Iepirkumu saraksts

No 01.01.2019. Pasūtītāja pircēja profils ir internetā publiski pieejama pasūtītāja vietne valsts elektroniskās informācijas sistēmā (EIS) piedāvājumu un pieteikumu saņemšanai, kurā pasūtītājs ievieto informāciju par turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus, par plānotajiem iepirkumiem, noslēgtajiem līgumiem, pārtrauktajām procedūrām, kā arī citu normatīvajos aktos noteiktu ar iepirkumiem saistītu informāciju.

EIS

Publicēts RTU mājaslapā Iepirkuma identifikācijas numurs Iepirkuma nosaukums Statuss Iesniegšanas termiņš Iepirkuma līgumcenas robežvērtība
31.05.2017.
RTU-2017/46
Eiropas Savienības fondu finansējums
“Augstas jaudas optiskā signāla spektra analīzes un optisko šķiedru komutācijas komplekta un optiskā mikroskopa iegāde” Noslēdzies 07.07.2017. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 135 000 EUR bez PVN un vairāk
30.06.2017.
RTU-2017/59
Eiropas Savienības fondu finansējums
“Datu iegūšanas moduļa izgatavošana un piegāde ERAF projekta “Nanolīmenī modificētu tekstiliju virsmu pārklājumu sintēze un enerģētiski neatkarīgas mērīšanas sistēmas integrācija viedapģērbā ar medicīnisko novērojumu funkcijām”, līguma Nr.1.1.1.1/16/A/020, ietvaros” Noslēdzies 14.07.2017. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
26.05.2017.
RTU-2017/49
Eiropas Savienības fondu finansējums
“Dažādu materiālu iegāde ERAF un citu projektu vajadzībām” Noslēdzies 07.06.2017. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
21.06.2017.
RTU-2017/58
Eiropas Savienības fondu finansējums
“Dažādu materiālu iegāde ERAF un citu projektu vajadzībām” Noslēdzies 06.07.2017. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
15.11.2017.
RTU-2017/116
Eiropas Savienības fondu finansējums
“Hidroksilapatīta pulvera iegāde termiskai smidzināšanai 7.ietvara programmas ERA-NET (M-era.Net) projekta “Implanti raida signālus, kas veicina kaula augšanu un piesaisti”, līguma Nr.ESRTD/2017/4, ietvaros” Noslēdzies 27.11.2017. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
08.12.2017.
RTU-2017/125
“Ofseta drukas pakalpojumi SIA “RTU servisu aģentūra” vajadzībām” Noslēdzies 19.12.2017. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
28.04.2017.
RTU-2017/36
Eiropas Savienības fondu finansējums
“Optisko elementu savienošanas komponenšu ar EKO marķējumu iegāde ES projekta 1.1.1.1/16/A/072 "Pasīvi šķiedru optiskie sensori energoefektīvai transporta infrastruktūras tehniskā stāvokļa uzraudzībai” vajadzībām”” Noslēdzies 13.05.2017. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 4 000 – 41 999,99 EUR bez PVN
15.08.2017.
RTU-2017/72
Eiropas Savienības fondu finansējums
“Optisko komponenšu iegāde ERAF projekta “Portatīva ierīce ādas vēža agrīnai bezkontakta diagnostikai”, līguma Nr.1.1.1.1/16/A/197, ietvaros” un elektronikas komponenšu iegāde RTU vajadzībām” Noslēdzies 20.09.2017. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 135 000 EUR bez PVN un vairāk
19.06.2017.
RTU-2017/55
Eiropas Savienības fondu finansējums
“Reaģentu nelielos iepakojumos iegāde ERAF projekta “Biodegvielas sintēze rapšu eļļas interesterifikācijā”, līguma Nr.1.1.1.1/16/A/078, ietvaros” Noslēdzies 05.07.2017. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
22.06.2017.
RTU-2017/56
Eiropas Savienības fondu finansējums
“Zeķu izstrādājumu izgatavošana ERAF projekta “Nanolīmenī modificētu tekstiliju virsmu pārklājumu sintēze un enerģētiski neatkarīgas mērīšanas sistēmas integrācija viedapģērbā ar medicīnisko novērojumu funkcijām”, līguma Nr.1.1.1.1/16/A/020, ietvaros” Noslēdzies 10.07.2017. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
19.10.2016.
RTU-2016/130
«Elektronikas komponenšu piegāde» Noslēdzies 31.10.2016. plkst. 12:00 Preces un pakalpojumi: 4 000 – 41 999,99 EUR bez PVN
03.10.2016.
RTU-2016/118
«Fiziskās apsardzes - patrulēšanas pakalpojuma nodrošināšana RTU teritorijā RTU teritorijā Rīgā, Ķīpsalas ielā 6» Noslēdzies 14.10.2016. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 4 000 – 41 999,99 EUR bez PVN
14.12.2017.
RTU-2017/120
Elektroniskais iepirkums
"Dažādu laboratorijas ierīču iegāde" Noslēdzies 19.01.2018. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 135 000 EUR bez PVN un vairāk
09.10.2013.
RTU-2013/127
2013.gada pārskata revīzijas pakalpojumi Noslēdzies Nav norādīts Nav norādīts
10.11.2017.
RTU-2017/111
2017. un 2018.gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu revīzijas pakalpojumi Noslēdzies 08.11.2017. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
28.10.2015.
RTU-2015/167
3D skenēšanas un modelēšanas pakalpojumi Noslēdzies Nav norādīts Nav norādīts
17.05.2016.
RTU-2016/55
Absolventu cepuru un mantiju izgatavošana Nav norādīts Nav norādīts Preces un pakalpojumi: 4 000 – 41 999,99 EUR bez PVN
06.07.2018.
RTU-2018/60
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Acu kustību reģistrācijas aparatūras un analīzes programmatūra studiju programmu modernizēšanai Noslēdzies 16.08.2018. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
05.06.2015.
RTU-2015/85
Aizdevuma nodrošinājums Nav norādīts Nav norādīts Preces un pakalpojumi: 42 000 – 134 999,99 EUR bez PVN
05.09.2013.
RTU-2013/111
Aizdevuma nodrošinājums Nav norādīts Nav norādīts Preces un pakalpojumi: 42 000 – 134 999,99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 31.05.2017
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/46
Eiropas Savienības fondu finansējums
Iepirkuma nosaukums “Augstas jaudas optiskā signāla spektra analīzes un optisko šķiedru komutācijas komplekta un optiskā mikroskopa iegāde”
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 07.07.2017 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 135 000 EUR bez PVN un vairāk
Publicēts RTU mājaslapā 30.06.2017
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/59
Eiropas Savienības fondu finansējums
Iepirkuma nosaukums “Datu iegūšanas moduļa izgatavošana un piegāde ERAF projekta “Nanolīmenī modificētu tekstiliju virsmu pārklājumu sintēze un enerģētiski neatkarīgas mērīšanas sistēmas integrācija viedapģērbā ar medicīnisko novērojumu funkcijām”, līguma Nr.1.1.1.1/16/A/020, ietvaros”
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 14.07.2017 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 26.05.2017
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/49
Eiropas Savienības fondu finansējums
Iepirkuma nosaukums “Dažādu materiālu iegāde ERAF un citu projektu vajadzībām”
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 07.06.2017 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 21.06.2017
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/58
Eiropas Savienības fondu finansējums
Iepirkuma nosaukums “Dažādu materiālu iegāde ERAF un citu projektu vajadzībām”
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 06.07.2017 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 15.11.2017
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/116
Eiropas Savienības fondu finansējums
Iepirkuma nosaukums “Hidroksilapatīta pulvera iegāde termiskai smidzināšanai 7.ietvara programmas ERA-NET (M-era.Net) projekta “Implanti raida signālus, kas veicina kaula augšanu un piesaisti”, līguma Nr.ESRTD/2017/4, ietvaros”
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 27.11.2017 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 08.12.2017
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/125
Iepirkuma nosaukums “Ofseta drukas pakalpojumi SIA “RTU servisu aģentūra” vajadzībām”
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 19.12.2017 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 28.04.2017
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/36
Eiropas Savienības fondu finansējums
Iepirkuma nosaukums “Optisko elementu savienošanas komponenšu ar EKO marķējumu iegāde ES projekta 1.1.1.1/16/A/072 "Pasīvi šķiedru optiskie sensori energoefektīvai transporta infrastruktūras tehniskā stāvokļa uzraudzībai” vajadzībām””
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 13.05.2017 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 4 000 – 41 999,99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 15.08.2017
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/72
Eiropas Savienības fondu finansējums
Iepirkuma nosaukums “Optisko komponenšu iegāde ERAF projekta “Portatīva ierīce ādas vēža agrīnai bezkontakta diagnostikai”, līguma Nr.1.1.1.1/16/A/197, ietvaros” un elektronikas komponenšu iegāde RTU vajadzībām”
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 20.09.2017 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 135 000 EUR bez PVN un vairāk
Publicēts RTU mājaslapā 19.06.2017
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/55
Eiropas Savienības fondu finansējums
Iepirkuma nosaukums “Reaģentu nelielos iepakojumos iegāde ERAF projekta “Biodegvielas sintēze rapšu eļļas interesterifikācijā”, līguma Nr.1.1.1.1/16/A/078, ietvaros”
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 05.07.2017 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 22.06.2017
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/56
Eiropas Savienības fondu finansējums
Iepirkuma nosaukums “Zeķu izstrādājumu izgatavošana ERAF projekta “Nanolīmenī modificētu tekstiliju virsmu pārklājumu sintēze un enerģētiski neatkarīgas mērīšanas sistēmas integrācija viedapģērbā ar medicīnisko novērojumu funkcijām”, līguma Nr.1.1.1.1/16/A/020, ietvaros”
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 10.07.2017 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 19.10.2016
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2016/130
Iepirkuma nosaukums «Elektronikas komponenšu piegāde»
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 31.10.2016 plkst. 12:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 4 000 – 41 999,99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 03.10.2016
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2016/118
Iepirkuma nosaukums «Fiziskās apsardzes - patrulēšanas pakalpojuma nodrošināšana RTU teritorijā RTU teritorijā Rīgā, Ķīpsalas ielā 6»
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 14.10.2016 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 4 000 – 41 999,99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 14.12.2017
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/120
Elektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums "Dažādu laboratorijas ierīču iegāde"
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 19.01.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 135 000 EUR bez PVN un vairāk
Publicēts RTU mājaslapā 09.10.2013
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2013/127
Iepirkuma nosaukums 2013.gada pārskata revīzijas pakalpojumi
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Nav norādīts
Publicēts RTU mājaslapā 10.11.2017
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/111
Iepirkuma nosaukums 2017. un 2018.gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu revīzijas pakalpojumi
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 08.11.2017 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 28.10.2015
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2015/167
Iepirkuma nosaukums 3D skenēšanas un modelēšanas pakalpojumi
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Nav norādīts
Publicēts RTU mājaslapā 17.05.2016
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2016/55
Iepirkuma nosaukums Absolventu cepuru un mantiju izgatavošana
Statuss Nav norādīts
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 4 000 – 41 999,99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 06.07.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/60
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums Acu kustību reģistrācijas aparatūras un analīzes programmatūra studiju programmu modernizēšanai
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 16.08.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
Publicēts RTU mājaslapā 05.06.2015
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2015/85
Iepirkuma nosaukums Aizdevuma nodrošinājums
Statuss Nav norādīts
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 42 000 – 134 999,99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 05.09.2013
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2013/111
Iepirkuma nosaukums Aizdevuma nodrošinājums
Statuss Nav norādīts
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 42 000 – 134 999,99 EUR bez PVN

Iepirkuma filtri

Meklēšanā atrasti 846 rezultāti.

Meklētie iepirkumi:

Iepirkumu nodaļas kontaktinformācija

Universitāte

_