Iepirkumu saraksts

No 01.01.2019. Pasūtītāja pircēja profils ir internetā publiski pieejama pasūtītāja vietne valsts elektroniskās informācijas sistēmā (EIS) piedāvājumu un pieteikumu saņemšanai, kurā pasūtītājs ievieto informāciju par turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus, par plānotajiem iepirkumiem, noslēgtajiem līgumiem, pārtrauktajām procedūrām, kā arī citu normatīvajos aktos noteiktu ar iepirkumiem saistītu informāciju.

EIS

Publicēts RTU mājaslapā Iepirkuma identifikācijas numurs Iepirkuma nosaukums Statuss Iesniegšanas termiņš Iepirkuma līgumcenas robežvērtība
04.09.2019.
RTU-2019/84
Elektroniskais iepirkums
Drukas pakalpojumi RTU vajadzībām Noslēdzies 30.09.2019. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 42 000 – 143 999,99 EUR bez PVN
19.08.2019.
RTU-2019/74
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Piliena formas analizatora kontakta leņķa, virsmas un robežvirsmas spraiguma mērījumiem, virsmas brīvās enerģijas aprēķinam iegāde Vērtēšanā 20.09.2019. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
12.08.2019.
RTU-2019/76
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Precīzās pozicionēšanas un spiediena iestatīšanas un mērīšanas iekārtas iegāde Noslēdzies 12.09.2018. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
12.08.2019.
RTU-2019/47
RTU mācību ēkas Piebalgas ielā 3, Cēsīs pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Noslēdzies 19.08.2019. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
08.08.2019.
RTU-2019/83
Eiropas Savienības fondu finansējums
MATERIĀLI TESTA MODUĻIEKĀRTAS IZGATAVOŠANAI Noslēdzies 19.08.2019. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
26.07.2019.
RTU-2019/60
Elektroniskais iepirkums
Rezerves daļu iegāde zinātniskajai aparatūrai RTU vajadzībām Noslēdzies 22.08.2019. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 42 000 – 143 999,99 EUR bez PVN
26.07.2019.
RTU-2019/51
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU MTAF struktūrvienību vajadzībām STEM studiju programmu modernizēšanai Vērtēšanā 26.08.2019. Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
26.07.2019.
RTU-2019/58
Elektroniskais iepirkums
Elektriskās piedziņas stendi Vērtēšanā 23.08.2019. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 42 000 – 143 999,99 EUR bez PVN
22.07.2019.
RTU-2019/35
Elektroniskais iepirkums
Laboratorijas materiāli, piederumi un reaģenti RTU vajadzībām II.1.2) Vērtēšanā 15.08.2019. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
22.07.2019.
RTU-2019/65
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Reaktora kalcija fosfāta sintēzei iegāde Noslēdzies 26.08.2019. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
15.07.2019.
RTU-2019/64
Eiropas Savienības fondu finansējums
Mitruma uzturēšanas un mērīšanas ierīces noma metāla paraugu slīdāmības pa ledu stenda darbības nodrošināšanai Noslēdzies 26.07.2019. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
10.07.2019.
RTU-2019/59
Eiropas Savienības fondu finansējums
Polimēru iegāde pētniecības projektu vajadzībām Noslēdzies 23.07.2019. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
05.07.2019.
RTU-2019/55
Elektroniskais iepirkums
Šūnu imobilizācijas platformas ar virsmas mikrostruktūrām iegāde Noslēdzies 07.08.2019. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
02.07.2019.
RTU-2019/57
Elektroniskais iepirkums
Dispergatora noma Noslēdzies 25.07.2019. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 42 000 – 143 999,99 EUR bez PVN
01.07.2019.
RTU-2019/61
Bezpilota drona iegāde Noslēdzies 12.07.2019. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
28.06.2019.
RTU-2019/52
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde MLĶF Dizaina tehnoloģiju institūta vajadzībām Vērtēšanā 19.07.2019. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 42 000 – 143 999,99 EUR bez PVN
28.06.2019.
RTU-2019/68
Ugunsgrēka signalizācijas un trauksmes signalizācijas sistēmas uzstādīšana, pieslēgšana CNP un apkalpošana objektā RTU Ventspils filiālē Kuldīgas ielā 55, Ventspilī Noslēdzies 10.07.2019. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
28.06.2019.
RTU-2019/67
Asfalta seguma atjaunošanas darbi RTU objektos Noslēdzies 09.07.2019. Būvdarbi: 20 000 - 169 999.99 EUR bez PVN
11.06.2019.
RTU-2019/46
Eiropas Savienības fondu finansējums
Izstrādāta materiāla iestrāde un īpašību pārbaude reālos ekspluatācijas apstākļos projekta Nr.1.1.1.1/16/A/148 ietvaros Noslēdzies 25.06.2019. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 4 000 – 41 999,99 EUR bez PVN
06.06.2019.
RTU-2019/44
Materiāli testa moduļiekārtas izgatavošanai projekta Nr.1.1.1.1/16/A/048 ietvaros Noslēdzies 17.06.2019. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 4 000 – 41 999,99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 04.09.2019
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/84
Elektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums Drukas pakalpojumi RTU vajadzībām
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 30.09.2019 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 42 000 – 143 999,99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 19.08.2019
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/74
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums Piliena formas analizatora kontakta leņķa, virsmas un robežvirsmas spraiguma mērījumiem, virsmas brīvās enerģijas aprēķinam iegāde
Statuss Vērtēšanā
Iesniegšanas termiņš 20.09.2019 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
Publicēts RTU mājaslapā 12.08.2019
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/76
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums Precīzās pozicionēšanas un spiediena iestatīšanas un mērīšanas iekārtas iegāde
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 12.09.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
Publicēts RTU mājaslapā 12.08.2019
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/47
Iepirkuma nosaukums RTU mācību ēkas Piebalgas ielā 3, Cēsīs pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 19.08.2019 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 08.08.2019
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/83
Eiropas Savienības fondu finansējums
Iepirkuma nosaukums MATERIĀLI TESTA MODUĻIEKĀRTAS IZGATAVOŠANAI
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 19.08.2019 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 26.07.2019
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/60
Elektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums Rezerves daļu iegāde zinātniskajai aparatūrai RTU vajadzībām
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 22.08.2019 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 42 000 – 143 999,99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 26.07.2019
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/51
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU MTAF struktūrvienību vajadzībām STEM studiju programmu modernizēšanai
Statuss Vērtēšanā
Iesniegšanas termiņš 26.08.2019
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
Publicēts RTU mājaslapā 26.07.2019
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/58
Elektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums Elektriskās piedziņas stendi
Statuss Vērtēšanā
Iesniegšanas termiņš 23.08.2019 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 42 000 – 143 999,99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 22.07.2019
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/35
Elektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums Laboratorijas materiāli, piederumi un reaģenti RTU vajadzībām II.1.2)
Statuss Vērtēšanā
Iesniegšanas termiņš 15.08.2019 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
Publicēts RTU mājaslapā 22.07.2019
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/65
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums Reaktora kalcija fosfāta sintēzei iegāde
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 26.08.2019 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
Publicēts RTU mājaslapā 15.07.2019
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/64
Eiropas Savienības fondu finansējums
Iepirkuma nosaukums Mitruma uzturēšanas un mērīšanas ierīces noma metāla paraugu slīdāmības pa ledu stenda darbības nodrošināšanai
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 26.07.2019 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 10.07.2019
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/59
Eiropas Savienības fondu finansējums
Iepirkuma nosaukums Polimēru iegāde pētniecības projektu vajadzībām
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 23.07.2019 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 05.07.2019
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/55
Elektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums Šūnu imobilizācijas platformas ar virsmas mikrostruktūrām iegāde
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 07.08.2019 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
Publicēts RTU mājaslapā 02.07.2019
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/57
Elektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums Dispergatora noma
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 25.07.2019 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 42 000 – 143 999,99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 01.07.2019
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/61
Iepirkuma nosaukums Bezpilota drona iegāde
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 12.07.2019 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 28.06.2019
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/52
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde MLĶF Dizaina tehnoloģiju institūta vajadzībām
Statuss Vērtēšanā
Iesniegšanas termiņš 19.07.2019 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 42 000 – 143 999,99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 28.06.2019
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/68
Iepirkuma nosaukums Ugunsgrēka signalizācijas un trauksmes signalizācijas sistēmas uzstādīšana, pieslēgšana CNP un apkalpošana objektā RTU Ventspils filiālē Kuldīgas ielā 55, Ventspilī
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 10.07.2019 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 28.06.2019
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/67
Iepirkuma nosaukums Asfalta seguma atjaunošanas darbi RTU objektos
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 09.07.2019
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Būvdarbi: 20 000 - 169 999.99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 11.06.2019
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/46
Eiropas Savienības fondu finansējums
Iepirkuma nosaukums Izstrādāta materiāla iestrāde un īpašību pārbaude reālos ekspluatācijas apstākļos projekta Nr.1.1.1.1/16/A/148 ietvaros
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 25.06.2019 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 4 000 – 41 999,99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 06.06.2019
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/44
Iepirkuma nosaukums Materiāli testa moduļiekārtas izgatavošanai projekta Nr.1.1.1.1/16/A/048 ietvaros
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 17.06.2019 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 4 000 – 41 999,99 EUR bez PVN

Iepirkuma filtri

Meklēšanā atrasti 845 rezultāti.

Meklētie iepirkumi:

Iepirkumu nodaļas kontaktinformācija

Universitāte

_