Iepirkums

.
.
Iepirkuma identifikācijas numurs:
RTU-2019/81
Iepirkuma nosaukums: SIMAPRO programmatūras licences iegāde
Iepirkuma rīkošanas veids: Sarunu procedūra bez paziņojuma
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība: Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
Iepirkuma priekšmeta veids: Piegāde
Statuss: Noslēdzies
Publicēts RTU mājaslapā: 01.10.2019.
Publicēts IUB mājaslapā (ja paredzēts): 07.10.2019.
Iesniegšanas termiņš: 07.08.2019. plkst. 10:00
Iepirkuma rezultāti:
Daļas numurs: 1
Daļas nosaukums: SIMAPRO programmatūras licences iegāde
Rezultāts: Līgums/vispārīgā vienošanās
Piegādātāja nosaukums: PRē Consultants BV
Piegādātāja reģistrācijas numurs: 32099599
Līgumcena bez PVN: 18 170,00
Lēmuma pieņemšanas datums: 06.08.2019.
Līguma noslēgšanas datums: 01.10.2019.
-
Iepirkuma kontaktpersona: Vecākā iepirkumu speciāliste Baiba Mažeika 67089393
Papildu informācija: Nav

Iepirkumu nodaļas kontaktinformācija

Universitāte

_