijas, lai attīstītu zināšanu un tehnoloģiju ietilpīgus jaunus produktus un pakalpojumus dažādās nozarēs, kā arī radīt augstākās izglītības, zinātnes un industrijas sinerģiju, kas veicina inovācijas ar maksimālu komercializācijas un eksporta potenciālu. 

Tiks dots starts HPC izaicinājumu programmai, kurā studenti ar superdatora palīdzību attīstīs risinājumus uzņēmumiem un Bērnu slimnīcai

 

Informācija par rakstu

Raksta autors

RTU Sabiedrisko attiecību departaments

Publikācijas datums

8. februāris plkst. 10:35

Līdzīgi raksti

Universitāte

Jaunumi